info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

EDIH Twister Vol. V

Česko-rakouská informační, kontaktní a networkingová akce s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) na podporu digitální transformace malých a středních firem

Tschechisch-österreichische Informations-, Kontakt- und Networking-Veranstaltung mit Vorstellung der Dienstleistungen der European Digital Innovation Hubs (EDIH) zur Unterstützung der digitalen Transformation von Klein- und Mittelunternehmen

CyberCampus CZ

Šumavská 15a, Brno

20. března 2024

 

PROGRAM AKCE

8:30 – 9:00 Registrace, ranní káva
9:00 – 9:15
Uvítání, úvodní slovo
Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Tereza Šamanová, manažerka CyberSecurity Hub CZ
9:15 – 9:35
České a rakouské EDIH: kdo jsme a kde nás najdete
Tereza Šamanová, česká národní síť EDIH
Franz Sümecz a Roland Sommer, rakouská národní síť EDIH
9:35 – 10:45
EDIH a jejich služby pro malé a střední podniky
Soubor krátkých prezentací českých a rakouských EDIH následovaný panelovou diskuzí:
·     Které nástroje úspěšné digitální transformace už si firmy osvojily a kde stále tápou
·     Které služby si mohou firmy v provozech EDIH vyzkoušet a jaký z toho budou mít užitek
·     Co může přinést posílená česko-rakouská EDIH spolupráce v technologickém ohledu firmám?
Radomír Zbožínek, EDIH-DIGIMAT (Kuřim, CZ)
Petr Pačes, EDIH Brain4Industry (Dolní Břežany, CZ)
Zdeněk Runštuk, EDIH Northern and Eastern Bohemia (Liberec, CZ)
Martin Duda, EDIH Ostrava (Ostrava, CZ)
Christian Wögerer, EDIH AI5Production (Vídeň, AT)
Julian Pilz, EDIH Applied CPS (Štýrský Hradec, AT)
Diana Wieden-Bischof, Crowd in Motion (Salcburk, AT)
10:35 – 11:00 Networkingová pauza
11:00 – 11:40
EDIH a jejich služby pro veřejné organizace
Soubor krátkých prezentací českých a rakouských EDIH následovaný panelovou diskuzí:
·     Které nástroje úspěšné digitální transformace v poslední době pronikly do veřejných služeb a kde je prostor pro zlepšení
·     Které služby si mohou veřejné organizace v provozech EDIH vyzkoušet a jaký z toho budou mít užitek
·     Co může přinést posílená česko-rakouská EDIH spolupráce v oblasti digitalizace veřejných služeb oběma zemím?
Jakub Čegan, Cybersecurity Innovation Hub (Brno, CZ)
David Pešek, EDIH CTU (Praha, CZ)
Reinhard Willfort, EDIH Crowd in Motion (Salcburk, AT)
Diskuze, shrnutí, follow-up body spolupráce
11:40 – 12:40 Lehký networkingový oběd
12:45 – 13:00 Přesun do provozu KYPO kybernetického polygonu
13:00 – 14:00
Pro veřejnost: komentovaná prohlídka KYPO kybernetického polygonu – součásti technologické infrastruktury EDIH Cybersecurity Innovation Hub
Pro zúčastněné EDIHy: jednání o perspektivních bodech spolupráce následované zkrácenou prohlídkou KYPO kybernetického polygonu
14:00 – 14:15
Přesun do provozu testbedu EDIH-DIGIMAT na CEITEC
14:15 – 15:15 Pro zúčastněné EDIHy i veřejnost: komentovaná prohlídka testbedu CEITEC
15:15
Ukončení programu pro veřejnost i zúčastněné EDIH

 

 

 

VERANSTALTUNGSPROGRAMM
8:30 – 9:00 Anmeldung, Morgenkaffee
9:00 – 9:15
Willkommen, Vorwort
Petr Očko, Generaldirektor der Sektion Digitalisierung und Innovation, Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik
Tereza Šamanová, Manager des CyberSecurity Hub CZ
9:15 – 9:35
Tschechisches und österreichisches EDIH: Wer wir sind und wo Sie uns finden
Tereza Šamanová, Tschechisches nationales EDIH-Netzwerk
Franz Sümecz und Roland Sommer, Österreichisches nationales EDIH-Netzwerk
9:35 – 10:45
EDIH und seine Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen
Eine Reihe von Kurzvorträgen tschechischer und österreichischer EDIHs mit anschließender Podiumsdiskussion:
· Welche Tools für eine erfolgreiche digitale Transformation haben Unternehmen bereits eingesetzt und wo tappen sie noch im Dunkeln?
· Welche Services können Unternehmen im EDIH-Betrieb ausprobieren und wie profitieren sie davon?
· Was kann die gestärkte tschechisch-österreichische EDIH-Kooperation den Unternehmen technologisch bringen?
Radomir Zbozinek, EDIH-DIGIMAT (Kurim, CZ)
Petr Paces, EDIH Brain4Industry (Dolni Brezany, CZ)
Zdenek Runstuk, EDIH Northern and Eastern Bohemia (Liberec, CZ)
Martin Duda, EDIH Ostrava (Ostrava, CZ)
Christian Wögerer, EDIH AI5Production (Wien AT)
Julian Pilz, EDIH Applied CPS (Graz, AT)
Diana Wieden-Bischof, Crowd in Motion (Salzburg, AT)
10:35 – 11:00 Networking-Pause
11:00 – 11:40
EDIH und seine Dienstleistungen für öffentliche Organisationen
Eine Reihe von Kurzvorträgen tschechischer und österreichischer EDIHs mit anschließender Podiumsdiskussion:
· Welche Tools für eine erfolgreiche digitale Transformation sind in letzter Zeit in den öffentlichen Dienst vorgedrungen und wo gibt es Verbesserungspotenzial?
· Welche Dienstleistungen können öffentliche Organisationen im EDIH-Betrieb ausprobieren und wie profitieren sie davon?
· Was kann eine verstärkte tschechisch-österreichische EDIH-Kooperation im Bereich der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen beiden Ländern bringen?
Jakub Čegan, Cybersecurity Innovation Hub (Brno, CZ)
David Pešek, EDIH CTU (Praha, CZ)
Reinhard Willfort, EDIH Crowd in Motion (Salzburg, AT)
Diskussionen, Zusammenfassungen, Folgepunkte der Zusammenarbeit
11:40 – 12:40 Leichtes Networking-Mittagessen
12:45 – 13:00 Kommen wir zum Betrieb der KYPO Cyber Range
13:00 – 14:00
Für die Öffentlichkeit: Führung durch das KYPO Cyber Polygon – Teil der technologischen Infrastruktur des EDIH Cybersecurity Innovation Hub
Für die teilnehmenden EDIHs: Verhandlungen über perspektivische Kooperationspunkte mit anschließendem verkürzten Rundgang durch das KYPO-Cyber-Sortiment
14:00 – 14:15 Umzug in das EDIH-DIGIMAT-Testbed bei CEITEC
14:15 – 15:15 Für teilnehmende EDIHs und die Öffentlichkeit: Führung durch das CEITEC Testbed
15:15 Ende des Programms für die Öffentlichkeit und die teilnehmenden EDIHs