16. května 2023 – Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích dne 11.5.2023 hostil historicky první přeshraniční setkání EDIHů – Evropských center pro digitální inovace jako poskytovatelů služeb na podporu digitální transformace malých a středních podniků i veřejných organizací. Zástupci regionálního inovačního ekosystému se zde sešli s EDIHy působícími v dalších krajích ČR, se zahraničními partnery z Bavorska a také se zástupci sítě Enterprise Europe Network, která poskytuje své služby inovativním firmám ve více než 60 zemích celého světa. Hlavním organizátorem akce bylo CzechInno a jeho domovský CyberSecurity Hub.

Na akci se představily tři z aktuálně pěti fungujících českých EDIHů – Cybersecurity Innovation Hub (CIH) s hlavním fokusem na kyberbezpečnost reprezentoval jeho koordinátor Tomáš Pitner. Služby EDIH Českého vysokého učení technického v Praze (EDIH ČVUT) se zaměřením na umělou inteligenci představil technologický skaut a business development manažer EDIHu David Pešek a dolnobřežanský EDIH Brain4Industry, jehož doménou jsou aditivní technologie a digitalizace průmyslové výroby a reprezentoval jej jeho koordinátor Andrej Chrzanowski. 

Z bavorské strany pak do Českých Budějovic zavítali zástupci Technische Hochschule Deggendorf, která koordinuje česko-bavorský EDIH Digital Innovation Ostbayern (DInO), jež byl prezentován technologickým poradcem Wolfgangem Dornerem. Jihočeský DigiHub a jeho koordinátor Ivan Tekel z Jihočeského vědeckotechnického parku zejména kladně hodnotil nastavenou spolupráci mezi regiony a projekty, které související s podporou digitálních inovací.

Velmi důležitým prvkem v programu akce bylo propojení sítí a služeb EDIH na české i bavorské straně se službami sítě Enterprise Europe Network, která letos již patnáctým rokem poskytuje v Česku, Německu i dalších více než 60 zemích celého světa své služby na podporu rozvoje a internacionalizace inovativních malých a středních firem. 

Za českou stranu se této akce zúčastnila síť Enterprise Europe Network Česká republika zastoupena Technologickým centrem Praha (pan Petr Hladík). Z bavorské strany se k akci připojila Bayerische Forschungsallianz a právě tuto přednesenou nabídku spolupráce z bavorské strany, formulovanou zástupcem BayFor Danem Gutu, velmi uvítali čeští účastníci akce. 

Podle vyjádření výkonné ředitelky Czechinno paní Terezy Šamanové se všichni přítomní shodli na tom, že série meziregionálních a přeshraničních výměn informací a zkušeností je pro budování národního i regionálních ekosystémů na podporu digitálních inovací velmi užitečná a je zapotřebí v podobných aktivitách pokračovat s ostatními regiony, ale také dále pokračovat v systematické komunikaci s partnery z Jihočeského kraje i z příhraničního Bavorska.

Cyklus EDIH Twister bude pokračovat příští česko-slovenskou akcí v Bratislavě dne 20. června 2023,  která nabídne porovnání služeb šesti českých a pěti slovenských EDIHů a lokálnímu ekosystému představí jejich konkrétní technologické i byznysové služby.  V druhém pololetí tohoto roku série bude pokračovat akcemi česko-saskou a česko-polskou, v plánu je také akce česko-rakouská.

V regionálním kontextu pokračuje letošní série Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, jejíž nejbližší královéhradecká regionální akce se uskuteční dne 24. května v Hradci Králové a poté ve 2. pololetí cyklus bude pokračovat regionální akcí v Olomouci.