info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

EDIH Twister Vol. II

Česko & Slovensko

Česko – slovenská informační, kontaktní a networkingová akce s představením nových služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) na podporu digitální transformace firem

Slovensko – české informačné, kontaktné a networkingové podujatie s predstavením nových služieb Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) na podporu digitálnej transformácie firiem

PROGRAM AKCE

8:30 – 9:00

Registrace, otevření videoconference, welcome coffee

9:00 – 9:15

 

Úvodní slovo

                  DG CONNECT Evropská komise a Digital Transformation Accelerator (jména zástupců budou potvrzena)

 

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (jméno zástupce bude potvrzeno)

 

Petr Očko, náměstek ministra pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9:15 – 9:30

 

Tereza Šamanová, EDIH CIH, kontaktní osoba DTA a Evropské komise pro spolupráci s EDIH Network v ČR: Česká síť EDIHů, její složení, zaměření a směry přeshraniční spolupráce

 

Kontaktní osoba DTA a Evropské komise pro spolupráci s EDIH Network na Slovensku (jméno bude potvrzeno): Network slovenských EDIHů a návaznost jejich činnosti na služby státu a ostatních relevantních aktérů

9:30 – 11:00

Jaké konkrétní služby nabízejí české a slovenské EDIHy?

Představení služeb českých a slovenských EDIH a perspektivy jejich poskytování v česko-slovenském kontextu:

·      Test before invest – testujte nová řešení ještě dříve, než do nich budete investovat

·      Digital skills and training – vzdělávejte se v oblasti digitálních dovedností

·      Access to investments – s pomocí EDIHů můžete získat i přístup k financování digitální transformace Vaší firmy či organizace

Cybersecurity Innovation Hub (kyberbezpečnost)

EDIH Českého vysokého učení technického v Praze (umělá inteligence)

EDIH Ostrava (vysokorychlostní výpočetní služby)

EDIH DIGIMAT (chytrá průmyslová výroba)

EDIH Brain4Industry (aditivní technologie ve výrobě)

EDIH Northern and Eastern Bohemia (služby digitální transformace pro firmy a veřejné organizace v regionu Severovýchodní Čechy)

EDIH Expandi 4.0 (služby na podporu digitální transformace firem po celém Slovensku)

EDIH SKAI (umělá inteligence)

EDIH Slovenské centrum pre digitálne inovácie (chytrá průmyslová výroba)

EDIH CASSOVIUM (služby digitální transformace pro firmy a veřejné organizace v regionu Východní Slovensko)

EDIH Centrum inovativního zdravotnictví (digitální inovace ve zdravotnictví)

 

11:00 – 11:20

Networkingová pauza

11:20 – 11:50

Co potřebují české a slovenské firmy pro svou úspěšnou digitální transformaci?

Svědectví firem a veřejných organizací, které služeb EDIH využily nebo mají o jejich využití zájem

 

11:50 – 12:30

Jak můžeme EDIHy efektivně propojit s ostatními sítěmi?

Návaznost služeb českých a slovenských center pro digitální inovace na aktivity ostatních relevantních hráčů na českém i slovenském trhu

Tereza Šamanová, EDIH CIH a High Level Group Evropské komise ke spolupráci evropských sítí na podporu podnikání: Spolupráce a sítě EDIH-EEN-Startup Europe a klastrů

Technologické centrum Praha: Propojení služeb českých EDIHů se službami sítě Enterprise Europe Network Česká republika

Unie klastrů Slovenska: EDIHy a klastry – co mají společného a kde na sebe svými službami mohou navazovat

12:30 – 12:45

Formulace závěrů a follow-up bodů spolupráce

12:45 – 14:00

Networking lunch

12:45 – 14:00

Innovation Ecosystem & Networking Praktická část, konzultace na prezentačních místech a workshopy

Předvedení služeb v programu reprezentovaných EDIH v praxi

14:00 – 15:00

Fakultativní část programu – exkurze v místě konání pro účastníky

 

Pracovními jazyky akce jsou slovenština a čeština bez vzájemného tlumočení.

Registrujte se zde / Registrujte sa tu:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály

Registrovaným účastníkom zašleme údaje pre prístup k miestu konania a podkladové materiály

PROGRAM PODUJATIA

8:30 – 9:00

Registrácia, otvorenie videokonferencie, welcome coffee

9:00 – 9:15

 

Predhovor

DG CONNECT Európskej komisie Digital Transformation Accelerator (mená a  zástupcovia budú potvrdení)

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (meno zástupcu bude potvrdené)

 

Petr Očko, námestník ministra pre digitalizáciu a inovácie, Ministerstvo  priemyslu a obchodu Českej republiky

9:15 – 9:30

 

Tereza Šamanová, EDIH CIH, kontaktná osoba  DTA  a Európskej komisie pre  spoluprácu  so sieťou EDIH v Českej republike: Česká sieť EDIHs, jej zloženie, zameranie a smerovanie  cezhraničnej spolupráce

Kontaktná osoba DTA a Európskej komisie pre spoluprácu so sieťou EDIH na Slovensku (meno bude  potvrdené): Network  slovenských EDIH  a prepojenie  ich aktivít so   službami štátu a ďalších relevantných aktérov

9:30 – 11:00

Ako Vám mohú pomôcť  české a slovenské EDIHy?

Prezentácia českých a slovenských  EDIH služieb a perspektívy ich poskytovania v česko-slovenskom  kontexte:

·      Test before invest – otestujte nové riešenia predtým, ako do nich investujete

·      Digital skills and training – informácie o digitálnych dovednostiach

·      Access to investments – s pomocou EDIH môžete tiež získať prístup k financovaniu digitálnej transformácie vašej spoločnosti alebo organizácie

EDIH Cybersecurity Innovation Hub (kyberbezpečnost)

EDIH ČVUT v Prahe (umelá inteligencia)

EDIH Ostrava (vysokorýchlostné výpočtové služby)

EDIH DIGIMAT (inteligentná priemyselná výroba)

EDIH Brain4Industry (aditívna technológia vo výrobe)

EDIH Northern and Eastern Bohemia (služby digitálnej transformácie pre firmy a verejné organizácie v regióne severovýchodných Čiech)

EDIH Expandi 4.0 (služby na podporu digitálnej transformácie firiem na celom Slovensku)

EDIH SKAI (umelá inteligencia)

EDIH Slovenské centrum pre digitálne inovácie (chytrá průmyslová výroba)

EDIH CASSOVIUM (Služby digitálnej transformácie pre firmy a verejné organizácie na východnom Slovensku)

EDIH centrum pre inovatívne zdravotníctvo (digitálne inovácie v zdravotníctve)

 

11:00 – 11:20

Networkingová prestávka

11:20 – 11:50

Čo potrebujú české  a slovenské firmy  pre svoju úspešnú digitálnu transformáciu?

S vedou spoločností a verejných organizácií, ktoré využili služby EDIH alebo majú záujem ich využiť

 

11:50 – 12:30

Ako môžeme efektívne prepojiť  EDIH s inými sieťami?

Prepojenie služieb českých a slovenských centier digitálnych inovácií s aktivitami ďalších relevantných hráčov na českom a slovenskom trhu

Tereza Šamanová, EDIH CIH a  skupina  na vysokej úrovni Európskej  komisie pre spoluprácu  európskych sietí  na podporu podnikania: Spolupráca a siete EDIH-EEN-Startup Europe a klastrov 

Technologické centrum Praha: Prepojenie českých EDIH služieb so službami siete Enterprise Europe Network Czech Republic

 Únia klastrov Slovenska: EDIH a klastre – čo  majú  spoločné a kde môžu svojimi  službami  na  seba nadviazať

12:30 – 12:45

Formulovanie záverov a následné body  spolupráce

12:45 – 14:00

Networkingový obed

12:45 – 14:00

Inovačný ekosystém a vytváranie sietí Praktická časť, konzultácie na prezentačných  miestach a workshopy

Demonštrácia služieb v programe reprezentovanom EDIH v praxi

14:0 0– 15:00

Voliteľná časť programu – exkurzia v mieste konania  pre účastníkov

 

Pracovnou a  jazykovou sférou podujatia je slovenčina a čeština bez vzájomného tlmočenia.