Festival Vizionářů

Festival Vizionářů aneb ohlédnutí za posledním desetiletím českých inovací

Přehlídka osudů úspěšných českých inovátorů, jejich úspěchů i ztrát

Praha 1. prosince 2020

PROGRAMOVÉ SCHÉMA:

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:30

Zahájení a úvodní slova

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Agentura CzechInvest

Technologická agentura ČR

Asociace inovačního podnikání ČR a sdružení CzechInno

9:30 – 10:50

Blok Investice

 

 • Které naše investice se ukázaly jako nejefektivnější?
 • Kde jsme, uznáváme, udělali chybu a proinvestovali zbytečně?
 • Investovat peníze nebo nefinanční zdroje?
 • Jak nám pomohly veřejné zdroje a dotační programy?

10:50 – 12:10

Blok Zahraniční trhy

 

 • Kam jsme úspěšně expandovali?
 • Kteří partneři nám při tom nejvíce pomohli?
 • Kde v zahraničí jsme se úspěchem nesetkali a proč?
 • Jaká strategie se nám v zahraničí osvědčila?

12:10 – 13:10

Networkingový oběd

13:10 – 14:30

Blok (Digitální) technologie

 

 • Které technologie jsme s úspěchem zavedli a rozumíme si s nimi?
 • Kde k vzájemnému porozumění naneštěstí nedošlo?
 • Kde jsme s digitalizací začali a kde jsme s ní dnes?
 • Kdo jsou naši sparing partneři?

14:30 – 15:50

Blok Lidé

 

 • Jak nám k úspěchu napomohli naši lidé?
 • Jaké personální strategie se osvědčily a proč?
 • Jak naše HR posunul rozvoj digitálních technologií?
 • A co COVID a poslední rok v naší firmě?

15:50 – 16:00

Shrnutí a závěry Festivalu Vizionářů

 

Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR

16:00 – 17:30

Vyhlášení ceny Inovace roku

19:00 – 22:00

Vyhlášení vítězů soutěže Vizionáři 2020

Registrujte se do projektu Vizionáři 2023

Pracujete inovativně? Snažíte se svým zákazníkům nabídnout odlišné služby, které jsou na trhu absolutní novinkou? Pracujete na jedinečném projektu nebo vás inovace zajímají a chcete se o nich dozvědět více?

Co získáte účastí ve Vizionářích 2020?

Ze zúčastněných firem vybere odborná porota složená z partnerů projektu, akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání vítězné projekty, které získají:

 • Titul Vizionář roku 2020
 • Mediální podporu společnosti
 • Zapojení do unikátního systému prezentace inovací v ČR
 • Podporu rozvoje firmy pomocí služeb partnerů – poradenství a nové obchodní kontakty s novými obchodními příležitostmi
 • Možnost lepšího uplatnění konkrétních inovací na trhu

Projekt Vizionáři je podporován prostřednictvím renomovaných rádií, tištěných i elektronických podnikatelských periodik.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do projektu je velmi jednoduché. Stačí mít jakoukoliv vlastní inovaci a vyplnit formulář.

Přihlášení do Vizionářů 2020: do 15. 11. 2020

Vyhlášení vítězů projektu: 1. 12. 2020

Víte o firmě, která by mohla být Vizionářem 2020? Nominujte ji a my se s ní spojíme!

Nominujte do projektu

Účastníky projektu se mohou stát majoritně české firmy, podnikatelé a organizace s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby.

Microsite projektu 

Registrujte se již dnes

Pracujete ve firmě inovativně? Snažíte se svým zákazníkům nabídnout odlišné služby, které jsou na trhu absolutní novinkou? Pracujete na jedinečném projektu nebo vás inovace zajímají a chcete se o nich dozvědět více?