Hradec Králové

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi  
7. listopadu 2018, Velká zasedací místnost Technologického centra Hradec Králové, Piletická 486, Hradec Králové
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje (tbc) Zástupce Magistrátu města Hradec Králové Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové
9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR:Průmysl 4.0 v ČR po třech letech
10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu Prof. Eva Milková, Ph.D., vedoucí katedry kybernetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (tbc): Aktuality z hradecké kybernetiky   Lukáš Nepokoj, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové (tbc): Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SOŠ a SOU HK Jaroslav Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS (tbc): Vzdělávání pro Průmysl 4.0 v praxi
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:10 Panel Management budoucnosti nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba Jiří Kula, Product Manager ABB Česká republika:  Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy Eva Šviráková, zastoupení Technologické agentury ČR pro Královéhradecký kraj: Příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR Roman Schiffer, generální ředitel OEZ Letohrad, a.s. (tbc): Digitálním manažerem v praxi Michal Vaculka, ředitel ASV Náchod, a.s. (tbc): Dobré tipy pro řízení digitální firmy
12:10 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení Miroslav Ludvík, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR: Právní limity pohybu dat
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.