Odborná porota projektu Vizionáři 2022

Registrujte se do projektu Vizionáři 2023

Pracujete inovativně? Snažíte se svým zákazníkům nabídnout odlišné služby, které jsou na trhu absolutní novinkou? Pracujete na jedinečném projektu nebo vás inovace zajímají a chcete se o nich dozvědět více?

Co získáte účastí ve Vizionářích 2022?

Z přihlášených počinů a jejich autorů vybere odborná porota složená z partnerů projektu, akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání vítězné projekty, které získají:

  • Titul Vizionář a nebo jiné ocenění (např. čestné uznání odborné poroty)
  • Mediální podporu
  • Zapojení do unikátního systému na podporu inovací v ČR
  • Podporu rozvoje firmy pomocí služeb partnerů – poradenství a nové obchodní kontakty s novými obchodními příležitostmi
  • Možnost lepšího uplatnění na trhu

Projekt Vizionáři je podporován prostřednictvím renomovaných rádií, tištěných i elektronických podnikatelských periodik.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do projektu je velmi jednoduché. Stačí mít jakoukoliv vlastní inovaci, vyplnit a zaslat registrační formulář. S podáním přihlášky je spojena povinnost úhrady účastnického poplatku ve výši 3.890 Kč včetně DPH 21%.

Úhrada poplatku je možná výlučně bankovním převodem na účet sdružení CzechInno, z.s.p.o. vedený u GE Money Bank, Praha 7, číslo účtu: 202214859/0600, variabilní symbol: 1222, a to do 15 dnů ode dne podání přihlášky. Po přijetí platby bude neprodleně vystavena a zaslána faktura – daňový doklad.

Uzávěrka přihlášky do projektu Vizionáři 2022: do 18. 11. 2022

Vyhlášení vítězů projektu: prosinec 2022, pouze pro zvané

Víte o firmě, která by mohla být Vizionářem 2021? Nominujte ji a my se s ní spojíme!

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát majoritně české firmy, podnikatelé a organizace s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby.

Microsite projektu 

Registrujte se již dnes

Pracujete ve firmě inovativně? Snažíte se svým zákazníkům nabídnout odlišné služby, které jsou na trhu absolutní novinkou? Pracujete na jedinečném projektu nebo vás inovace zajímají a chcete se o nich dozvědět více?