25. října 2021 byl z Podnikatelského a inovačního centra Hlavního města Prahy (PIC) zahájen živý přenos 7. ročníku Smart Business Festivalu CZ 2021 – přehlídky informací na podporu chytrého a primárně digitálního podnikání i průniku digitálních inovací do veřejné sféry.

Více než 40 přednášejících ze všech koutů Evropy představilo své novinky z evropských, národních i lokálních platforem na podporu digitalizace průmyslu a podnikání, smart cities, chytré dopravy a jiných iniciativ, jejichž společným cílem je zvyšování digitalizace v těchto sektorech. Představilo se na čtyřicet našich přednášejících z tuzemska, od našich nejbližších sousedů z Německa, Polska a Slovenska, z Evropské komise v Bruselu a v neposlední řadě i Velké Británie, s níž pro letošní rok CzechInno realizuje několik projektů bilaterální spolupráce.

Smart Business Festival CZ 2021 se konal pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky a vicepremiéra pro hospodářství Karla Havlíčka. Projekt připravilo sdružení CzechInno ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze.
Akcí provázela Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, koordinátorka Platformy CEEInno a ambasadorka projektu DIHNET.EU v ČR.

Jako první své úvodní slovo osobně přednesl Jeho Excelence Nicholas Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR, za Britské velvyslanectví v Praze, jako instituci spolupracující na letošním Smart Business Festivalu CZ.
Zdravici online také pronesl Karel Havlíček, místopředseda Vlády České republiky pro hospodářství, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR. Zdůraznil, že digitalizace je velkou prioritou naší vlády.
Posluchače také online pozdravil Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy.
V jeho řeči zaznělo, že rozvoji digitalizace, chytrému podnikání i Smart Cities je věnována stále větší pozornost. Věří, že Praha má šanci stát se evropským centrem těchto odvětví.

Vít Šimral, radní hlavního města Prahy s gescí pro rozvoj podnikání, promluvil o umělé inteligenci jako stěžejním oboru, kterému se nyní věnují. Kromě AI a strojového učení je druhou oblastí rozvoj biotechnologií, třetí oblastí je rozvoj Space, dochází k přesunu Evropské vesmírné agentury, jejího hlavního velitelství, do Prahy.  Dále je to oblast zelených technologií a gaming. Praha je velice známá pro svůj herní průmysl, který přináší podstatný ekonomický zisk. Poděkoval sdružení CzechInno, že se podílí na rozvoji těchto platforem.

Daniel Všetečka, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací seznámil posluchače s dalším programem pro rozvoj digitalizace. EU nyní vyhlásila program, kterému říkáme Evropská digitální dekáda, proto bude digitalizace prioritou. Jsme spolugestory Národního centra AI. Věnujeme se také problematice startupů i na mezinárodní úrovni. Také byly schváleny nové pracovní programy pro Digitální Evropu.
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR vystoupila online. Kromě jiného uvedla, že Ministerstvo průmyslu schválilo koncepci Smart Cities, kterým se bude věnovat.    

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro Průmysl 4.0 a malé a střední podniky a člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace poděkoval sdružení CzechInno a jeho výkonné ředitelce Tereze Šamanové, za její obětavou práci pro rozvoj inovací v České republice.
„Tento Smart Business Festival je již 7. ročníkem, za tu dobu jsme se velmi posunuli, jak v tématech, tak v samotném pořádání,“ ukončil.
On-line vystoupil Yves Paindaveine, ředitel sekce digitalizace evropského průmyslu, Evropské komise, DG CONNECT.

Blok Digitální transformace ve firmách zahájil Jiří Holoubek.
Tento blok se zaměřil na rozvoj malých a středních firem, které potřebují nejvíce účinnou pomoc digitálních informačních hubů, zdroje a procesy potřebné pro úspěšnou digitální transformaci podnikání, investiční modely i nefinanční stimuly rozvoje digitálních inovací, lidé, technologie a jejich interakce jako základ digitální transformace.

Dále vystoupili:
Petr Pracna, ze sítě Národních kontaktních míst pro program Horizont Evropa: Podpora zapojování žadatelů do evropského programu Horizon Europe.
Jiří Janošec, Enterprise Europe Network ČR a projekt ADMA TranS4MErs: Digitalizační aktivity Technologického centra Akademie věd ČR se zaměřením na malé a střední podniky
Online Dawid Solak, Platforma Przemysłu Przyszłości (Future Industry Platform Poland): Aktivity platformy pro rozvoj průmyslu budoucnosti a komunity digitálních inovačních hubů v Polsku
Online Thorsten Huelsmann, International Data Space Association: Celoevropské aktivity na podporu sdílení dat v rámci iniciativy GAIA-X.

 

Petr Pracna
Jiří Janošec

Blok Digitální transformace věcí veřejných se věnoval tématům jako jsou: veřejné politiky a strategie na podporu rozvoje chytrých řešení při správě věcí veřejných, chytré firmy v chytrých městech a regionech, paradoxy digitální transformace.
Své prezentace přednesli:
Bohumil Kartous, Inovační institut Hlavního města Prahy: Praha Inovační
Online Ana Georgieva z agentury Innovative Sofia, která zastoupila zástupce starosty Města Sofie a Innovative Sofia p. Gencho Kerezova: Podpora rozvoje bulharských digitálních start-upů a rozvoje smart cities v Bulharsku
Online Heiko Stoermer, ředitel EIT Digital Italy: Aktivity EIT Digital na podporu rozvoje digitálních inovací
Online Friderike Kühl, Smart Transportation Alliance: Podpora evropských digitalizačních aktivit v oblasti dopravy a logistiky.

Inspirative break vyplnil svou přednáškou prof. Peter Staněk, česko-slovenský ekonom a vizionář na téma Digitální svět a společnost budoucnosti.

Bohumil Kartous

Blok Digital Innovation Hubs
Blok se věnoval zejména shrnutí aktualit k tematice (evropských) digitálních inovačních hubů a jejich aktuálního místa i budoucnosti v evropských programech a projektech. Byl rozdělen do několika tematických okruhů.

V úvodu vystoupili
Ivan Tekel, Jihočeský DigiHub (České Budějovice, CZ)
Online Andreas Alexiou Digital Catapult (London, UK)
Online Naomi Hutchinson, Sunderland Software City (Sunderland, UK)

 

V bloku Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost vystoupili:
Tomáš Sapák Cybersecurity Innovation Hub (Brno, CZ)
Lenka Kučerová prg.ai (Praha, CZ)
Online Weronika Reclaw dih4.ai (Gdańsk, PL)

Tomáš Sapák
Lenka Kučerová

V bloku Chytrá výroba vystoupili:
Robert Keil Národní centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT (Praha, CZ)
Online Petr Minář DIH DIGIMAT (Kuřim, CZ)   
Jan Naxera Plzeňský DIH (Plzeň, CZ)
Online Tehseen Shahid The High Value Manufacturing Catapult (Solihull, UK)     
Online Harald Egner, Manufacturing Technology Centre (Coventry, UK)
Online Anton Lavrin DIH TECHNICOM (Košice, SK

 

Robert Keil
Jan Naxera

V bloku Digitální inovace v dopravě a zdravotnictví vystoupili:
David Prycl DIGI2HEALTH DIH (Olomouc, CZ)
Online Friederike Kühl  Smart Transportation Alliance (London, UK / Brusel, BE)
Online Petr Achs, DIH ICUK (Ústí nad Labem, CZ)
Online Digital Hub Logistics (Dortmund, DE)

David Prycl

Smart Business Festival CZ 2021 již tradičně pořádá neziskové sdružení na podporu inovací CzechInno (www.czechinno.cz) ve spolupráci s dalšími partnery v rámci aktivit Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno jako mezinárodní setkání relevantních aktérů, jejichž společným cílem je shrnout a představit novinky určené k podpoře chytrého podnikání a úspěšné digitální transformace soukromého sektoru i správy věcí veřejných.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Fórum 2021 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy České republiky a vicepremiéra Vlády ČR pro hospodářství Karla Havlíčka a ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze.

Generálním odborným partnerem se stala Česká exportní banka, a.s., hlavními odbornými partnery jsou SAB Finance, a.s., Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Hewlett Packard Enterprise, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

Mediálními partnery projektu jsou Rádio Z, chytrá podcastová aplikace Youradio Talk, portál BusinessInfo, Averia –  vydavatelství tištěných a on-line B2B a B2C médií a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

 

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

E: dk@czechinno.cz, M: 774 220 272