V úterý 7. listopadu se v Pevnosti poznání v Olomouci bude konat další regionální akce z cyklu Digigální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti.

Hledáte nové inspirace, impulsy k dalšímu rozvoji, tipy k navázání nové spolupráce? A je pro Vás zajímavé také téma digitalizace (ve) zdravotnictví, kterému se věnuje olomoucký DIGI2Health DIH? Pak se za námi přijeďte podívat na olomouckou regionální akci z našeho letošního cyklu Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, která se uskuteční 7. listopadu 2023 od 9 hodin v Pevnosti poznání Olomouc.

Koho na akci potkáte a co se tam dozvíte?

Jak si stojí české firmy na cestě k digitální transformaci: aktuální problémy českých podniků a jejich možné řešení s pomocí komplexního využití digitálních nástrojů přiblíží Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR
Kde to běží: získáte praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi malých a středních firem v Olomouckém kraji, které přestaví Pavel Hrůza z ICOK a prakticky ukáže Jan Habara z Ergobody 
Co může nabídnout místní digitální inovační hub: služby DIGI2Health nám nabídnou Petr Kubečka a Jakub Havlín
Jak si stojí digitalizace českého zdravotnictví a jak toto téma souvisí s digitalizací podnikání: shrne Antonín Hlavinka z Fakultní nemocnice Olomouc.
Kde na to vzít: od Soni Vaníčkové z KB EU Point se dozvíte o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i implementace environmentálně a energeticky zodpovědných řešení
Co znamená kyberbezpečí pro firmy i organizace: za náš domovský Cybersecurity Innovation Hub shrneme služby pro malé a střední firmy i veřejné organizace z Olomouckého kraje.

Hlavními odbornými partnery Digitální transformace 2023 jsou České Radiokomunikace a Komerční banka. Dalšími partnery a spoluorganizátory akce jsou Elektrotechnická asociace České republiky, Inovační centrum olomouckého kraje, Asociace inovačního podnikání České republiky, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci a DIGI2Health. Akce se koná za podpory EU a CIH.