info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

EDIH Twister Vol. IV

Česko & Polsko

Czechy & Polska

Česko-polská informační, kontaktní a networkingová akce s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů na podporu digitální transformace malých a středních firem v česko-polském příhraničí

Czesko-polskie wydarzenie informacyjne, kontaktowe i networkingowe z prezentacją usług Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych (EDIH) i ich partnerów wspierających transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations VŠB-TUO

Studentská 6231/1b, Ostrava
8.
listopadu 2023

PROGRAM AKCE

8:30 – 9:00

Registrace, ranní káva

9:00 – 9:30

 

Úvodní slova donorů a hostitele akce

Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Marcin Piaskowski, DG CONNECT, Evropská komise

Vít Vondrák, ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations VŠB-TUO

9:30 – 9:45

České a polské EDIH: kdo jsme a kde nás najdete

Tereza Šamanová, CzechInno, EDIH CIH a česká síť EDIH

Tomasz Pytko, koordinátor polské sítě EDIH, Ministerstvo digitalizace Polské republiky

9:45 – 10:35

Nové technologie a jejich perspektivy pro malé a střední firmy

Soubor krátkých prezentací českých a polských EDIH následovaný panelovou diskuzí:·     Které technologické novinky už si firmy osvojily a kde stále tápou·     Které služby si mohou firmy v provozech EDIH vyzkoušet a jaký z toho budou mít užitek·     Co může přinést posílená česko-polská EDIH spolupráce v technologickém ohledu firmám?

Martin Duda, EDIH Ostrava (Ostrava)
Radomír Zbožínek, EDIH-DIGIMAT (Kuřim)
Jan Hrdlička, EDIH Brain4Industry (Dolní Břežany)  
Daniel Kessler, Krakovský technologický park a EDIH hub4industry (Kraków)

10:35 – 10:50

Networkingová pauza

10:50 – 11:40

Podpora byznysu malých a středních firem: jaké novinky můžeme nabídnout?

Soubor krátkých prezentací českých a polských EDIH následovaný panelovou diskuzí:
Nové obchodní modely s využitím digitálních inovací
Přístup k financování na digitální transformaci
Kontinuální vzdělávání jako základ firemní moudrosti

 

Tomáš Kubala, Cybersecurity Innovation Hub (Brno)                                          

David Pešek, EDIH CTU (Praha )

Zdeňka Doležalová, EDIH NEB (Liberec)

Łukasz Wyszkowski, Wroclavský technologický park a WRO4digITal EDIH (Wroclaw)Kamil Zjawiony, re_d EDIH (Lodź)

11:40 – 12:30

EDIHy a další sítě na podporu podnikání

Soubor krátkých prezentací českých a polských partnerů následovaný diskuzí speakerů s účastníky

Petr Hladík, Technologické centrum Praha (Praha)                                         

Radek Kopecký, Industry Cluster 4.0 (Brno)

Průmyslově-obchodní komora Krakow (jméno zástupce bude potvrzeno)               

12:30

Shrnutí, formulace follow-up bodů spolupráce, ukončení konferenční části akce

12:30 – 13:00

Lehký networkingový oběd

13:00 – 13:50

Praktické ukázky, exkurze a workshop – praktická část I

Dvě paralelní části programu, první z nich určena zejména pro malé a střední firmy a veřejné organizace, druhá pro zástupce EDIH a jejich partnery (pracovním jazykem této části programu je angličtina)

Pro malé a střední firmy a veřejné organizace:

Exkurze do provozu Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Komentovaná návštěva největšího superpočítačového centra v ČR

Pro zúčastněné EDIHy:

Jak můžeme vzájemně propojit své služby?

Workshop: porovnání přístupů českých a polských EDIH a potenciál hlubší spolupráce v oblastech: Technologie – Byznysová podpora – PR/marketing

14:00 – 15:00

Exkurze do provozů EDIH Ostrava – praktická část II

 

Druhá exkurze do provozu Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Komentovaná návštěva největšího superpočítačového centra v ČR

Exkurze do provozu testbedů VŠB-TUO a EDIH Ostrava

Komentovaná návštěva

8:30 – 9:00

Rejestracja, poranna kawa

9:00 – 9:30

 

Uwagi wstępne darczyńców i gospodarza wydarzenia

Petr Očko, Dyrektor Generalny Sekcji Cyfryzacji i Innowacji, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej

Marcin Piaskowski, DG CONNECT, Komisja Europejska

Vít Vondrák, Dyrektor Narodowego Centrum Superkomputerowego IT4Innovations w VSB-TUO

9:30 – 9:45

Czeski i polski EDIH: kim jesteśmy i gdzie nas znaleźć

Tereza Šamanová, CzechInno, EDIH CIH i sieć czeska EDIH

Tomasz Pytko, Koordynator polskiej sieci EDIH, Ministerstvo Cyfryzacji

9:45 – 10:35

Nowe technologie – perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zestaw krótkich prezentacji czeskich i polskich EDIH, a następnie dyskusja panelowa:·     Jakie innowacje technologiczne firmy już przyjęły, a w jakich obszarach wciąż nie wiedzą?·     Jakie usługi firmy mogą wypróbować w operacjach EDIH i jakie korzyści z tego skorzystają·     Co czesko-polska współpraca technologiczna może przynieść firmom?
Martin Duda, EDIH Ostrava(Ostrava)
Radomír Zbožínek, EDIH-DIGIMAT (Kuřim)
Jan Hrdlička, EDIH Brain4Industry (Dolní Břežany)  
Daniel Kessler, Krakowski Park Technologiczny i EDIH hub4industry (Kraków)

10:35 – 10:50

Przerwa kawowa

10:50 – 11:40

Wsparcie biznesowe dla małych i średnich firm: jakie innowacje możemy zaoferować?

Zestaw krótkich prezentacji czeskich i polskich EDIH, a następnie dyskusja panelowa:·     Nowe modele biznesowe wykorzystujące innowacje cyfrowe ·     Dostęp do finansowania transformacji cyfrowej·     Ciągłe uczenie się jako podstawa mądrości korporacyjnej

Tomáš Kubala, Cybersecurity Innovation Hub (Brno)                         
David Pešek, EDIH CTU (Praha)
Zdeňka Doležalová, EDIH NEB (Liberec)
Łukasz WyszkowskI, Wroclavský technologický park a WRO4digITal EDIH (Wroclaw)
Kamil Kamil Zjawiony, re_d EDIH (Lodź)

11:40 – 12:30

EDIH i inne sieci wsparcia biznesowego

Zestaw krótkich prezentacji czeskich i polskich partnerów, a następnie dyskusja między prelegentami i uczestnikami

Petr Hladík, TC Praha i EEN Czechy (Praha)                                                          

Radek Kopecký, Industry Cluster 4.0 (Brno)    
Strefa Przemysłowo-Handlowa Kraków (imię i nazwisko przedstawiciela do potwierdzenia)               

 

12:30

Podsumowanie, sformułowanie dalszych punktów współpracy, zakończenie części konferencyjnej wydarzenia

12:30 – 13:00

Lekki lunch networkingowy

13:00 – 13:50

Pokazy praktyczne, wycieczki i warsztaty – część praktyczna I

Dwie równoległe części programu, z których pierwsza przeznaczona jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych, druga dla przedstawicieli EDIH i ich partnerów (językiem roboczym tej części programu jest język angielski)

Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych:

Wycieczka do funkcjonowania Narodowego Centrum Superkomputerowego IT4Innovations

Wizyta z przewodnikiem w największym centrum superkomputerowym w Republice Czeskiej

Dla uczestniczących EDIH:

Jak możemy połączyć nasze usługi ze sobą?

Warsztaty: porównanie czeskich i polskich podejść EDIH i potencjał głębszej współpracy: Technologia – Wsparcie biznesowe – PR/marketing

14:00 – 15:00

Wycieczka do EDIH Ostrava – część praktyczna II

 

Druga wycieczka do funkcjonowania Narodowego Centrum Superkomputerowego IT4Innovations

Wizyta z przewodnikiem

Wycieczka do eksploatacji stanowisk testowych VSB-TUO i EDIH Ostrava

Wizyta z przewodnikiem

Moderatorami wydarzenia będą Adéla Hradilová (MSIC i EDIH Ostrava) oraz Tereza Šamanová (CzechInno i EDIH CIH). Głównymi językami roboczymi porannej części programu są czeski i polski z tłumaczeniem symultanicznym. Popołudniowe dyskusje grupowe i wycieczki będą prowadzone w języku angielskim.