SMART EXPORT FÓRUM 2021

SMART EXPORT FORUM 2021

Česko & Velká Británie

Informační, kontaktní a networkingová akce na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací

Hotel Artemis Praha a online

  1. září 2021

PROGRAM 

9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 10:45

Slavnostní zahájení Smart Export Fóra 2021 a úvodní slova

 

J.E. p. Nicholas Stewart Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Martina Tauberová, náměstkyně ministra pro řízení sekce EU a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jaroslav Výborný, generální ředitel, Česká exportní banka

Jana Kateřina Lolić Šindelková, ředitelka odboru států Západní Evropy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Jan Kubata, ředitel Sekce služeb pro exportéry, CzechTrade

10:45 – 12:00

Strategická podpora Smart Exportu

 

Informace o proexportní podpoře reprezentovaných institucí ve vztahu k teritoriu Velké Británie

Ota Šimák, ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, SAB Finance

Jan Holub, Relationships Manager, Česká exportní banka

Vladimír Degťar, exportní konzultant – senior, oddělení strojírenství a kovovýroby, CzechTrade

Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Technologické centrum Akademie věd ČR

12:00 – 12:30

Networkingová pauza

Zahájení organizovaných matchmakingových setkání

12:30 – 15:30

Smart Export semináře

Příklady dobré praxe z podnikání a aplikovaného výzkumu v jednotlivých sektorových a technologických oblastech

12:30 – 12:45

Zahájení bloku, strategická podpora rozvoje digitálních inovací a česko-britské spolupráce

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací

12:45 – 13:45

(Kyber) Bezpečnost a důvěra v digitálním prostoru:

Martin Urban a Luboš Král, Eyedea Recognition (CZ)

Bob Hroch, DataSentics (CZ)

Jakub Čegan, Masarykova Univerzita a Cybersecurity Innovation Hub CZ)

Otto Havle, ELA Blockchain Services (CZ)

13:45 – 14:30

Pracujeme s daty:

Anna Tůmová, ČRA (CZ)

Andreas Alexiou, Digital Catapult (UK)

Martin Palkovic, ECMWF a VUT Brno (UK / CZ)

14:30 – 15:00

Virtuální realita a nové materiály ve zdravotnictví:

Mirka Čejková, Virtual Lab (CZ)

Stefan Savic, Národní centrum tkání a buněk (CZ)

15:00 – 15:30

Digitální výroba:

Sam Turner, High Value Manufacturing Catapult (UK)

Jakub Kudláček, Cod8 (CZ)

9:00 – 16:00

Smart Export Show

Virtuální i fyzické expozice s praktickou ukázkou prezentovaných služeb, počinů a technologií

Poradenství se zaměřením na obchodní spolupráci

Registrace k bezplatné účasti probíhá již nyní

Rádi byste vystavovali na SMART EXPORT FÓRUM?

S ohledem na aktuální a stále nejistou covidovou sezónu si pořadatel vyhrazuje právo upřesnit podrobnosti k organizaci, místu a způsobu konání akce dle aktuálních podmínek bezprostředně před jejím konáním. Registrovaní účastníci obdrží informaci e-mailem, pro ostatní budou aktuální zprávy publikovány na www.smartexportforum.cz.

Microsite projektu
X