Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

​Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

České Radiokomunikace a.s.

Je poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádí technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které zákazníkům přinášejí hodnotu.

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s. plní od 23.6.1993 úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání.

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítě European Business and Innovation Centre Network – BIC)

Enterprise Europe Network

Pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy. S nalezením obchodních příležitostí a partnerů ve více než 60 zemích světa. Služby světové sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou komisí z programu COSME a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

BusinessInfo.cz

Prvotním impulsem pro vznik portálu BusinessInfo.cz byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřeného tématu, jakým je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný.

Komerční banka a.s.

Komerční banka, a. s. je bankovní instituce působící na českém kapitálovém trhu. V Česku obsluhuje přibližně 1,7 milionu zákazníků.

Elektrotechnická asociace ČR

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v lednu 1992 jako ekonomicky i právně samostatný zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. Asociace sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie.

Časopis Inovační podnikání

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.