Hradec Králové, 24. května 2023 – Na královéhradeckém Congress Hotelu Aldis se dnes proběhla třetí letošní regionální akce z cyklu Digitální transformace 2023, jejímž cílem bylo propojit regionální, celorepublikové i zahraniční informace a kontakty hráčů podporujících pokročilou digitalizaci malých a středních firem a upozornit na příklady dobrých praxí, ale i časté omyly při práci s pokročilými digitálními technologiemi. Akci, která měla podtitul „..aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti“, uspořádalo sdružení CzechInno v rámci aktivit svých dvou domovských digitálních inovačních hubů – regionálního Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně. Akci navštívilo na pět desítek místních firem a organizací i hostů z okolních regionů. 

Série Digitální transformace 2023 si klade za cíl komunikovat s českými firmami a veřejnými organizacemi tematiku digitálních inovací a jejích environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů a poukazovat na novinky a dobré praxe, které se v této oblasti objevují v jednotlivých regionech.

Hostitelem akce a regionálním spoluorganizátorem akce bylo Technologické centrum Hradec Králové, mezi jehož kompetence bude nově patřit i správa obnovitelných zdrojů energie provozovaných městem Hradec Králové, energetický management, energetické úspory nebo i téma nefinančního (ESG) reportingu, což bylo jedno z témat, které se jako červená nit prolínalo několika vystoupeními přednesenými na akci. 

Technologické centrum Hradec Králové jako místní digitální inovační hub hledalo dlouhou dobu svou specializaci, která by mu pomohla do Hradce přilákat nové hráče a námi provozovaný podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park obohatit o regionálně specifický element,“ komentuje nový strategický směr zaměření ředitel technologického centra Ondřej Zezulák. „Jsme velmi rádi, že nám Město Hradec Králové dalo důvěru a že se tématu energetického managementu v podmínkách města, ale i v něm podnikajících firem, budeme moci nyní v rámci posílení svých kapacit v rozšířené míře věnovat. Tuto naši novou specializaci ve spojení se zahájením služeb EDIHu Northern and Eastern Bohemia se sídlem ve vedlejším Libereckém kraji, s nímž plánujeme úzce spolupracovat, vnímáme jako zcela novou perspektivu pro region a pozvánku pro firmy i organizace z okolních krajů, aby s námi v této oblasti navázaly nebo prohloubily spolupráci,“ doplňuje Ondřej Zezulák. 

Akci svým shrnujícím vystoupením zahájil Jiří Holoubek – prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Národního centra Průmyslu 4.0, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, ale především odborník, který za léta svého působení v nejvyšších funkcích českých podnikatelských reprezentací a vládních poradních orgánů neztratil přímý kontakt s průmyslovou praxí a dennodenní operativou v českých firmách. „Ve firmách často slyším: „Dokud máme plné pokladničky, nic jiného nás nezajímá – neobtěžujte s nabídkami digitálních auditů nebo plánováním digitalizačních projektů. Řešíme problémy s kurzovými výkyvy eura, cen energií, nepředvídatelností legislativy, kybernetickými nebezpečími a nemáme čas věnovat se digitální transformaci.“,“ shrnuje své zkušenosti z posledního roku komunikace s českými firmami v oblasti plánování kroků vedoucích k digitální transformaci Jiří Holoubek. „Právě to je ale častý omyl – vždyť digitální nástroje, digitalizované procesy a zlepšení práce s daty by firmám mohly napomoci s řešením řady starostí s ekonomickou neefektivitou jejich výroby, se zbytečným plýtváním zdroji i energiemi a nebo mezerami v zabezpečení firemních dat. Těch, kteří mohou zažehnout jiskřičku, je ale ve firmách velmi málo – proto vnímáme jako nesmírně potřebné neustále sdílet aktuální příklady dobrých praxí, které jsou v jednotlivých regionech nebo oborech v Česku k dispozici, a firmy k zahájení cesty digitální transformace motivovat konkrétními životními příběhy těch, kteří nejen tuto cestu zahájili, ale udrželi své zlepšení, poprali se s počátečními neúspěchy a úspěšně v ní i pokračují,“ uzavírá Jiří Holoubek. 

Právě tyto příklady dobrých praxí z Královéhradeckého regionu i svého působení po celém Česku a v blízkém příhraničí do konferenčního programu vnesli Rudolf Pustějovský z českobudějovické digitalizační firmy AJKA – SOLUTION, která nabízí a implementuje integrační platformu pro konsolidované ovládání všech digitálních zařízení a procesů firmy z jednoho místa, a Jiří Hlinka z vedení festivalu Rock for People. Ten je pro královéhradecký kraj a jeho ekonomiku i cestovní ruch vždy jednou za rok událostí, která do Hradce Králové přiláká desítky tisíc návštěvníků z celého Česka i okolních zemí, a současně je i průkopníkem v aplikaci nových digitálních a environmentálně přívětivých technologií, kterými šetří časem svých návštěvníků a zaručuje jejich vyšší komfort a bezpečí. Mimo jiné se také snaží o pomoc životnímu prostředí např. tím, že online sleduje uhlíkovou stopu festivalu, nebo se v letošním roce uvede jako vůbec první jednu z festivalových scén kompletně poháněnou vodíkovým pohonem. Zaměřuje se také na experimenty se svým fotovoltaickým systémem, který umožňuje ukládání energií do baterií a je pilotním projektem ukládání a následného sdílení elektrické energie. 

Richard Cimler z Přírodovědné fakulty a Jiří Dobrovolný z Fakulty informatiky a managementu pak zrekapitulovali aktuální spolupráci své domovské Univerzity Hradec Králové s firemní praxí a vypíchli výzkumné projekty, experimenty i univerzitní spin-offy, mají vzhledem ke své úspěšnosti a potenciálu přesah přes domovský region. 

Program akce také věnoval prostor představení sítě českých digitálních inovačních hubů a nových Evropských center pro digitální inovace (EDIH), z nichž šest funguje v ČR a dalších více než 160 po celé Evropě. Tereza Šamanová za pražský regionální Hub pro digitální inovace a brněnský EDIH Cybersecurity Innovation Hub představila systém jimi poskytovaných služeb (Test before invest – Digital skills and training – Access to finances a Innovation Ecosystem and Networking) i služby a projekty těchto dvou domovských digitálních inovačních hubů sdružení CzechInno. Petr Dobrovský z Agentury pro regionální rozvoj Libereckého kraje uvedl nový EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB) se sídlem v Liberci a územním fokusem i na Královéhradecký kraj a blízké polské a saské příhraničí, který zahajuje poskytování svých služeb od června letošního roku. Jiří Janošec z Technologického centra Praha pak formou prezentace v programu i konzultačního místa obsazeného dalšími jeho kolegy nabídl přítomným možnost zapojení do jednoho z projektů Hubu pro digitální inovace – projektu ADMA TranS4MErs, který nabízí výrobním firmám zpracování digitalizačních plánů a možnost alokace mentora, který jim pomůže porozumět zákonitostem procesů digitální transformace ve výrobním sektoru a namixovat řešení nejvhodnějších přímo pro situaci v dané firmě.

Hlavními odbornými partnery královéhradecké akce i celé letošní série Digitální transformace 2023 jsou České Radiokomunikace jako implementační partner pro technologie a specificky cloud computing, zpracování dat a kyberbezpečnost, a Komerční banka jako implementační partner Hubu pro digitální inovace pro investice do digitální transformace a zprostředkování přístupu k financování. 

Ředitel KB EU Pointu s gescí pro Hradec Králové a okolní region Radek Pollák komentuje aktuální situaci v českých firmách: „Firmy si za období členství Česka v Evropské unii hodně zvykly si za námi na KB EU Point chodit pro radu k získání dotace z evropských fondů na jejich investiční záměr. Často ale po diskuzích dospíváme k tomu, že je vhodnější investici do realizace tohoto záměru hledat jiné zdroje – ať už proto, že dotace je poněkud jinak tematicky zaměřena, nebo obsahuje další podmínky, které ve výsledku znamenají ne zcela výhodný poměr administrativy spojené s reportováním a výkaznictvím ve srovnání s prostorem na realizaci vlastního záměru. U nás na KB EU Pointu však máme výhodu v tom, že takového klienta nemusíme odeslat s požadavkem na hledání vhodného investičního schématu k jinému poradci, ale sami mu můžeme nabídnout možnost kofinancování záměru bankovním úvěru nebo pomoc při získání financování formou záruky, eventuelně dát klientovi podklad ve formě např. certifikovaného ESG auditu, s jehož pomocí snáze dosáhne na financování svého záměru od jiného investora,“ uvádí výhody několika konsolidovaných služeb, které poskytuje KB EU Point Komerční banky, Radek Pollák. Jeho slova potvrzuje Klára Drašnarová z Agentury pro podnikání a inovace (API), která se ve své prezentaci věnovala častým chybám při zpracování podnikatelského záměru: „Klient, který za námi přichází, si sám nejprve musí udělat jasno v tom, jaká má od projektu očekávání, a jakého rozvoje ve svém podnikání chce získáním dotace dosáhnout.“

Konferenční program byl uzavřen praktickou ukázkou konkrétní možnosti ke zvýšení kyberbezpečnostní úrovně přítomných firem a organizací formou školení či cvičení na KYPO – kybernetickém polygonu, který je fyzickou infrastrukturou i cloudovým prostředím EDIHu Cybersecurity Innovation Hub a zapojeným do poskytování pilíře jeho služeb „Test before invest“. Jakub Čegan z Masarykovy univerzity účastníkům přiblížil funkcionality KYPO i konkrétní školení a cvičení, které lze jeho prostřednictvím nabídnout jak běžným uživatelům, tak i kyberbezpečnostním specialistům. O zapojení do užší spolupráce s EDIH CIH i vzdálený přístup ke KYPO na místě projevili zájem zástupci Univerzity Hradec Králové i přítomných firem. 

Série Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti se v druhém pololetí letošního roku přesune do Olomouce, kde představí místní silné téma – eHealth a telemedicínu. Olomoucká Digitální transformace 2023 se uskuteční 7. listopadu na Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s místním digitálním inovačním hubem DIGI2HEALTH a Inovačním centrem Olomouckého kraje. 

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. 774 220 272

 

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz, tel. 723 074 150

 

O Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH) a digitálních inovačních hubech (DIH):

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) a digitální inovační huby (DIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V Česku bylo do konce května roku 2023 registrováno 13 digitálních inovačních hubů, Evropská komise také v letech 2022 – 2023 vybrala šest Evropských center pro digitální inovace (EDIH), které od letošního roku postupně začínají poskytovat své služby i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a nově vybraných EDIH, webové stránce celoevropské sítě EDIHů nebo webu sdružení CzechInno, který poskytuje bližší informace o českých DIH a EDIH.

O sdružení CzechInno: 

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s implementací digitálních inovací a pokročilých digitálních technologií do podnikatelské praxí, veřejných organizací i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke květnu 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

O sérii Digitální transformace 2023:

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů pokročilé digitalizace. Partnery tohoto projektu a současně strategickými partnery Hubu pro digitální inovace pro oblast technologií jsou České Radiokomunikace, oblast přístupu k investicím a financování partnersky zastřešuje Komerční banka

Dalšími odbornými partnery celé série Digitální transformace 2023 jsou Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR. Celá série se uskutečňuje v rámci aktivit digitálního inovačního hubu Hub pro digitální inovace a EDIHu Cybersecurity Innovation Hub.

Spoluorganizátorem královéhradecké akce bylo Technologické centrum Hradec Králové, odbornými partnery se stali Univerzita Hradec Králové a Technologické centrum Praha se svým projektem ADMA TranS4MErs.