Bratislava, 20. června 2023 – Dnes se na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě – která je partnerem slovenského EDIH Expandi 4.0 – sešlo šest českých a pět slovenských EDIHů: Evropských center pro digitální inovace, které nedávno zahájily svou činnost a od druhého pololetí letošního roku se připravují poskytovat služby na podporu digitální transformace malým a středním podnikům i veřejným organizacím v Česku, na Slovensku i ve zbytku Evropy. I přes to, že jsou podmínky poskytnutí dotace z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy ČR na české straně a Plánu obnovy a odolnosti SR na straně slovenské limitující, přítomné EDIHy se dohodly na prohloubení česko-slovenské spolupráce v oblasti digitálních inovací a spolupráci pro nadcházející období.

Hlavním organizátorem akce s názvem EDIH Twister Vol. II Česko & Slovensko bylo sdružení CzechInno a jeho domovský CyberSecurity Hub – jeden ze šesti EDIHů v Česku, který se specializuje na poskytování služeb v oblasti kyberbezpečnosti a organizaci školení, cvičení i poskytování dalších služeb jako jsou například kyberbezpečnostní audity nebo penetrační testy. Spoluorganizátory akce se pak stalo všech pět zbývajících českých EDIHů – tedy EDIH Českého vysokého učení technického v Praze, EDIH Ostrava, EDIH-DIGIMAT se sídlem v Kuřimi, EDIH Brain4Industry se sídlem v Dolních Břežanech a EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB) se sídlem v Liberci a gescí pro Liberecký a Královéhradecký kraj – a jeden z bratislavských EDIHů slovenských – právě EDIH Expandi 4.0 jako domovský EDIH Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Všechny z nich v rámci svých tříletých projektů nabízejí set služeb seřazený do standardizované čtyřpilířové struktury, která zahrnuje testování nových technologií, vzdělávací služby, konzultace v oblasti přístupu k investicím a financování a zprostředkování kontaktů, networking a provazování inovačních ekosystémů.

Bratislavská akce je součástí letošní série přeshraničních akcí pod společným názvem EDIH Twister, v rámci které se české EDIHy postupně seznamují se svými protějšky ze sousedících zemí s cílem navzájem si představit své služby a nalézt možné průsečíky pro další spolupráci na poli podpory digitální transformace malých a středních firem i veřejných organizací. Česko-slovenská akce je letos s přídomkem „Vol. II“ již druhou v pořadí po první akci česko-bavorské, která proběhla v květnu v Českých Budějovicích.

Akci svými vstupními slovy zahájili Matthias Kuom – expert DG CONNECT Evropské komise, který je pověřen organizací spolupráce s českou sítí EDIH – a David Vidal – koordinátor Digital Transformation Acceleratoru (DTA) jako konsorcia pověřeného Evropskou komisí ke koordinaci celoevropské EDIH sítě. Oba se shodli na tom, že právě podobné aktivity, které navzájem představují a přibližují národní EDIH sítě napříč Evropou a snaží se o identifikaci bodů k prohloubení vzájemné spolupráce, vnímají Evropská komise i DTA jako velmi prospěšné a povzbudí i ostatní země, aby se jimi inspirovaly. „Digital Transformation Accelerator je zde právě proto, aby podporoval a usnadňoval přeshraniční spolupráci EDIHů. Kdykoli budete potřebovat pomoci s usnadněním kontaktu s EDIHy z ostatních zemí, jsme tu, abychom Vás podpořili. A jsme rádi, že příklad česko-slovenské spolupráce můžeme předložit Vašim protějškům z okolních zemí jako příklad dobré praxe, který ukazuje, že přeshraniční spolupráce nemusí být iniciována vždy jen seshora, ale naopak může být důsledkem i vůle ke spolupráci v různých zemích, která vzejde od EDIHů samotných,“ uvedl ve své úvodní řeči David Vidal.

Bezprostředně po Evropské komisi a DTA se chopili slova zástupci obou národních gestorů pro EDIH tematiku v Česku i na Slovensku – vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Petr Očko a generální ředitel Sekce digitalizace Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky Anton Jelenčiak. I oni velmi kvitovali, že jsou české a slovenské EDIHy i další organizace na podporu digitální transformace podnikání v úzkém kontaktu a že se velmi úzká česko-slovenská spolupráce, která je zvykem v ostatních odvětvích, projevuje i v tematice podpory digitální transformace malých a středních firem. 

11 EDIHů = 11 různých přístupů k řešení problémů malých a středních firem

V následujícím nabitém dopoledním programu se představili zástupci šesti českých a pěti slovenských Evropských center pro digitální inovace, v jejichž technologickém zaměření dominují priority jako kyberbezpečnost a umělá inteligence, ale objevují se i témata jako služby vysokorychlostního počítání, robotika, laserové obrábění a aditivní výroba resp. 3D tisk. Blok svým intro vystoupením zahájila výkonná ředitelka sdružení CzechInno, která je také koordinátorkou komunikace české EDIH sítě s Digital Transformation Acceleratorem a Evropskou komisí. Ta svou prezentací představila zblízka čtyřpilířovou strukturu standardních EDIH služeb i rozmístění a zaměření zúčastněných českých a slovenských EDIH, jejichž zástupci do Bratislavy dorazili z Prahy, Dolních Břežan, Liberce, Brna, Kuřimi, Ostravy a Košic, a které uvítala čtveřice domácích bratislavských EDIH.

Oborově se několik z českých a slovenských EDIHů specializuje na oblast průmyslové výroby jako na tvůrce více než čtvrtiny HDP obou našich zemí – v Česku se aktuálně jedná o 31,5%, na Slovensku o 26%. Právě proto se řada českých a slovenských EDIHů (v Česku je to konkrétně EDIH-DIGIMAT, EDIH Brain4Industry a v části svého zaměření i EDIH CIH a EDIH ČVUT, na Slovensku pak Slovenské centrum pro digitální inovace, EDIH Expandi 4.0, z větší části své činnosti i EDIH CASSOVIUM a zčásti také EDIH Centrum inovativního zdravotnictví) zaměřuje na pomoc firmám z nejrůznějších výrobních odvětví. Existují však i výjimky – např. slovenský EDIH Centrum inovativního zdravotnictví – HealthHub – si prioritně klade za cíl pomáhat všem aktérům zapojeným do procesů ve zdravotnictví jako veřejné služby, která ovšem zahrnuje i spolupráci s firmami a výrobu zdravotnických prostředků, přístrojů a farmaceutický průmysl.

Co do fokusu na cílové skupiny jsou všem jedenácti českým a slovenským EDIHům společné služby zaměřené na podporu digitálního rozvoje malých a středních podniků a na ně se zaměřily diskuze ve dvou tematických blocích – prvním z nich s fokusem na technologické novinky určené pro MSP a v druhém pak na byznysové starosti firem. Blok „Malé a střední firmy a digitální technologie – kam směřujeme a jak můžeme vývoj ovlivnit?“ zahájil Jakub Čegan ze CyberSecurity Hubu a posteskl si, že kyberbezpečnost je oblastí, kterou firmy často podceňují a mají svou pozici za silnější, než ve skutečnosti je. „Jsme v nevděčné pozici toho, který přichází do firem s upozorněním na to, že mají problém. Protože však umíme nabídnout i jeho řešení – vzdělávací systém pro vedení firem, běžné uživatele i IT specialisty – a také spolupráci s implementačními partnery, kteří do firem zavádějí nové kyberbezpečnostní standardy, klienti ve výsledku tu první negativní zpětnou vazbu od nás ocení, protože jim pomůže posunout se v zabezpečení jejich sítí a informací dopředu,“  shrnul ve svém úvodním vystoupení Jakub Čegan. 

David Pešek z EDIHu Českého vysokého učení technického v Praze zdůraznil, že „AI není krabice“ a že jakékoli sofistikované řešení postavené na zpracování dat vyžaduje nejprve jasné zadání a také spolupráci firmy při shromáždění úplných a bezchybných dat, které jsou nutné pro nasazení AI modulu. „Firmy si často představují, že si objednají AI model a ona ta umělá inteligence přijde a sama jim zlepší procesy ve firmě. Ale je to právě naopak – nejprve musí dobře fungovat sběr firemních dat a teprve poté může správně zafungovat i nasazený AI model. A ten pak umí pomoci s přenastavením procesů,“ okomentoval zaměření svého domovského EDIHu David Pešek.

Jan Kolník ze severovýchodočeského EDIHu NEB se sídlem v Liberci pak zrekapituloval zkušenosti své domovské výzkumné organizace VÚTS z oblasti chytré průmyslové výroby a Jakub Hrabec účastníkům přiblížil fungování dvou testbedů svého domovského EDIH-DIGIMAT v Brně a Kuřimi. Oba se shodli na tom, že pro malé a střední firmy je v oblasti přístupu k novým technologiím klíčové mít možnost „na vlastní ruce“ se přesvědčit, jak nové technologie fungují a formou technologicky zaměřených konzultací a poradenství, které jejich EDIHy nabízejí, získat vysvětlení, jak konkrétně by mohla daná technologie firmě pomoci ke zlepšení jejich procesů i výkonnosti. 

Za slovenské EDIHy v bloku vystoupili Miroslav Janák z košického EDIHu CASSOVIUM a Juraj Polák ze Slovenského centra pro digitální inovace v Bratislavě. Jejich vystoupeními se krom představení činnosti obou jejich domovských EDIHů prolínaly tipy na zvýšení motivace malých a středních firem do procesu digitální transformace i příběhy úspěšných podniků, které vzešly z ekosystémů partnerských organizací jejich EDIHů. „Firmě například musíte srozumitelně vysvětlit, že úspěšnou digitální transformací může zvýšit až o dvojciferné číslo svoji efektivitu, může dosáhnout energetických úspor a také si ušetřit problémy s nemocemi z povolání u svých zaměstnanců. Pak Vás začne poslouchat a chce se dozvědět víc,“ říká k tomuto tématu Juraj Polák z SCDI. 

Digitální transformace není jen o technologiích

Blok „Byznys malých a středních firem – co potřebují pro svůj efektivní rozvoj a jak mu můžeme pomoci?“ se nesl ve znamení diskuze o obchodních modelech digitální transformace a konzultačních službách zúčastněných EDIH, jejichž úkolem je vysvětlit firmám, co mohou od EDIHů i celé digitální transformace očekávat. 

Za českou stranu se v něm představili Tomáš Stejskal z EDIH Ostrava, Petr Pačes z EDIHu Brain4Industry v Dolních Břežanech, Gabriela Kopřivová z kuřimského EDIH-DIGIMAT a Petr Dobrovský z libereckého EDIH Northern and Eastern Bohemia. Ve svých vystoupeních se dotkli nejen situace v malých a středních firmách, ale i spolupráce s veřejnými organizacemi: i u nich je totiž třeba vzdělávacími a konzultačními službami nejprve přesvědčit vedení, které schválí dlouhodobou spolupráci, ale poté s implementací pokračovat napříč organizací až k výkonným složkám a pokyny plnícím zaměstnancům. 

Při svých digitalizačních aktivitách narážíme často až na to že zaměstnanci při zavádění nových postupů a procesů kladou vůči novinkám až iracionální odpor. V souvislosti s implementací jakékoli digitalizační strategie tedy rozhodně doporučujeme vedení firem i veřejných organizací realizovat i vzdělávací a informační kampaň zaměřenou na zaměstnance i na těch nejnižších výkonných pozicích, abychom jim společně vysvětlili, že novinky jsou prospěšné i pro ně – zvýší efektivitu, sníží náročnost práce a uvolní jim kapacitu pro jiné úkoly nebo nadstavbové pracovní aktivity,“ komentoval souvislosti digitalizačních procesů Petr Dobrovský z libereckého EDIH NEB. 

Víte, co je důsledkem dokonalé digitalizace nedokonalých firemních dat?“ položil v úvodu svého vystoupení zástupce bratislavského EDIH Slovenské centrum pro digitální inovace a také koordinátor sítě Enterprise Europe Network Slovensko Štefan Vrátny. „Je to zdigitalizovaný chaos. Řada firem si však neuvědomuje, že před tím, než začnou s digitální transformací, musejí si nejprve udělat pořádek v datech a dokonale zmapovat interní procesy. Teprve poté může být projekt úspěšný,“ uzavírá Štefan Vrátny. 

Krom něj se v byznysově zaměřeném bloku představili za slovenské EDIHy i Michal Muhl z EDIHu Expandi 4.0, Juraj Popovič z EDIHu Hopero a Michal Ivantyšin z Centra inovativního zdravotnictví. V diskuzi se oni i zástupci českých EDIHů shodli na tom, že jakýkoli úspěšný digitalizační projekt je třeba začít zevrubným vysvětlením, toho, co lze od digitální transformace očekávat, ale i upozorněním na to, že digitální nástroje nejsou všemocné a na to, aby firmě skutečně pomohly, je třeba zejména konzistentní a dlouhodobé spolupráce ze strany firmy samotné. V neposlední řadě je třeba klienty upozornit na to, že digitální transformace je proces kontinuální a nelze jej vnímat jako jednorázové období, po jehož ukončení se firma opět vrací „do starých kolejí“. 

Pokud jednou začnete s digitální transformací, už není cesty zpět. Ale my i ostatní EDIHy Vám pomůžeme, abyste se na ní neztratili,“ komentoval tuto otázku Michal Muhl z EDIHu Expandi 4.0.

A co propojování EDIH s dalšími sítěmi na podporu podnikání, půjde nám to?

Poslední blok dopoledního konferenčního programu nabídl zamyšlení i první praktické ukázky možného propojení služeb Evropských center pro digitální inovace s ostatními existujícími sítěmi, které nabízejí podnikatelům své služby v Česku, na Slovensku i ve zbytku Evropy. 

Uvědomme si, že síť Enterprise Europe Network působí nejen v našich zemích, ale i v dalších více než 60 zemích celého světa a inovativním firmám, které jsou úspěšné na našich trzích, tak mohou nabídnout pomoc při expanzi daleko za hranice jejich domovského teritoria,“ zdůraznila ve svém vystoupení koordinátorka sítě Enterprise Europe Network Česká republika Silvia Jirásková. „Naší doménou je pořádání velkých matchmakingových akcí, na nichž můžeme naše klienty propojit s partnery i z dalekého zahraničí a pomoci jim specializovanými konzultačními činnostmi se zaměřením právě na jejich obor působení, což je služba, kterou EDIHy obvykle nenabízejí,“ komentoval možnou návaznost služeb své sítě zástupce Enterprise Europe Network Slovensko Peter Kopkáš. 

Martina Le Gall Maláková pak ve svém vystoupení vyzdvihla souvislosti služeb EDIHů s evropskými klastrovými iniciativami a také s iniciativou GAIA-X zaměřenou na sdílení otevřených dat v oblastech jako je zdravotnictví, zemědělství, chytrý průmysl nebo turistika. 

Tereza Šamanová za CyberSecurity Hub zdůraznila, že Evropská komise v současné době pracuje na novelizaci a rozšíření vodítek pro spolupráci EDIH a ostatních panevropských sítí na podporu podnikání a že identifikace a formulace příkladů dobré praxe v bottom-up směru je tedy v tomto směru velmi žádoucí, neb jím můžeme napomoci formulaci dokumentu, který bude reflektovat skutečné potřeby klientů a možnosti jednotlivých sítí. 

Diskutující se v bloku shodli, že je sice důležité držet se parametrů a podmínek jednotlivých podpůrných programů, které jejich organizace implementují, ale ještě důležitější je nabídnout klientům komplexní službu „bez hranic“ jednotlivých projektů a programů. 

Malou firmu ani tak nezajímá „v jakém projektovém dresu“ jste oblečeni, ale spíše to, jak konkrétně můžete pomoci jejímu podnikání. Důležité je tedy začínat komunikaci s firemními klienty otázkou – a to otázkou „jak Vám můžeme pomoci“? a nikoli recitací výčtu našich služeb a projektových formulací. Služeb totiž máme tolik, že v jejich úplném výčtu se zástupce firmy může i ztratit a my tak špatně zvolenou komunikací můžeme i ztratit potenciálního klienta ještě dříve, než spolupráce vůbec začala,“ upozorňuje v tomto ohledu koordinátor sítě Enterprise Europe Network Slovensko Štefan Vrátny. 

V případě zúčastněných zástupců jednotlivých sítí je však spolupráce s EDIH a vzájemné propojování služeb nasnadě – jak koordinátor Enterprise Europe Network Česká republika (Technologické centrum Praha), tak i koordinátor Enterprise Europe Network Slovensko (BIC Bratislava) a současně také Industry Innovation Cluster jsou imanentní součástí některého z českých nebo slovenských EDIH a úzce s nimi koordinují své aktivity. 

Co umí bratislavský EDIH Expandi 4.0 aneb praktické ukázky jsou kořením teorie

Po skončení konferenčního programu, konzultacích se zástupci jednotlivých českých a slovenských EDIH u spojených s videoprezentacemi jejich činnost a občerstvení u networkovacího oběda následovala trocha praxe: František Duchoň z Národního centra robotiky při Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické unverzity v Bratislavě provedl účastníky několika laboratořemi a testovacími centry, od nichž vlastní klíč. Ať už se jednalo o robotiku průmyslovou či výrobní, mobilní a nebo jemnou, určenou pro přímou spolupráci s člověkem, všechny roboty jsou určené k testování a jako funkční vzorky pro firmy, které centrum navštíví. 

V rámci naší činnosti nabízíme zájemcům nejen funkční popis a technologické parametry u nás umístěných robotů, ale také konzultace k možnosti jejich využití právě v provozu klienta,“ přibližuje úlohu pracovníků centra doc. Duchoň. „Robotika není novým odvětvím – máme tu i historický kousek OJ-10 RS, který pochází z první poloviny 80. let minulého století – co je však nové, je fantastická variabilita funkčnosti robotů pro různá odvětví, jimiž už není pouze průmyslová výroba, ale i zemědělství nebo například ochrana veřejného pořádku, dekontaminace zdraví škodlivých prostor a nebo inspekce těžko přístupných míst, a to vše s důsledným sběrem a zpracováním dat, která s danou činností souvisejí,“ doplňuje František Duchoň. 

Cesta k přeshraniční česko-slovenské spolupráci otevřena

Cíl akce tedy byl splněn – všechny české a slovenské EDIHy se lépe poznaly navzájem a ve svých službách identifikovaly jak společné průsečíky, kterými je technologicky například tematika umělé inteligence nebo oborově téma chytré průmyslové výroby, tak i jedinečnosti – tou je například hloubková specializace EDIHu CyberSecurity Hub na téma kybernetické bezpečnosti, která je nejen v česko-slovenském, ale i ve středoevropském kontextu unikátní. A nebo téma chytrého zdravotnictví, na které se tematicky zaměřuje jediný ze slovenských EDIHů. 

Ke svým klientům – zejména malým a středním firmám – i potenciálním spojencům, jako jsou například silní hráči v regionech, v nichž nesídlí žádný z českých ani slovenských EDIH (v Česku jde například o Zlínský kraj, na Slovensku o celou oblast středního Slovenska zahrnující Nitranský, Trenčínský, Žilinský a Banskobystrický kraj), vyslaly české a slovenské EDIHy signál, že jsou připraveny ke spolupráci a odprezentovaly základní portfolio svých standardizovaných služeb. 

Ale zejména se dohodly, že ve vzájemné komunikaci a spolupráci budou pokračovat, protože jak ze strany zastoupených EDIHů, tak i ze strany jejich klientů, je o spolupráci velký zájem. Byť národní kofinancování z Národního plánu obnovy ČR a Plánu obnovy a odolnosti SR umožňuje s dotací z těchto programů poskytovat služby pouze na území státu, pro který je plán určeno, lze využít mechanismu přeshraničního „dožádání“ služby od spolupracujícího EDIH v zahraničí, s jehož pomocí klientům oboustranně můžeme nabídnout služby našich zahraničních protějšků. Právě v tomto kontextu byly uzavřeny nové dohody o spolupráci a příslib všech zúčastněných českých i slovenských EDIH, že dnešní EDIH Twister byl nikoli jednorázovou akcí, nýbrž i zahájením dlouhodobé česko-slovenské spolupráce. 

Všem zúčastněným patří velký dík za konstruktivní přístup, hodnotné vstupy i plodné diskuze, které položily základ této spolupráce. Prezentační video, které přibližuje atmosféru akce, je zájemcům k dispozici ke shlédnutí na našem Youtube kanálu zde.

Seznamovací série českých EDIH pod názvem EDIH Twister bude pokračovat ve druhém pololetí letošního roku česko-saskou akcí 21. září v Ústí nad Labem a česko-polskou akcí 8. listopadu v Ostravě. Na první čtvrtletí příštího roku pak připravujeme akci česko-rakouskou. Více informací o kontextu i aktuálních termínech a programech akcí je k dispozici na www.edihtwister.eu

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. +420 774 220 272

 

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz, tel. +420 723 074 150f

 

O Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH):

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V letech 2022 a 2023 vybrala Evropská komise v Česku šest a na Slovensku čtyři Evropská centra pro digitální inovace (EDIH, jimž poskytla dotaci z programu Digitální Evropa, na Slovensku také funguje jeden EDIH (Slovenské centrum pro digitální inovace) financovaný výlučně z národních zdrojů. Všechny EDIH postupně začínají poskytovat své služby i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a nově vybraných EDIH či webové stránce celoevropské sítě EDIHů.

O CyberSecurity Hubu: 

CyberSecurity Hub je zapsaným ústavem vzniknuvším v roce 2020 za účelem propojení odborných kapacit a realizace společných projektů tří velkých českých univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně – v oblasti kyberbezpečnosti. CyberSecurity Hub, z.ú. je koordinátorem projektu EDIH CIH (Cybersecurity Innovation Hub), provozovatelem vědeckých parků CERIT I + II a významným hráčem v evropských strukturách v oblasti kyberbezpečnosti i bezpečnosti budoucích kvantových počítačů. 

O sdružení CzechInno: 

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s implementací digitálních inovací  a pokročilých digitálních technologií do podnikatelské praxí, veřejných organizací  i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke květnu 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů pokročilé digitalizace. Od roku 2023 také pod názvem EDIH Twister CzechInno zahájilo sérii přeshraničních akcí zaměřených na bližší seznámení konsorcií EDIH (Evropských center pro digitální inovace) v Česku a jeho sousedních zemích s cílem zkvalitnit nabídku služeb na podporu digitální transformace pro klienty – zejména malé a střední firmy – v zapojených zemích a propojit nabídku služeb regionálních ekosystémů, národních hráčů a evropských sítí na podporu digitální transformace. 

Spoluorganizátory druhé – česko-slovenské – přeshraniční akce z cyklu EDIH Twister byly české EDIH Cybersecurity Innovation Hub (CIH), EDIH Českého vysokého učení technického v Praze (EDIH ČVUT), EDIH Ostrava, EDIH Brain4Industry, EDIH DIGIMAT a EDIH NEB a slovenský EDIH Expandi 4.0.