info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

Vážení zájemci o účast, těší nás Váš zájem, registrace na Letní akademii byla však již uzavřena. Sledujte, prosím, termíny našich podzimních kurzů na www.cybersecurityhub.cz

Letní akademie Cybersecurity Twister

Využijte letní čas k tomu, abyste získali rozhled, praktické dovednosti a sebevědomí v kyberbezpečnosti. Expertní průvodci vám postupně odkryjí důležité části této oblasti. Kurzy jsou připraveny ve variantách pro české malé a střední podniky a pro veřejné organizace. Navíc jsou zcela zdarma.

V pěti bodech:

Pro koho je Akademie určena: veřejné organizace i malé a střední podniky.

Cíl: zásadně vylepšit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti kyberbezpečnosti.

Formát: Série 4 letních online školení po 4 hodinách, které se uskuteční online na platformě MS Teams každou druhou prázdninovou středu dopoledne vždy mezi 8:30 – 13:00

Přednášející: experti z českých univerzit a dalších organizací.

Cena: zdarma, díky dotaci z programu Digitální Evropa a Národního plánu obnovy. (Jak to? Více informací v krátkém videu.) Platí do vyčerpání kapacit.

Co se naučíte:

 • Kdo je typickým útočníkem na Vaše data a jaká je jeho motivace?
 • Jak se proti útoku efektivně bránit, i když nejste IT specialista?
 • Jak spolu mohou souviset útoky v online i fyzickém prostředí a jak vypadá jejich typická kombinace?
 • Jaké jsou aktuální trendy ve způsobu vedení útoků a také v obraně proti nim?
 • Co udělat bezprostředně po napadení, abyste o svá data nepřišli?
 • Jak útokům předcházet, resp. jak nejlépe eliminovat jejich negativní důsledky?

Termíny a obsah kurzů:

Kurz 1: Úvod do kyberbezpečnosti

 • Obsah: Základní zásady bezpečnosti, ochrana zařízení a uživatelských účtů, phishing a další.
 • Lektoři: Mgr. Ing. Jakub Čegan, Mgr. Vojtěch Hamerský, DiS. – Masarykova univerzita
 • Termíny:
  • Pro malé a střední podniky: 10. 7.
  • Pro veřejné organizace: 17. 7.

Kurz 2: Novodobé trendy

 • Obsah: Umělá inteligence, deepfakes, internet věcí, blockchain
 • Lektoři: Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. – ČVUT v Praze.
 • Termíny:
  • Pro malé a střední podniky: 24. 7.
  • Pro veřejné organizace: 31. 7.

Kurz 3: Typická struktura kyberútoků

 • Pro MSP: 7. 8.
 • Pro veřejné organizace: 14. 8.
 • Obsah: DDoS, hijacking, SQL injection, základy bezpečnostního testování.
 • Lektor: Doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. – VUT v Brně
 • Termíny:
  • Pro malé a střední podniky: 7. 8.
  • Pro veřejné organizace: 14. 8.

Kurz 4: Podvodné techniky a škodlivé programy

 • Obsah: Sociální inženýrství, phishing, smishing, vishing, ransomware, spyware.
 • Lektor: Ing. Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster
 • Termíny:
  • Pro malé a střední podniky: 21. 8.
  • Pro veřejné organizace: 28. 8.

Další informace:

 • Podmínka: Uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb EDIH Cybersecurity Innovation Hub do zahájení prvního kurzu.
 • Kapacita: Maximálně 50 osob na jeden subjekt, celkem 100 osob. Po naplnění kapacity budou vypsány podzimní termíny.
 • Interaktivita: Aktivní zapojení formou videokonference a zpětné vazby.
 • Záznamy a materiály: Zajištěn záznam kurzů a podkladové materiály pro ty, kteří plánují dovolenou.
 • Certifikát: Po úspěšném absolvování závěrečného testu.
 • Podzimní termíny: V případě zájmu o podzimní kurzy, nás kontaktujte na info@cshub.cz.