Posláním těchto stránek je věnovat pozornost: všestrannému rozvoji a podpoře inovačních procesů ve firmách poskytování informací z oblasti vědy, výzkumu a inovací a s nimi souvisejících služeb Proč inovace Inovace vyjadřuje evoluční změnu například: při zavádění vědeckého a technického pokroku v oblasti úspor práce nebo přírodních zdrojů Výhody inovací Inovace podporují: zvyšování prosperity zkvalitňování životních podmínek vytváření nových pracovních míst zvyšování konkurenceschopnosti inovační firmy Inovace představují klíčový nástroj na cestě k dlouhodobému úspěchu v globální znalostní ekonomice.

Posláním těchto stránek je věnovat pozornost:

  • všestrannému rozvoji a podpoře inovačních procesů ve firmách
  • poskytování informací z oblasti vědy, výzkumu a inovací a s nimi souvisejících služeb
 Proč inovace
 Inovace vyjadřuje evoluční změnu například:
  • při zavádění vědeckého a technického pokroku
  • v oblasti úspor práce nebo přírodních zdrojů
 Výhody inovací
Inovace podporují:
  • zvyšování prosperity
  • zkvalitňování životních podmínek
  • vytváření nových pracovních míst
  • zvyšování konkurenceschopnosti inovační firmy
Inovace představují klíčový nástroj na cestě k dlouhodobému úspěchu v globální znalostní ekonomice. Důležitým faktorem pro podporu inovační aktivity podniků je vytvoření funkční inovační infrastruktury, na které bude sdružení CzechInno společně s partnery participovat.
Důležité je zmínit, že Česká republika disponuje řadou výzkumných institucí, které se prozatím nepodařilo efektivně propojit s potřebami firem. Bez tohoto propojení nelze dosáhnout efektivního využití veřejných prostředků vložených do vědy a výzkumu. V důsledku těchto konsekvencí navazuje sdružení CzechInno partnerství a aliance, jejichž cílem je úspěšná komercializace výsledků vědy a výzkumu.

CzechInno je tvůrcem unikátního systému podpory českého inovačního podnikání, který se prolíná všemi našimi projekty. Umožňujeme tak firmám – autorům inovativních produktů a služeb – které se našich projektů zúčastní, vytěžit z tohoto systému maximum pro rozvoj jejich byznysu.

V rámci projektu Vizionáři vyhledáváme výjimečné inovační počiny v českém podnikání s významným technologickým, sociálním a/nebo ekonomickým přínosem.

V rámci Smart Business Festivalu tyto i další inovační počiny představujeme a přibližujeme nejširší veřejnosti a s jejich pomocí propagujeme inovativní přístup k podnikání.

V projektu Festival Exportu CZ podporujeme internacionalizaci českého inovativního podnikání a mezinárodní obchodní spolupráci českých firem zejména s partnery z netradičních, avšak velmi atraktivních teritorií.

PODPORUJEME INOVACE!