info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

CzechInno a EDIHy

 

Už v roce 2016 u příležitosti naší spolupráce s Evropskou komisí v rámci European Platform of National Initiatives for Digitising of the European Industry jsme se o téma DIHů (digitálních inovačních hubů) a budoucích EDIHů (Evropských center pro digitální inovace) začali čile zajímat – šlo přeci o velmi zajímavou perspektivu pro Česko i celou Evropu.

A kam jsme se za poslední léta posunuli? 

  • Sledujeme evropské i národní strategie na podporu digitálních inovací…

…a také se aktivně zapojujeme do jejich tvorby. I proto máme své zastoupení v Platformě pro digitalizaci hospodářství při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a dalších pracovních i poradních skupinách ČR i EU. 

  • Systematicky mapujeme aktivity českých DIHů a EDIHů

…a už od roku 2018 každý rok na našem Smart Business Festivalu pořádáme přehlídku jejich aktuálních služeb a projektů.

  • Podporujeme propojování služeb evropských sítí a dlouhodobých projektů na podporu podnikání…

…v Česku zejména EDIHů, Enterprise Europe Network a Startup Europe, s nimiž pořádáme společné akce a podnikáme další aktivity na podporu našich klientů – firem i veřejných organizací.

  • Provazujeme regionální, národní i evropské ekosystémy na podporu digitálních inovací…

…v rámci našich dlouhodobých projektů (např. Digitální transformace nebo EDIH Twister) nebo časově omezených projektů (mezi které patří naše projekty BOWI nebo DIH²).

  • Úzce spolupracujeme se všemi českými DIHy a EDIHy

…s cílem pořádat pro naše klienty společné akce, společně nabízet naše služby i srozumitelně komunikovat přidanou hodnotu ze vzájemné spolupráce našim klientům – firmám i veřejným organizacím,

…a také abychom hovořili jednotným hlasem směrem k EU – i proto jsme přijali roli kontaktního místa pro Evropskou komisi a Digital Transformation Accelerator (DTA) pro komunikaci s českými EDIHy.

  • Reprezentujeme Česko v evropských strukturách se zaměřením na spolupráci DIHů, EDIHů a dalších důležitých hráčů…

…například jsme ambasadorem projektu DIHNET nebo členem High Level Working Group Evropské komise a DTA pro spolupráci EDIHů a ostatních evropských sítí na podporu podnikání

…jako dlouhodobého konsorcia zahrnujícího největší české univerzity i renomované business development partnery, které mimo jiné koordinuje jeden z českých EDIHových projektů – CIH (Cybersecurity Innovation Hub).

  • Ke zpřehlednění všech našich zde zmíněných aktivit jsme připravili pro rok 2023 dvě série regionálních a přeshraničních akcí…

…tedy EDIH Twister jako celoroční přeshraniční přehlídku aktivit DIHů a EDIHů, Enterprise Europe Network a dalších hráčů v českém příhraničí i u našich sousedů v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku

a

Cybersecurity Twister jako sérii akcí s regionálním či sektorovým zaměřením obsahující ucelenou nabídku služeb s praktickými ukázkami možností, jichž mohou firmy i organizace využít ke zlepšení své kyberbezpečnostní připravenosti.

A máte zájem se s nimi setkat?

Rádi k tomu napomůžeme.

Přehled našich aktuálních akcí, z nichž do všech jsou české DIHy a EDIHy zapojeny, naleznete na:

Pokud se na www.czechinno.cz přihlásíte k odběru našich novinek, usnadníte si investigativní práci – na všechny naše naplánované akce Vás pozveme automaticky.

Služby našeho domovského CyberSecurity Hubu jsou pak uceleně představeny na webu www.cybersecurityhub.cz a také na záložce www.czechinno.cz/cih.