Přihláška do projektu


Přihlášky:
do Vizionářů 2020 je možné zaslat až do 15. prosince 2020


Vyhlášení výsledků:
 bude upřesněno

Způsob úhrady účastnického poplatku ve výši 3.490 Kč včetně DPH 21%:

Výlučně bankovním převodem na bankovní účet vedený u GE Money Bank. Praha 7, číslo účtu: 202214859/0600 do 15 dnů ode dne podání přihlášky.

Variabilní symbol 20 . Po přijetí platby bude neprodleně vystavena a zaslána faktura – daňový doklad.

Přihlášku nám můžete také poslat přílohou na e-mail: office@czechinno.cz

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát firmy a podnikatelé s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby.

Microsite projektu 

X