info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

 Cybersecurity Twister Vol. I Praha

Setkání partnerů EDIH Cybersecurity Innovation Hub a příznivců kyberbezpečnosti

7. září 2023

Podnikatelské a inovační centrum hlavního města Prahy, Charvátova 6 (Škodův palác), Praha

PROGRAM AKCE

 

8:30 – 9:00 Registrace, welcome coffee

9:00 – 9:20

 

Proč tu jsme?

Tomáš Pitner, Masarykova univerzita a CyberSecurity Hub: Představení CyberSecurity Hubu

·       Zaměření a složení našeho EDIH

·       Místo v národním i evropském EDIH ekosystému

·       Vzájemné konotace kyberbezpečnosti a dalších technologií

·       Související projekty

9:20 – 10:20 Co je nového v kyberbezpečnosti a co v tom děláme?

Partneři projektu Cybersecurity Innovation Hub: Představení aktuálních problémů v kyberbezpečnosti a návrhů CIH na jejich řešení

·       Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster: Legislativa: kde jsou zakotveny zákonné požadavky na úroveň zabezpečení informací a jak je naplnit?

·       Jakub Čegan, Masarykova univerzita a CyberSecurity Hub: Tým KYPO Cyber Range Platform (CRP) a přístup k testování kyberbezpečnosti

·       Marcel Poláček, ČVUT, Martin Jírovec, VUT Brno a Jakub Čegan, Masarykova univerzita a CyberSecurity Hub: Kyberbezpečnostní služby a vzdělávání v našem pojetí: jaká školení, kurzy a cvičení poskytujeme a jak se do nich můžete zapojit i Vy?

·       Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster: Posuzování úrovně kyberbezpečnosti a navazující poradenství: komu a jak můžeme pomoci?

·       Silvie Jirásková/Petr Hladík, Technologické centrum Praha: Rozvojové plány pro firmy i organizace: co nabízíme a jak to můžeme udělat?

Propojování EDIH s ostatními sítěmi poskytovatelů podobných služeb: Jeden příklad za všechny

·       Martin Úlovec, DigiKoalice: Jak souvisí naše činnost s ostatními poskytovateli služeb v oblasti vzdělávání, usnadňování přístupu k novým technologiím i poradenských služeb a jak můžeme své aktivity propojit?

10:20 – 10:40 Networkingová pauza
10:40 – 11:00 Breakout sessions

Organizovaný networking k tématům:

·       Testování nových technologií a přístupů & Vzdělávání

·       Byznysové modely a investice do digitální transformace &         Propojování služeb EDIH s jinými projekty, sítěmi a stakeholdery

Dva bloky, dvě skupiny. Účastníci v nich budou diskutovat o způsobu poskytování svých služeb, aktuálních potřebách firem a jejich naplňování

11:00 – 11:20 Prezentace výstupů z breakout sessions, uzavření konferenčního programu a formulace follow-up bodů spolupráce EDIH CIH a zúčastněných partnerů
11:20 – 12:00 Praktické workshopy

Paralelní hands-on workshopy k tématům:

·       Navrhujeme vlastní kyberbezpečnostní školení (train the trainer)

·       Posouzení úrovně kyberbezpečnosti

12:00 – 13:00 Light lunch, skupinové diskuze, perspektivy spolupráce
13:00 – 14:00 EDIH Networking a pracovní/diskuzní skupiny

(pouze pro zástupce/partnery přítomných DIH a EDIH)

Organizovaný networking k tématům:

·       Řízení EDIH a aktuální otázky implementace EDIH projektů

·       Propojování EDIH s dalšími tuzemskými i zahraničními partnery

Dva bloky, dvě skupiny. Přítomní účastníci v nich budou diskutovat o způsobu poskytování svých služeb, aktuálních úspěších, výzvách i problémech. Cílem je pro přítomné DIH, EDIH a jejich donory identifikovat

 

 


 

Registrujte se zde:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály