V Inovačním centru Ústeckého kraje se 21. září 2023 konala česko-německá informační, kontaktní a networkingová akce EDIH Twister Vol. III. Tato akce představila služby Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů, které podporují digitální transformaci malých a středních firem v česko-německém příhraničí.

Akce začala úvodními slovy hostitelů akce, zástupce ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje Jana Wedlicha. Poté následovala prezentace o EDIH a dalších sítích, které podporují digitální transformaci malých a středních firem, představené Terezou Šamanovou z CzechInno, EDIH CIH a českou sítí EDIH a Maximilianem Wunschem z EDIH BMH a německou sítí EDIH.

Dále byla představena řada prezentací českých a německých EDIH, které se zaměřovaly na technologie a byznysovou podporu pro malé a střední firmy. Prezentovali David Pešek z EDIH ČVUT (Praha), Sebastian Wenz z EDIH Saxony (Leipzig), Tomáš Pitner z Cybersecurity Innovation Hub (Brno), Carsten Heintze z pro_digital (Wildau), Zdeňka Doležalová z EDIH NEB (Liberec) a Maximilian Wunsch z EDIH BMH (Weimar).

Po networkingové pauze následovala další série prezentací, tentokrát zaměřených na EDIH a další sítě podporující podnikání. Prezentovali Petr Hladík z EEN Česká republika (Praha), Marina Henniger z STIFT, Petr Achs z DIH ICUK (Ústí nad Labem) a EEN Durynsko (Erfurt).

Následovaly tematické skupinové diskuze, které se zaměřovaly na vzájemné propojení služeb zúčastněných EDIH, DIH a dalších partnerů a perspektivy spolupráce se zúčastněnými firmami. Diskuze se týkaly technologií a byznysového rozvoje a probíhaly v angličtině.

Po shrnutí výstupů ze skupinových diskuzí a formulaci follow-up bodů spolupráce byl poskytnut lehký networkingový oběd. Následovaly praktické ukázky, paralelní webinář a workshopy pro malé a střední firmy a pro zástupce EDIH a jejich partnery. První část programu se zaměřovala na spolupráci mezi Evropou a Afrikou v oblasti digitálních inovací, zatímco druhá část se zaměřovala na propojení služeb a potenciál hlubší spolupráce EDIH.

EDIH Twister Vol. III byl úspěšnou akcí, která přinesla mnoho nových informací a možností spolupráce pro malé a střední firmy v česko-německém příhraničí.