Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

​Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

České Radiokomunikace a.s.

Je poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádí technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které zákazníkům přinášejí hodnotu.

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s. plní od 23.6.1993 úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání.

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítě European Business and Innovation Centre Network – BIC)

Enterprise Europe Network

Pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy. S nalezením obchodních příležitostí a partnerů ve více než 60 zemích světa. Služby světové sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou komisí z programu COSME a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

BusinessInfo.cz

BusinessInfo.cz je online portálem pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry. Nabízíme aktuální informace z první ruky, ověřené konkrétními úřady a organizacemi státní správy v Česku a zahraničí. Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade – díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.

Komerční banka a.s.

Komerční banka, a. s. je bankovní instituce působící na českém kapitálovém trhu. V Česku obsluhuje přibližně 1,7 milionu zákazníků.

Elektrotechnická asociace ČR

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v lednu 1992 jako ekonomicky i právně samostatný zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. Asociace sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie.

Časopis Inovační podnikání

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.