Digitální transformace 2023

Informační webinář pro firmy k aktuálním výzvám kaskádového financování

z projektů podpořených programy Horizont 2020 a Horizont Evropa

9. března 2023, 13:30

 

   PROGRAM AKCE

13:30

  • Úvod do tematiky kaskádového financování, příklady úspěšných historických či běžících projektů s českou účastí

Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno

14:00

  • Aktuální otevřené výzvy kaskádového financování v projektech podpořených z evropských programů Horizont 2020 a Horizont Evropa: podmínky pro podání žádostí o grant i podmínky realizace projektů

Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno

Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno

Petr Hladík, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a Technologické centrum Praha

      • Další aktuální i připravované výzvy s relevancí pro české firmy

Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno

15:00

  • Diskuze, dotazy, závěr webináře

Registrujte se zde:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro připojení a podkladové materiály