Program

SMART BUSINESS FESTIVAL CZ 2020/2021

Festival chytrého podnikání: festivalová akce na podporu úspěšné digitální transformace české ekonomiky a společnosti

Online: www.smartbusinessfestival.cz, 27. ledna 2021

PROGRAM

 

8:30 – 9:00

Otevření streamu a videokonference

9:00 – 9:25

Úvodní slova ke Smart Business Festivalu CZ

Uvítání hostitele a hlavního odborného partnera akce:

Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Technologické centrum Akademie věd ČR

Petr Križan, ředitel pro mezinárodní vztahy a komunikaci, Česká exportní banka

Úvodní slova představitelů Vlády ČR a Evropské komise:

Karel Havlíček, místopředseda Vlády České republiky pro hospodářství, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Ministerstvo vnitra ČR a NAKIT

Yves Paindaveine, ředitel sekce digitalizace evropského průmyslu, Evropská komise, DG CONNECT

9:25 – 9:45

Úvodní debata zahajovacích řečníků k tématu Digitální transformace českého podnikání a veřejné správy

9:45 – 11:00

Odborný programový blok Zdroje a procesy potřebné pro úspěšnou digitální transformaci

·        Digitalizace jako nedílný prvek obnovy ekonomiky a společnosti po covidové krizi

·        Stimuly pro rozvoj a implementaci digitálních inovací

·        Lidé, technologie a jejich interakce jako základ digitální transformace

Petr Očko, náměstek pro řízení Sekce technologií 4.0, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Evropské digitální inovační huby, Program Digitální Evropa, nová Strategie chytré specializace a Národní plán obnovy jako témata nedílně související s úspěšným rozvojem digitální ekonomiky a společnosti

Anna Tůmová, České Radiokomunikace: Budoucnost sítí a internetu věcí ve veřejné i soukromé sféře

Roland Sommer, Platform Industrie 4.0 Österreich: Budoucnost průmyslového internetu věcí a rakouská cesta digitální transformace

Marc Dönges, Competenzcetrum 4.0 Berlin: Německé malé a střední firmy a jejich cesta digitální transformace

Steven Dehlan, Artificial Intelligence Center Hamburg: Nechme data dělat rozhodnutí – perspektivy digitální transformace s využitím prvků umělé inteligence

11:00 – 11:10

Závěrečné shrnutí

Jiří Holoubek, člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro Průmysl 4.0 a malé a střední podnikání: Aktuální stav i budoucnost českého Průmyslu 4.0 a digitální transformace českého podnikání

11:10 – 11:40

Vize budoucnosti: Budoucnost digitální ekonomiky a společnosti

Prof. Peter Staněk, ekonom, prognostik a vizionář: Vize digitální ekonomiky a společnosti v postcovidové éře

11:40 – 13:00

Pauza

13:00 – 14:00

European Digital Innovation Hubs – účinný nástroj na podporu digitální transformace malých a středních podniků a veřejné sféry

·        Přehlídka činnosti českých kandidátů na evropská centra pro digitální inovace (evropské digitální inovační huby)

·        Nabídka služeb pro sdílení technologií, infrastruktury a služeb pro digitální transformaci malého a středního podnikání a veřejných organizací

·        Technologické, regionální a oborové zaměření jednotlivých hubů

·        Dotační projekty, komerční i pro bono aktivity

·        Přeshraniční a zahraniční spolupráce

Úvod k tematice (evropských) digitálních inovačních hubů a jejich budoucnosti v evropských programech a projektech

Elena Angiolini, Evropská komise, DG CONNECT

Lucie Milcent, FUNDINGBOX

Tereza Šamanová, CzechInno, Ambassador projektu DIHNET pro ČR

Představení jednotlivých českých kandidátů na EDIH

BRAIN FOR INDUSTRY (lídr: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.)

CYBERSECURITY INNOVATION HUB (lídr: CyberSecurity Hub, z.ú.)

DIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA (lídr: Agentura regionálního rozvoje s.r.o)

EDIH ČVUT (lídr: České vysoké učení technické v Praze)

EDIH DIGIMAT (lídr: Intemac Solutions, s.r.o.)

EDIH OSTRAVA (lídr: Technická univerzita Ostrava)

14:00

Závěrečné shrnutí a ukončení Smart Business Festivalu CZ 2020-21

 

Registrujte se již dnes

V rámci letošního programu mj. přineseme nové zkušenosti a dobré praxe z Evropy, shrneme zjištění a zkušenosti z regionální série Digitální transformace 2020 a exkluzivně na jednom místě představíme všechny české digitální inovační huby.

Proč navštívit Smart Business Festival?

  • Můžete se těšit na velice zajímavé přednášky, workshopy, exkluzivní diskuze o nových tipech v oblasti šesti letošních programových bloků Zdroje – Lidé – Investice – Obchod a marketing – Poradenství a letos novou speciální festivalovou sekcí je Právo a bezpečnost.
  • Zjistíte, jak bezplatně či s nízkými náklady zlepšit určité oblasti svého podnikání
  • Načerpáte nové poznatky, zkušenosti a uvidíte v praxi inovativní postupy a řešení, které se s úspěchem osvědčily v zahraničí
  • Navážete a poznáte nové obchodní kontakty
  • Informace o aktuálních příkladech dobré praxe z dynamických a zahraničních firem
  • Prezentace úspěšných společností na poli chytrého a digitálního podnikání
  • Zajímavé networkingové prostředí pro obchodní příležitosti
  • To vše a mnohem více na Smart Business Festivalu 2021!

Microsite projektu 

X