Bratislava, 9. června 2023 – Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě bude v úterý 20. června hostit pět slovenských a šest českých Evropských center pro digitální inovace (EDIHů), které nedávno zahájily svou činnost na Slovensku, v Česku i celé Evropě. Tato konsorcia, jichž Evropská komise ve spolupráci s členskými zeměmi EU vybrala po celé Evropě celkem více než 220, mají za úkol usnadňovat digitální transformaci malých a středních podniků i veřejných organizací a v období do roku 2025 napomoci s pomocí kombinace evropských a národních dotací přejít na vyšší stupně digitalizace až stovkám tisíc svých klientů. Uspořádání této česko-slovenské akce z cyklu EDIH Twister iniciovalo sdružení CzechInno a jeho domovský CyberSecurity Hub. 

EDIHy – neboli správně v terminologii EU Evropská centra pro digitální inovace – které čerstvě zahájily poskytování svých služeb v Česku i zbytku Evropy, jsou pro běžné firmy obtížně uchopitelnými strukturami, o nichž se neví, co konkrétně mohou nabídnout a jaká je vlastně přidaná hodnota jejich služeb,“ říká k důvodům uspořádání akce výkonná ředitelka sdružení CzechInno a ředitelka CyberSecurity Hubu pro vnější vztahy Tereza Šamanová. „Právě proto jsme se s kolegy z českých EDIHů rozhodli letos oslovit naše protějšky ze sousedních zemí a uspořádat pod názvem EDIH Twister sérii akcí, na kterých se lépe poznáme navzájem a současně dokážeme srozumitelnou formou představit naše služby potenciálním klientům – zejména malým a středním podnikům.“ 

Akce se jako spolupořadatelé aktivně účastní všech šest českých EDIHů – tedy krom pořadatelského Cybersecurity Innovation Hubu se zaměřením na kyberbezpečnost i EDIH Českého vysokého učení technického v Praze s fokusem na umělou inteligenci, EDIH Ostrava, jehož specializací je poskytování vysokorychlostních výpočetních kapacit, EDIH DIGIMAT, který se specializuje na chytré technologie jako robotika a AI v průmyslové výrobě, EDIH Brain4Industry, jehož specializací jsou aditivní technologie a laserové obrábění ve výrobě a EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB), který obsluhuje firmy i veřejné organizace z Libereckého a Královéhradeckého kraje zejména nabídkou služeb v oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti. 

Na straně slovenské je nejbližším partnerem a spoluorganizátorem akce EDIH Expandi 4.0, jehož koordinátorem je Slovenská energetická a inovační agentura a který se zaměřuje na poskytování digitalizačních služeb firmám na nejnižších stupních digitální zralosti. Do tvorby obsahu se však zapojují i EDIH HOPERO s hlavním zaměřením na téma umělé inteligence, EDIH CASSOVIUM, který napomáhá digitální transformaci zejména firem v Košickém kraji, EDIH Centrum inovativního zdravotnictví s těžištěm ve zdravotnických digitálních inovacích a Slovenské centrum digitálních inovací, který se specializuje na digitální inovace v průmyslové výrobě. 

Hlavním tématem k diskuzi budou body česko-slovenské spolupráce v oblasti základních standardizovaných služeb zastoupených EDIHů – tedy „Test before invest“, Digitální dovednosti a vzdělávání, Přístup k investicím a financování a Inovační ekosystémy a networking.

Neméně důležitou součástí programu pak bude perspektiva bližšího propojení služeb EDIH s ostatními sítěmi na podporu podnikání jako jsou Enterprise Europe Network – sítě na podporu internacionalizace inovativních podniků, která působí ve více než 60 zemích celého světa – klastry nebo organizace na podporu start-upů či podnikatelské inkubátory.

Účastníci na akci získají informace o novinkách z jednotlivých slovenských a českých EDIHů a konkrétní příklady jejich služeb i možností bližší spolupráce pro firemní i veřejnou sféru. Konferenční program doprovodí expozice zastoupených konsorcií s praktickými ukázkami technologií a dalších služeb jako jsou testy digitální zralosti, kyberbezpečnostní školení a cvičení nebo praktické příklady využití umělé inteligence v každodenním firemním životě, které jednotlivé české a slovenské EDIHy svým klientům nabízejí.

 

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. +420 774 220 272

 

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz, tel. +420 723 074 150f

 

O Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH):

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V letech 2022 a 2023 vybrala Evropská komise v Česku šest a na Slovensku čtyři Evropská centra pro digitální inovace (EDIH, jimž poskytla dotaci z programu Digitální Evropa, na Slovensku také funguje jeden EDIH financovaný výlučně z národních zdrojů. Všechny EDIH postupně začínají poskytovat své služby i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a nově vybraných EDIH či webové stránce celoevropské sítě EDIHů.

O CyberSecurity Hubu: 

CyberSecurity Hub je zapsaným ústavem vzniknuvším v roce 2020 za účelem propojení odborných kapacit a realizace společných projektů tří velkých českých univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně – v oblasti kyberbezpečnosti. CyberSecurity Hub, z.ú. je koordinátorem projektu EDIH CIH (Cybersecurity Innovation Hub), provozovatelem vědeckých parků CERIT I + II a významným hráčem v evropských strukturách v oblasti kyberbezpečnosti i bezpečnosti budoucích kvantových počítačů. 

O sdružení CzechInno: 

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s implementací digitálních inovací  a pokročilých digitálních technologií do podnikatelské praxí, veřejných organizací  i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke květnu 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů pokročilé digitalizace. Od roku 2023 také pod názvem EDIH Twister CzechInno zahájilo sérii přeshraničních akcí zaměřených na bližší seznámení konsorcií EDIH (Evropských center pro digitální inovace) v Česku a jeho sousedních zemích s cílem zkvalitnit nabídku služeb na podporu digitální transformace pro klienty – zejména malé a střední firmy – v zapojených zemích a propojit nabídku služeb regionálních ekosystémů, národních hráčů a evropských sítí na podporu digitální transformace. 

Spoluorganizátory druhé – česko-slovenské – přeshraniční akce z cyklu EDIH Twister jsou české EDIH Cybersecurity Innovation Hub (CIH), EDIH Českého vysokého učení technického v Praze (EDIH ČVUT), EDIH Ostrava, EDIH Brain4Industry, EDIH DIGIMAT a slovenský EDIH NEB, EDIH Expandi 4.0.