Na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě jsme se sešli se všemi českými a slovenskými EDIHy – Evropskými centry pro digitální inovace. Výstupem jsou nové dohody o spolupráci

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě jsme se sešli se všemi českými a slovenskými EDIHy – Evropskými centry pro digitální inovace. Výstupem jsou nové dohody o spolupráci

Bratislava, 20. června 2023 – Dnes se na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě – která je partnerem slovenského EDIH Expandi 4.0 – sešlo šest českých a pět slovenských EDIHů: Evropských center pro digitální inovace, které nedávno zahájily svou činnost a od druhého pololetí letošního roku se připravují poskytovat služby na podporu digitální transformace malým a středním podnikům i veřejným organizacím v Česku, na Slovensku i ve zbytku Evropy. I přes to, že jsou podmínky poskytnutí dotace z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy ČR na české straně a Plánu obnovy a odolnosti SR na straně slovenské limitující, přítomné EDIHy se dohodly na prohloubení česko-slovenské spolupráce v oblasti digitálních inovací a spolupráci pro nadcházející období.

číst více
V Bratislavě se 20. června poprvé setkají na společné akci české a slovenské EDIHy – nová Evropská centra pro digitální inovace

V Bratislavě se 20. června poprvé setkají na společné akci české a slovenské EDIHy – nová Evropská centra pro digitální inovace

Bratislava, 9. června 2023 – Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě bude v úterý 20. června hostit pět slovenských a šest českých Evropských center pro digitální inovace (EDIHů), které nedávno zahájily svou činnost na Slovensku, v Česku i celé Evropě. Tato konsorcia, jichž Evropská komise ve spolupráci s členskými zeměmi EU vybrala po celé Evropě celkem více než 220, mají za úkol usnadňovat digitální transformaci malých a středních podniků i veřejných organizací a v období do roku 2025 napomoci s pomocí kombinace evropských a národních dotací přejít na vyšší stupně digitalizace až stovkám tisíc svých klientů. Uspořádání této česko-slovenské akce z cyklu EDIH Twister iniciovalo sdružení CzechInno a jeho domovský CyberSecurity Hub.

číst více
Hradec Králové hostil regionální akci z cyklu Digitální transformace 2023

Hradec Králové hostil regionální akci z cyklu Digitální transformace 2023

Na královéhradeckém Congress Hotelu Aldis se dnes proběhla třetí letošní regionální akce z cyklu Digitální transformace 2023, jejímž cílem bylo propojit regionální, celorepublikové i zahraniční informace a kontakty hráčů podporujících pokročilou digitalizaci malých a středních firem a upozornit na příklady dobrých praxí, ale i časté omyly při práci s pokročilými digitálními technologiemi. Akci, která měla podtitul „..aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti“, uspořádalo sdružení CzechInno v rámci aktivit svých dvou domovských digitálních inovačních hubů – regionálního Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně. Akci navštívilo na pět desítek místních firem a organizací i hostů z okolních regionů.

číst více
V Českých Budějovicích se uskutečnila historicky první česko-bavorská akce z cyklu EDIH Twister

V Českých Budějovicích se uskutečnila historicky první česko-bavorská akce z cyklu EDIH Twister

16. května 2023 – Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích dne 11.5.2023 hostil historicky první přeshraniční setkání EDIHů – Evropských center pro digitální inovace jako poskytovatelů služeb na podporu digitální transformace malých a středních podniků i veřejných organizací. Zástupci regionálního inovačního ekosystému se zde sešli s EDIHy působícími v dalších krajích ČR, se zahraničními partnery z Bavorska a také se zástupci sítě Enterprise Europe Network, která poskytuje své služby inovativním firmám ve více než 60 zemích celého světa. Hlavním organizátorem akce bylo CzechInno a jeho domovský CyberSecurity Hub.

číst více
Známe vítěze letošních Vizionářů!

Známe vítěze letošních Vizionářů!

Praha, 6. prosince 2022 – Sdružení CzechInno dnes v Praze vyhlásilo vítěze dvanáctého ročníku projektu Vizionáři. Byly oceněny nejpřínosnější inovační počiny Česka a Osobnosti projektu Vizionáři 2022. Slavnostnímu večeru vévodily inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentálních aspektů, bodovaly také projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

číst více
Implementace českých experimentů prošla první úspěšnou fází

Implementace českých experimentů prošla první úspěšnou fází

7. listopadu 2022 – V červnu letošního roku proběhl výběr celkem 36 firem, které v devíti nových regionech (včetně Česka a Hlavního města Prahy) dostaly možnost realizovat s dotací z projektu BOWI ve výši 60 000 € své experimenty. Koncem října byly úspěšně vyhodnoceny tři běžící české experimenty a byl přijat jeden experiment nový.

číst více

Smart Business Festival

Chceme nabídnout širokou škálu nástrojů, kterých mohou využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických, sociálních a ekonomických inovací.
Více o projektu

Smart Export Hub

Největší letošní akce Smart Export Fórum nabízí Vaší firmě osobní setkání s významnými exportéry z Japonska, Jižní Koreji a Singapuru a oblastí Hongkongu a Tchaj-wanu.

Vizionáři

Projekt Vizionáři vznikl již před 9 lety a jeho cílem je ocenit přední české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb.
Více o projektu

Digitální Transformace CZ 2020

Podpořte svoji digitální zralost! Umožníte Vaší firmě plynulý a bezpečný přechod k digitálním technologiím a dosáhnout tak výrazně lepších výsledků při svém podnikání.