Brno, 14. října 2022 – Čtvrtý ročník výroční konference Smart Export Fórum, který se letos uskutečnil v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu na Regionální hospodářské komoře v Brně, se zaměřil na posílení obchodní spolupráce v oblasti digitálních inovací mezi Českem a Ukrajinou. Běžící i nově nastíněné společné projekty podpořilo i Memorandum o česko-ukrajinské spolupráci v oblasti digitálních inovací.

„Bylo nám velkým potěšením přivítat na naší konferenci dvacítku členů ukrajinské obchodní delegace v čele s předsedou Ukrajinské klastrové aliance Alexandrem Yurchakem. Běží nám již několik společných projektů a na místě jsme se dohodli na dalších. Vzájemné obchodní mise by měly od příštího roku nabrat na intenzitě, vymezili jsme si prioritní témata ke spolupráci a ihned po konferenci podali další společné návrhy. Z české i ukrajinské strany zazněly okamžité reakce na prezentované žádosti o spolupráci.“ uvedla výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová.

V programu konference se kromě zástupců vlády, reprezentované zejména Petrem Očkem, náměstkem pro digitalizaci a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Jaroslavem Kurfürstem, náměstkem pro řízení evropské sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo zástupci agentury CzechTrade, představili i reprezentanti obchodu a organizací na podporu podnikání z české i ukrajinské strany. Diskutovala se čtyři stěžejní témata: kybernetická bezpečnost, chytrý průmysl známý pod názvem Průmysl 4.0, strategie a řešení pro chytrá města a chytré regiony a oblast vzdělávání a podpory pro malé a střední firmy.

Ačkoli je nyní Ukrajina zemí ve válečném stavu, přítomní zástupci vlády i byznysu se shodli na tom, že s podporou již běžících a nově plánovaných projektů je potřeba se připravovat na poválečnou obnovu a udržet si krok s trendy digitálního rozvoje ve zbytku Evropy. Prostor pro prohloubení vzájemné spolupráce mezi českými a ukrajinskými partnery stvrdil i podpis Memoranda o česko-ukrajinské spolupráci v oblasti digitálních inovací. Letošní česko-ukrajinské Smart Export Fórum lze považovat za velmi vydařenou akci, která se brzy zúročí v rámci dalších česko-ukrajinských projektů.

      

Smart Export Fórum se každoročně koná v rámci dlouhodobého projektu Smart Export Hub, v jehož rámci sdružení CzechInno a jeho partneři napomáhají prostřednictvím různých aktivit úspěšné internacionalizaci inovativních malých a středních podniků a navazování nových mezinárodních partnerství.

V případě zájmu o další informace a výstupy z této akce nás můžete kontaktovat: Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, samanova@czechinno.cz