Praha, 6. prosince 2022 – Sdružení CzechInno dnes v Praze vyhlásilo vítěze dvanáctého ročníku projektu Vizionáři. Byly oceněny nejpřínosnější inovační počiny Česka a Osobnosti projektu Vizionáři 2022. Slavnostnímu večeru vévodily inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentálních aspektů, bodovaly také projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

Titul Vizionář 2022 získalo šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota jedenácti inovativním počinům. Osobnostmi projektu Vizionáři 2022 byli vyhlášeni Prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB TECH, s.r.o. a Ing. Milan Petrák,  ředitel Technoparku VŠCHT Kralupy. Slavnostní předání ocenění proběhlo na Žižkovské věži v konferenčním centru Tower Park Praha.

Projekt Vizionáři letos již dvanáctým rokem vyhledává, oceňuje a vyzdvihuje výjimečné inovační počiny v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí s významným technologickým, ekonomickým nebo společenským přínosem či jejich kombinací. Odborná porota složená ze třinácti renomovaných státních organizací a partnerů projektu vysoce hodnotila zejména šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe s akcentem na udržitelnost, ekologická a ekonomická řešení, přínos pro ochranu zdraví a také pronikání inovací do oborů jako jsou lesnictví, zemědělství nebo potravinářství.

Držiteli titulu Vizionář 2022 se stali:

 • Společnost HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. za svou Databázovou aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací,
 • Společnost HYPOXIA Group s.r.o. za své Hypoxické systémy pro ochranu prostor proti požárům a jejich důsledkům a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti provozů a prevence škod,
 • Společnost Kinalisoft s.r.o. za svůj systém Test-it-off – technologii kontrolora kvality výrobků budoucnosti a jeho technologický a ekonomický přínos v oblasti průmyslové výroby,
 • Masarykova univerzita – CEITEC za LYNX – diagnostický nástroj využívající sekvenování nové generace pro analýzu biomarkerů hematoonkologických onemocně, který vyvinula ve spolupráci se společností HPST, s.r.o., a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti medicíny a specificky hematoonkologie,
 • Společnost ReFork SE, která porotu zaujala svou Unikátní technologií pro výrobu jednorázových příborů a jiných výrobků z odpadního dřevního materiálu a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti recyklačního hospodářství a odpovědné spotřeby,
 • Společnost STIMVIA s.r.o. za URIS® – systém pro neinvazivní a selektivní stimulaci nervových drah směřujících do mozku s cílem usnadnit léčbu urologických pacientů a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví, úspor ve zdravotnickém systému a zvyšování kvality pacientů s urologickými diagnózami.

Držiteli čestných uznání odborné poroty jsou:

 • Společnost Amitia s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast průmyslové výroby, kterého dosáhla vývojem svého nástroje PLAiN určeného pro pokročilé plánování výroby,
 • Společnost Apis Innovation s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a včelařství dosažený vývojem a uvedením na trh termosolárního úlu,
 • Společnost CityZen s.r.o. za novou technologii úpravy bavlněných oděvů proti potu a špíně její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti textilního průmyslu a zlepšení komfortu života uživatelů textilních výrobků,
 • Společnost FORTES interactive, s.r.o. za samočisticí technologii LOTUS foil pro ochranu dotykových displejů a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví obyvatel,
 • Společnost Hayaku s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zvyšování kvality života lidí se zrakovým postižením s pomocí Cash Readeru – jediné mobilní aplikace pro čtení bankovek pro nevidomé na českém trhu,
 • Společnost HF servis s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví obyvatel spojený s vývojem IG GCA ANTIVIRu – antibakteriálního a antivirového polymeru,
 • Společnost LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a cloudovou aplikaci FarmInsight určenou pro precizní zemědělství
 • Konsorcium Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav techniky, MISTRA, s.r.o. a AGAMA, a.s. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti lesnictví a inovativní techniku a technologie pro těžbu a následnou výsadbu náletových dřevin,
 • Společnost New Water Group, s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti úpravy a recyklace vody dosažený vývojem inovativní technologie pro úpravu a recyklaci vody na bázi konceptu MINT,
 • Společnost Pinflow energy storage, s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie s pomocí unikátních svazků redoxních průtočných baterií,
 • Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast odpadového hospodářství a plastikářského průmyslu dosažený pomocí vývoje elektrostatického separátoru plastů.

Odborná porota vybrala dvě Osobnosti projektu Vizionáři, kterými jsou 

 • Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., ředitel IOCB TECH, s.r.o., a to za celoživotní přínos v oblasti podpory transferu technologií,
 • Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCH Kralupy, a to za celoživotní přínos v oblasti implementace výsledků chemického výzkumu do průmyslové praxe.

Vítězové si ze slavnostního večera odnesli nejen blahopřání a ocenění, ale především získali okamžité nabídky k další spolupráci v oblasti technologického i obchodního rozvoje od přítomných partnerů projektu i od ostatních oceněných subjektů. Sdružení CzechInno jako organizátor projektu Vizionáři 2022 oceněné v nadcházejícím období zapojí do komplexu svých projektů a aktivit zahrnujících mezinárodní i regionální propagační a osvětové akce a akcelerační programy pro inovační firmy.

 

Zde naleznete více informací o projektu Vizionáři.