21. února 2023 – Letošní série regionálních debat, exkurzí a praktických ukázek digitalizace v běžném firemním životě se souhrnným názvem Digitální transformace 2023 byla dnes zahájena první regionální akcí v Českých Budějovicích. Roadshow nese podtitul „..aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti“ a klade si za cíl diskutovat environmentální, sociální a ekonomické impulsy k pokročilé digitalizaci a ukazovat celorepublikově platné i regionální příklady dobré praxe z každodenního života českých firem. Projekt připravilo sdružení CzechInno spolu s partnery Hubu pro digitální inovace.

Téma Průmyslu 4.0 a digitální transformace nejen výrobních firem je v Česku aktuální již devátým rokem. Účastníci regionální debaty z řad podnikatelského inovačního ekosystému i místních firem seš shodli na tom, že i když se dosud ne všechna řešení podařilo firmám úspěšně dokončit, vyplatí se proces digitální transformace zakomponovat jako stabilní součást do svého operačního modelu i do strategického plánování.

Chceme firmám ukazovat, že přes všechna úskalí, parciální neúspěchy a slepé uličky je cesta digitální transformace pro ně nevyhnutelná, pokud chtějí uspět v dnešním technologiemi nasyceném světě, který ovšem stále ještě respektuje základní podnikatelská pravidla: a to, že cílem je doručit včas a za přijatelných cenových podmínek – které budou respektovat zájmy obou stran – zákazníkovi produkt, který naplní jeho poptávku. A současně – a to doplňujeme a zdůrazňujeme – při tom být šetrnější k životnímu prostředí, ke svým zaměstnancům, ale i k vlastní firemní peněžence prostřednictvím úspor na energiích a dalších zdrojích,“ říká k tématu Digitální transformace 2023 prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek, který na dnešní akci přednesl úvodní přednášku shrnující aktuální situaci v českých firmách.

V rámci letošní série bychom tak rádi firmám přinesli novinky z této oblasti, fungující příklady dobré praxe, ale také jim nabídli pomocnou ruku všech, kdo jim v procesu digitální transformace mohou pomoci – a to jak v technologickém, tak i ve finančním resp. investičním kontextu a při poskytování konzultačních služeb, které pomohou vyřešit otazníky a ukázat jim cestu v jejich dalším směřování,“ doplňuje Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Hubu pro digitální inovace.

Právě služby českých digitálních inovačních hubů jsou další obsahovou linkou série Digitální transformace 2023: v Česku jich aktuálně funguje celkem 13. Zatímco pořadatelský Hub pro digitální inovace sídlí v Praze se zaměřuje na technologii IoT, blockchainu, ale zejména na konzultace k byznysovým a operačním modelům digitální transformace včetně zprostředkování podpory z projektů tzv. kaskádového financování, které mohou firmám usnadnit digitální transformaci, místní Jihočeský DigiHub silně rezonuje s technologií umělé inteligence a jeho implementační partneři se zaměřují mj. na virtuální a rozšířenou realitu, kterou pomáhají šířit ve firmách i veřejných službách typu škol či nemocnic. Na akci byla také zmíněna síť v Česku nově fungujících tzv. EDIHů – Evropských center pro digitální inovace, které od ledna letošního roku poskytují své služby malým a středním podnikům i veřejným organizacím jak v Česku, tak i zbytku Evropy. Z nich se v programu představil Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně a zaměřením na tematiku kyberbezpečnosti.

Současně jsme dnešní akcí za náš domovský DIH Hub pro digitální inovace i EDIH Cybersecurity Innovation Hub nabídli další užší spolupráci při spolupořádání osvětových akcí, sdílení portfolia služeb i nabídek pro klienty s místním Jihočeským DigiHubem i dalšími aktéry jihočeského ekosystému podpory inovačního podnikání. Příštím krokem tak bude společná česko-bavorská přeshraniční akce s cílem propojit EDIH a DIH ekosystémy v příhraničních regionech na české straně s dolnobavorskými aktéry, kteří již poskytují služby českým firmám a připravují se na jejich zintenzivnění v rámci nově schváleného EDIHu DInO.