CzechInno a digitální transformace

 

Tématu digitální transformace podnikání, veřejné sféry i celé ekonomiky a společnosti se v našem sdružení CzechInno dlouhodobě věnujeme.

Naši odborníci byli spoluautory české národní Iniciativy Průmysl 4.0 a navazující knihy Průmysl 4.0: Vize pro Českou republiku…
… a i nadále se spolupodílejí s vládou i Evropskou komisí na tvorbě digitalizačních strategií pro Česko i Evropu.

Realizovali jsme šest let výjezdů po českých a moravských krajích …
… na nichž jsme od roku 2017 každoročně postupně vysvětlovali, co to je a není Průmysl 4.0, jaké jsou jeho socio-ekonomické konotace a co konkrétně z něj mohou ke svému prospěchu využít české malé a střední firmy i veřejné organizace.

Máme za sebou desítky úspěšných regionálních akcí…
… v jejichž rámci jsme přivezli do českých krajů nové informace a odvezli si z nich cenné impulsy k další práci i inspirativní vhled do provozů, kde se děje digitální transformace.

Příběh nekončí, letos pokračujeme cyklem Digitální transformace 2023!

V roce 2017 jsme spolu s prvními šesti partnery založili Středoevropskou platformu pro digitální inovace CEEInno
…která ke dnešku čítá již více než 150 členských a partnerských subjektů ze 25 zemí celého světa, kteří spolupracují na projektech s přidanou hodnotou pro společnost postavených na nových technologiích a jejich férové implementaci do praxe.

Je nám ctí být partnerem jednoho z pěti v Česku vybraných Evropských center pro digitální inovace (EDIH)…

… Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně.

Jsme členem České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti…
…neboli DigiKoalice, v jejímž rámci spolupracujeme s dalšími tuzemskými partnery.

Zařadili jsme se mezi členy Centra města budoucnosti
…ve spolupráci s nímž pracujeme na šíření dobrých praxí v oblasti chytrých řešení pro chytrá města.

Jsme součástí řady evropských projektů, které pomáhají firmám i organizacím v úspěšné implementaci digitálních inovací…
…mezi jinými BOWI, EUHubs4Data, I4MS, Change2Twin, které pomocí prostředků z programu Horizont 2020 podporují experimenty s novými technologiemi.

Chcete-li i Vy s námi prožívat příběh digitální transformace,  sledujte ww.czechinno.czwww.ceeinno.euwww.h4di.cz 

nebo naše sociální sítě.

A nebo se rovnou přihlaste k odběru novinek a usnadníte si investigativní práci – pozveme Vás automaticky.

Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti

7. listopadu 2023

Olomouc – Pevnost poznání, Areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, Olomouc