Přihlášky do Vizionářů 2021 je možné podávat už nyní a až do 1. listopadu 2021 prostřednictvím tohoto formuláře

Přihlášku můžete vyplnit a odeslat online nebo ji vyplnit offline a poslat nám ji přílohou na e-mail: office@czechinno.cz

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2021, termín bude upřesněn.

 

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát firmy a podnikatelé s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby, které můžete nominovat pomocí tohoto formuláře. 

 

 

 

 

 

X