Ostrava, 24. června 2022 – V Česku vzniká pět Evropských center pro digitální inovace (EDIH), z toho jedno z nich  bude v Ostravě a druhé v Brně. Evropská komise je minulý týden vybrala po třech letech příprav. Ve čtvrtek 23. června byly jejich přínosy detailně představeny na akci s názvem Digitální transformace 2022, která se konala v Moravskoslezském inovačním centru. Podobných projektů je v Evropě 200.

Cílem nově vybraných EDIHů bude jak obsluha tuzemských klientů z řad malých a středních firem a veřejných organizací v různých technologických oblastech, tak i spolupráce se zahraničními partnery z celé Evropy. Pomáhat budou také s jejich digitální transformací.

Jsou jimi:

  • Domácí EDIH Ostrava se superpočítáním jako hlavní technologií, jehož řídícím partnerem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
  • a
  • Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně, který se zaměřuje primárně na kybernetickou a informační bezpečnost a řídí CyberSecurity Hub, z.ú.. Jeho partnery jsou Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně.

Cílem čtvrteční ostravské akce bylo představit škálu služeb, které tyto digitální inovační huby jako centra pro digitální inovace přinesou do běžného života v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji i obou jejich metropolích.

V rámci ostravské akce podrobněji představil Martin Duda technologicky orientované služby EDIH Ostrava a služby byznysově orientované Adéla Hradilová, Cybersecurity Innovation Hub reprezentoval se svým vhledem do nástrah kybernetické a informační bezpečnosti Jiří Sedláček. Kromě toho nabídly své zkušenosti v oblasti projektů digitální transformace soukromého i veřejného sektoru jako partneři – Slezská univerzita v Opavě a společnost Bonmedix Holding. Petr Filipi z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR přiblížil nově vypisované výzvy Národního plánu obnovy Digitální podnik a Virtuální podnik a zástupkyně pořádajícího sdružení CzechInno Tereza Šamanová pak evropské projekty kaskádového financování. Soňa Vaníčková z KB EU Pointu Komerční banky pak představila mechanismy podání žádostí a možnosti získání prostředků na kofinancování povinné ze strany žadatelů.

V odpolední části programu dostali účastníci jedinečnou možnost navštívit provoz Smart Factory testbedu při Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, AIM.labu, který je společným projektem společnosti Škoda Auto a VŠB-TUO a BM (biomedicínského) laboratorního „vzorového“ bytu, který dohlíží na své obyvatele trpící handicapem, závažnou chorobou nebo jiným zdravotním rizikem. Provozem je provedli děkan Fakulty informatiky VŠB-TUO prof. Jan Platoš a prof. Jiří Koziorek z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

Pořadatelem akce bylo sdružení CzechInno – nevládní nezisková organizace, která se specializuje na podporu spolupráce firem, výzkumných organizací, veřejné sféry a dalších hráčů v oblasti digitálních inovací. Akce se uskutečnila v rámci aktivit Hubu pro digitální inovace, hlavními odbornými partnery akce jsou České Radiokomunikace, a.s, Komerční banka, a.s., Cybersecurity Innovation Hub a EDIH Ostrava.

 

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. 774 220 272

 

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz, tel. 723 074 150

O digitálních inovačních hubech:

Digitální inovační huby (DIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V Česku bylo dosud registrováno 13 digitálních inovačních hubů, z nichž Evropská komise v letošním roce vybrala pět Evropských center pro digitální inovace (EDIH), které budou své služby poskytovat i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a kandidátů na EDIH.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která k červnu 2022 sdružuje více než 140 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2022 aneb Úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech podporuje a propaguje spolupráci mezi  soukromou a veřejnou sférou. Partnery tohoto projektu a současně strategickými partnery Hubu pro digitální inovace pro oblast technologií jsou České Radiokomunikace, oblast přístupu k investicím a financování partnersky zastřešuje Komerční banka.