Představení sdružení

Zájmové sdružení právnických osob CzechInno  vzniklo jako reakce na postkrizový hospodářský vývoj v roce 2009, který v současnosti klade velký důraz na znalostní ekonomiku, inovace a inovační procesy. Proto posláním sdružení právnických osob CzechInno je všestranný rozvoj a podpora inovačních procesů a vše co úzce souvisí se znalostní ekonomikou 21. století.

Sdružení CzechInno buduje svoji neopomenutelnou roli „matchmakera“, protože inovace vznikají vzájemnou spoluprácí a vazbami mezi různými aktéry, tzn. firmami jako tvůrci inovací a akademicko-vědeckými institucemi, které vytváří nové znalosti a jsou součástí Inovačního systému v ČR ,kterého je i Czechinno součástí.  Kromě toho jsou však důležité i vzájemné vazby mezi dalšími účastníky trhu, jako jsou zákazníci, dodavatelé, konkurenční firmy. Všechny tyto aspekty v rámci svých aktivit sdružení právnických osob reflektujeme a analyzujeme.Cílem sdružení je poskytování informací z oblasti inovací a s nimi souvisejících služeb. Vybudovali jsme  „MATCHPOINT“, kde se setkávají partneři a zájemci o inovace a informace z oblasti inovačních procesů.

CzechInno je tvůrcem unikátního systému podpory českého inovačního podnikání, který se prolíná všemi našimi projekty. Umožňujeme tak firmám, které se našich projektů zúčastní, vytěžit z tohoto systému maximum pro rozvoj jejich byznysu.

V rámci projektu Vizionáři vyhledáváme výjimečné inovační počiny v českém podnikání s významným technologickým, sociálním a/nebo ekonomickým přínosem.

V rámci Smart Business Festivalu tyto i další inovační počiny představujeme a přibližujeme nejširší veřejnosti a s jejich pomocí propagujeme inovativní přístup k podnikání.

V projektu Smart Export Hub podporujeme internacionalizaci českého inovativního podnikání a mezinárodní obchodní spolupráci českých firem zejména.

V rámci projektu InnoNet, který je součástí každého našeho projektu, se setkávají partneři a zájemci o inovace a informace z oblasti inovačních procesů.

PODPORUJEME INOVACE.

V řídicím výboru sdružení CzechInno jsou zastoupeny:
Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR)
2CAN, s.r.o.
UNIVERSITY MEDIA GROUP, s.r.o