CzechInno a CIH

 

Cybersecurity Innovation Hub byl zapsán jako jeden z prvních českých plně funkčních digitálních inovačních hubů do katalogu Evropské komise již v roce 2018 a v roce 2022 se stal jedním z pěti v Česku v prvním kole vybraných Evropských center pro digitální inovace (EDIH) jako EDIH CIH (Cybersecurity Innovation Hub).

 

Jde o stabilní konsorcium celkem devíti projektových partnerů, a to:

které poskytuje služby digitálního inovačního hubu v ustálené struktuře:

  • Test before invest (Testování před investováním)
  • Skills and Training (Digitální dovednosti a vzdělávání)
  • Access to Investments (Přístup k financování a investiční modely na podporu digitální transformace)
  • Innovation Ecosystem & Networking (Podpora budování inovačních ekosystémů a provazování kontaktů)

svým klientům – malým a středním podnikům a veřejným organizacím. 

Projekt EDIH CIH je v letech 2023 – 2025 realizován s podporou z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy, pročež naše služby můžeme klientům nabídnout zcela zdarma.

Úplný výčet služeb EDIH CIH je představen na webu www.cybersecurityhub.cz, kde si o nich můžete přečíst více a také si poskytnutí služby přímo vyžádat.

Za CzechInno jako jednoho z partnerů EDIH CIH jsme ke zpřehlednění všech jeho aktivit připravili pro rok 2023 dvě série regionálních a přeshraničních akcí, a to:

  • EDIH Twister jako celoroční přeshraniční přehlídku aktivit DIHů a EDIHů, Enterprise Europe Network a dalších hráčů v českém příhraničí a u našich sousedů v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku
  • Cybersecurity Twister jako sérii akcí s regionálním či sektorovým zaměřením obsahující ucelenou nabídku služeb s praktickými ukázkami možností, jichž mohou firmy i organizace využít ke zlepšení své kyberbezpečnostní připravenosti.

Výčet všech akcí plánovaných v rámci EDIH CIH naleznete v kalendáři akcí na www.cybersecurityhub.cz.

11. května 2023