Praha, 6. prosince 2023 – Sdružení CzechInno dnes v rámci svého projektu Vizionáři vyhlásilo nejpřínosnější české inovace uplynulého období. Více než stovka nominovaných inovativních českých firem a organizace se utkala ve třináctém ročníku této soutěže, která si klade za cíl každoročně vyhledávat, hodnotit a oceňovat inovační počiny s nejvýznamnějším technologickým, ekonomickým a sociálním přínosem nebo jejich kombinací. Porota udělila šest čestných uznání, pět titulů Vizionář 2023 a ocenila dlouhodobý přínos dvou Osobností projektu Vizionáři 2023.

Odborná porota projektu Vizionáři letos mezi nominovanými inovacemi vysoce hodnotila zejména šíři společenského přínosu oceněných inovací. Uspěly inovace využívající umělou inteligenci ve zdravotnictví, zemědělství i hospodaření s vodou, oceněné byly také významně ekologicky přínosné počiny v oblasti energetiky nebo odpadového hospodářství. Letos poprvé také porota ve spolupráci s odborníky z institutu CyberSecurity Hub hodnotila ve speciální kategorii inovační počiny českých firem a organizací v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oceněné projekty a jejich nositelé získávají podporu sdružení CzechInno a jeho partnerů při zavádění svých inovací do praxe.

Svou participaci na projektu Vizionáři 2023 komentují partneři projektu:

Projekt Vizionáři je jednou z dlouhodobých a konzistentních aktivit na podporu českého inovačního podnikání a Ministerstvu průmyslu a obchodu i mně osobně je ctí jej od samotného začátku jeho realizace podporovat i se do něj aktivně zapojovat,“ říká ke svému zapojení vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Petr Očko. „Je vidět, jak jsou čeští vizionáři každý rok inovativnější a ve svých počinech kombinují nové technologie s nejdůležitějšími prioritami lidské společnosti – letos jsme například viděli mnoho skvělých zdravotnických či ekologických inovací často využívajících prvků umělé inteligence. Takové příklady potřebujeme ukazovat a zdůrazňovat při tom, že se jedná o české nápady, které jsou, a nebo mají potenciál být, celosvětově úspěšné. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu rádi tomuto úspěchu napomůžeme, třebas i prostřednictvím některého z našich programů na podporu inovací v podnikání,“ uzavírá Petr Očko.

Technologické centrum Praha a síť Enterprise Europe Network Česká republika podporují rozvoj výrazně inovativních českých firem a k tomu patří i každoroční vyhledávání těch nejzajímavějších a nejpřínosnějších počinů právě v soutěži Vizionáři. Těší nás, že inovační úsilí českých firem nepolevuje ani navzdory složitým podmínkám, s nimiž se ve své činnosti potýkají, a jsme připraveni být i letošním Vizionářům nápomocni v jejich dalším rozvoji,“ říká Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika.

České Radiokomunikace jsou nejen poskytovatelem televizní a rozhlasové infrastruktury, ale současně i aktivně podporují rozvoj inovací v českém podnikání a jejich implementaci do praxe,“ říká k zapojení CRA do projektu ředitelka komunikace, public affairs a strategických vztahů Anna Tůmová. „Všem Vizionářům rádi poskytneme podporu v jejich dalším rozvoji a těšíme se na spolupráci s těmito skvělými firmami,“ uzavírá Anna Tůmová.

„Jsem ráda, že Komerční banka mohla být při oceňování nejvýznamnějších inovačních počinů českých firem  a organizací. Je fascinující vidět reálné výsledky propojení výzkumu a praxe z celého spektra oborů.  Od využití umělé inteligence a nových technologií ve zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství, přes kybernetickou bezpečnost, až po zpracování odpadů a jejich energetické využití. Tvůrci nových vizí a jejich neutuchající zápal pro inovace mají můj velký respekt a obdiv. Jsem ráda, že je Komerční banka stabilním finančním partnerem pro více než čtvrt milionu podnikatelských subjektů v ČR a přispívá tak aktivně k popularizaci a rozvoji společností a organizací, které formují zítřejší podnikatelský i vědecký svět,“ říká k zapojení do projektu Vizionáři Žaneta Vaculík Chmelinová z Korporátního centra Veřejného sektoru Komerční banky.

Čerstvými držiteli titulu Vizionář 2023 jsou:

 1. Společnost DEKOS R, s.r.o. za svůj Velkokapacitní / velkoobjemový kompostér se separátorem potravinových obalů a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti odpadového hospodářství
 2. Společnost FRAVEBOT s.r.o. za Monitorovací jahodový a rajčatový robot (Scout) a jahodový sklízecí (Strawberry Harvestor) pro využití při pěstování plodin v průmyslových sklenících a jejich technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti automatizace zemědělství
 3. Společnost GreyCortex s.r.o. za svůj Systém ochrany proti kybernetické kriminalitě GREYCORTEX Mendel a jeho technologický a ekonomický přínos v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě
 4. Společnost New Water Group s.r.o. za Pokročilou úpravnu vody s umělou inteligencí MINT-COMORES a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast vodohospodářství
 5. Společnost Principal Engineering s.r.o. za Aplikaci PENELOPE – systém včasné diagnostiky a ochrany rodiček i jejich nenarozených dětí proti negativním důsledkům preeklampsie a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast péče o zdraví obyvatel.

Čestné uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2023 získali:

 1. Společnost Blindspot Solutions s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast práce s firemními daty – oceněny byly zejména inovace Optimus 4.0 – nástroj pro pokročilé plánování výroby a AskYourData – interní AI asistent poháněný Chatem GPT
 2. Společnost Carebot s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast digitalizace zdravotnictví – porota ocenila systém Carebot, který je AI asistentem napomáhajícím rychlejší a přesnější diagnostice z rentgenových snímků hrudníku
 3. Společnost JALUD Embedded s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast bezpečnosti veřejných prostranství i firemních provozů; porotu zaujal její Sound Event Detector – detektor zvukových událostí s umělou inteligencí
 4. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast lesního hospodářství a energetiky. Fakulta vyvinula a do praxe uvedla novou techniku a technologii pro zpracování pařezů jako obnovitelného zdroje energie
 5. Společnosti RESTORE fx s.r.o. a BeePartner a.s. za jejich technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast revitalizace kulturních památek. Ty ve vzájemné spolupráci do praxi zavedly Koncept udržitelné revitalizace kulturních památek GreenHeritage.
 6. Institut zdravého bydlení s.r.o. a její zakladatel Tomáš Sysel za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast ochrany zdraví obyvatel a podpory zdravého bydlení; porota zde ocenila její zcela unikátní systém kontroly výrobců a prodejců a systém edukace spotřebitelů v oblasti podpory využívání zdravotně nezávadných výrobků určených k vybavování obytných prostor.

Titul Osobností projektu Vizionáři 2023 letos získali:

 1. Ing. Petr Sáha, CSc., emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to za svůj celoživotní přínos v oblasti inovací ve vzdělávání, výzkumu a vývoji (nejen) ve Zlínském kraji

a

 1. Luděk Šantora, ředitel SIT Plzeň a BIC Plzeň za výjimečný přínos pro oblast pronikání digitálních inovací do veřejných služeb a podporu regionálního inovačního ekosystému v Plzeňském kraji.

Ocenění si ze slavnostního večera odnesli nejen blahopřání a ocenění, ale zejména i okamžité nabídky k další spolupráci v oblasti technologického i obchodního rozvoje od přítomných partnerů projektu i od ostatních oceněných subjektů. Sdružení CzechInno jako hlavní organizátor projektu Vizionáři 2023 oceněné v nadcházejícím období zapojí do komplexu svých projektů a aktivit zahrnujících mezinárodní i regionální propagační a osvětové akce, akcelerační programy pro inovační firmy a služby českých digitálních inovačních hubů, které poskytují podporu digitální transformace malých a středních firem i veřejných organizací.

O projektu Vizionáři:

Cílem projektu Vizionáři je každoročně oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace –  konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe. Projekt Vizionáři je letos realizován již třináctým rokem.

V odborné porotě projektu Vizionáři jsou zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu, a to: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Český statistický úřad, Technologické centrum Praha, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, sdružení CzechInno a zástupci generálního a hlavního odborného partnera projektu – Komerční banky a Českých Radiokomunikací. Pro oblast kyberbezpečnosti má v porotě nově svého zástupce CyberSecurity Hub.

Generálním partnerem projektu Vizionáři 2023 se stala Komerční banka, hlavními odbornými partnery byli České Radiokomunikace, Technologické centrum Praha jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká Republika, CyberSecurity Hub, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt získal záštitu ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a uskutečnil se za podpory Evropské unie – programu Digitální Evropa a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jím implementovaného Národního plánu obnovy. Mediálními partnery projektu jsou server BusinessInfo, společnost RADIOHOUSE a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke konci r. 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací z 25 zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, série projektů na podporu česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Ukraine a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání, letos pod názvem Digitální transformace 2023.