Přihláška do projektu


Přihlášky do Vizionářů 2022
je možné podávat  do 18. listopadu 2022 prostřednictvím tohoto formuláře

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2022, termín bude upřesněn.

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte s úhradou registračního poplatku ve výši 3.890,- včetně DPH, který je splatný na základě faktury pořadatele soutěže a slouží k úhradě administrativních nákladů souvisejících s prověřením a vyhodnocením doručených přihlášek. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout v odůvodněných případech o zproštění povinnosti hradit tento poplatek.

 

Přihlášku můžete vyplnit a odeslat online nebo ji vyplnit offline a poslat nám ji přílohou na e-mail: office@czechinno.cz

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát majoritně české firmy, podnikatelé a organizace s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby.

Microsite projektu