Přihlášky do Vizionářů 2021 je možné podávat už nyní a až do 18. listopadu 2022 prostřednictvím tohoto formuláře

Přihlášku můžete vyplnit a odeslat online nebo ji vyplnit offline a poslat nám ji přílohou na e-mail: office@czechinno.cz

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2022, termín bude upřesněn.

 

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát firmy a podnikatelé s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby, které můžete nominovat pomocí tohoto formuláře.