Známe další Vizionáře! Minulý ročník (2023) se nesl ve znamení inovací s ekologickým a sociálním kontextem, uspěly i inovace využívající umělé inteligence ve zdravotnictví.

Srdečně blahopřejeme k získání titulu Vizionář 2023 společnostem:

DEKOS R, s.r.o. za Velkokapacitní / velkoobjemový kompostér se separátorem potravinových obalů a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti odpadového hospodářství

FRAVEBOT s.r.o. za Monitorovací jahodový a rajčatový robot (Scout) a jahodový sklízecí (Strawberry Harvestor) pro využití při pěstování plodin v průmyslových sklenících a jejich technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti automatizace zemědělství

GreyCortex s.r.o. za Systém ochrany proti kybernetické kriminalitě GREYCORTEX Mendel a jeho technologický a ekonomický přínos v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

New Water Group s.r.o. za Pokročilou úpravnu vody s umělou inteligencí MINT-COMORES a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast vodohospodářství

Principal Engineering s.r.o. za Aplikaci PENELOPE – systém včasné diagnostiky a ochrany rodiček i jejich nenarozených dětí proti negativním důsledkům preeklampsie a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast péče o zdraví obyvatel.

a k čestnému uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2023 společnostem Blindspot Solutions s.r.o.Carebot s.r.o.JALUD Embedded s.r.o.RESTORE fx s.r.o. a BeePartner a.s.Institut zdravého bydlení s.r.o. a Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Současně upozorňujeme na dlouhodobé osobní inovační úspěchy Prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., emeritního rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a Ing. Luďka Šantory, ředitele SIT Plzeň a BIC Plzeň jako nových Osobností projektu Vizionáři 2023.

Děkujeme všem partnerům a vážíme si této spolupráce, protože bez nich by to nešlo !!!!
Děkujeme za podporu partnerům projektu – Komerční banceČeským RadiokomunikacímTechnologickému centru Praha a Enterprise Europe Network Česká republika a CyberSecurity Hubu, který nám letos poprvé pomohl identifikovat Vizionáře v oblasti kyberbezpečnosti.

Na počátku tohoto roku vyhlásíme další ročník soutěže – Vizionáře 2024 – a bude nám ctí se s Vámi v něm setkat!

Nominace Vašich favoritů budeme sbírat v průběhu celého roku až do 8. listopadu 2024 a Vaše vlastní přihlášky nám, pak do 15. 11. 2024 skrze www.vizionari.cz

Děkujeme za spolupráci všem, kdo se minulý rok zapojili do našeho projektu Digitální transformace 2023!

Regionální akce v Českých Budějovicích, Zlíně, Hradci Králové i Olomouci ukázaly, že v českých a moravských regionech je obrovský potenciál ke změnám v ekonomickém a sociálním kontextu fungování českých firem s využitím digitálních nástrojů!

Speciální poděkování patří Komerční bance a Českým Radiokomunikacím za finanční podporu celého cyklu a našim regionálním odborným a organizačním partnerům – Jihočeskému vědeckotechnickému parku a Jihočeskému DigiHubuTechnologickému a inovačnímu centru ZlínTechnologickému centru Hradec Králové a jeho digitálnímu inovačnímu hubu a Vědeckotechnickému parku Univerzity Palackého v OlomouciUniverzitě Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnici Olomouc a jejich DIGI2HEALTH hubu.
V tomto roce v sérii budeme pokračovat, tentokrát s ještě hlubším akcentem na ekonomické, ekologické, energetické a sociální aspekty digitální transformace ve firmách.

Veliký dík patří i české síti Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a našim donorům – Evropské komisi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za spolupráci na rozjezdu této dosud nevídané
Spolu s naším domovským EDIH Cybersecurity Innovation Hub s EDIH ČVUTEDIH OstravaEDIH Brain4IndustryEDIH-DIGIMAT a EDIH Northern and Eastern Bohemia
jsme v minulém roce zostra rozjeli koordinační aktivity v rámci české sítě a v sérii EDIH Twister se také seznámili s našimi sousedy z příhraničních spolkových zemí Německa, ze Slovenska a z Polska.
Společné aktivity budou i v příštím roce pokračovat – například česko-rakouským EDIH Twisterem Vol. V 20. března v Brně (registrace bude otevřena jeden měsíc před akcí na www.czechinno.cz/edih-twister)a nebo také společnými regionálními akcemi se specifickou tematikou – první z nich se uskuteční již 18. ledna příštího roku v pražském Magenta Experience Centru a náš EDIH Cybersecurity Innovation Hub spolu s EDIH Brain4Industry na ní představí novinky pro firmy v oblasti kyberbezpečnosti.

V minulém roce jsme také hodně zabrali co do posílení česko-ukrajinské spolupráce na poli digitálních inovací.

Naše mise Smart Cities, Regions & Communities, Smart Industry a Cybersecurity zorganizované v rámci programu Smart Ukraine a podpořené z programu PROPED 2024 padly na úrodnou půdu a jejich výsledky jsou nejen dohody o nových memorandech o spolupráci na úrovni klastrů, akademických institucí i státních institucí v oblasti kyberbezpečnosti, ale zejména konkrétní projekty – například projekt Smart Bucha – na kterých čeští a ukrajinští partneři v těchto týdnech intenzivně pracují.

Veliký dík Ministerstvu průmyslu a obchodu – Sekci EU a zahraničních vztahů a Ministerstvu zahraničních věcí – zejména Velvyslanectví ČR v Kyjevě za veškerou podporu a spolupráci v tomto roce!

A budeme se těšit na tu další – na ukrajinskou misi AI expertů, která zavítá do Prahy v dubnu příštího roku a na pokračování spolupráce v oblasti Smart Industry u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 2024.