Aktivity sdružení

Sdružení právnických osob CzechInno vyvíjí níže uvedené aktivity:

  • Realizuje projekty se zaměřením na inovační podnikání a na transfer výsledků vědy a výzkumu.
  • Pořádá networkingová setkání s cílem navázat obchodní partnerství, vytvořit inovační aliance a platformu pro vzájemné setkávání (nastavit spolupráci firem, výzkumných institucí a veřejné správy) a komunikaci se subjekty se vztahem k inovacím a inovačnímu podnikání.
  • Spolupracuje s orgány státní správy při přípravě strategických dokumentů zaměřených na rozvoj a implementaci inovačních procesů.
  • Aktivně se zapojuje do spolupráce s institucemi na vědu a výzkum.
  • Vyvíjí aktivity směřující ke zvyšování zájmu veřejnosti o inovační proces.
  • Centralizuje přístup ke všem informacím souvisejících s problematikou inovací v ČR.
  • Realizuje poradenství se zaměřením na všechny aspekty inovačního podnikání.