Přihláška do projektu


Přihlášky:
do Vizionářů 2020 je možné zaslat až do 15. listopadu 2020


Vyhlášení výsledků:
proběhne 1. prosince 2020 v Praze

Přihlášku nám můžete také poslat přílohou na e-mail: office@archiv.czechinno.cz

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát firmy a podnikatelé s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby.

Microsite projektu 

X