Projekt BOWI (což je akronym projektu s úplným názvem Boosting Widening Digital Innovation Hubs) si klade za cíl provazovat digitální inovační huby a s nimi spolupracující firmy a výzkumné organizace po celé Evropě a společně realizovat přeshraniční inovativní experimenty se zaměřením na neotřelé kombinace digitálních technologií a jejich novátorské využívání v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Partnery sítě doposud bylo 11 renomovaných organizací provozujících nebo podporujících činnost digitálních inovačních hubů po celé Evropě.

Je nám ctí oznámit, že v rámci rozšíření sítě na jaře letošního roku byl mezi 36 přihlášenými kandidáty mezi devět hubů, o které se síť BOWI letos rozšířila, vybrán i Hub pro digitální inovace, za nějž bylo CzechInno partnery nominováno jako koordinátor implementace projektu BOWI.

Je nám velkým potěšením, že partnerským představitelem správy našeho domovského regionu bude přímo Hlavní město Praha, pro které jsou v rámci projektu BOWI plánovány jak vzdělávací aktivity v oblasti digitalizace určené pro představitele a zaměstnance hlavního města a jeho organizací, tak i výzvy určené pražským nebo s Prahou svázaným firmám, které nabízejí nebo naopak poptávají digitalizační řešení v prioritních oblastech projektu, pro něž projekt nabídne i možnost získání finanční podpory v rámci systému kaskádového financování.

Projekt získal financování z programu Evropské unie na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 v rámci projektu BOWI podpořeného grantovou smlouvou č. 873155.