info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

Program

SMART BUSINESS FESTIVAL CZ 2021

Festival pro chytré podnikání: festivalová akce na podporu úspěšné digitální transformace podnikání, ekonomiky i společnosti

Vysíláno z Podnikatelského a inovačního centra Hlavního města Prahy online

 1. října 2021

PROGRAM 

8:30 – 9:00

Otevření streamu a videokonference, welcome coffee pro účastníky

9:00 – 9:40

Úvodní slova ke Smart Business Festivalu CZ

Úvodní slova představitelů Vlády ČR, Evropské komise a Hlavního města Prahy:

Zdravice Karla Havlíčka, místopředsedy Vlády České republiky pro hospodářství, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR

Zdravice Zdeňka Hřiba, primátora Hlavního města Prahy

J.E. Nicholas Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Vít Šimral, radní Hlavního města Prahy s gescí pro podporu podnikání

Daniel Všetečka, ředitel odboru digitální ekonomiky a chytré specializace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Yves Paindaveine, ředitel sekce digitalizace evropského průmyslu, Evropská komise, DG CONNECT

9:40 – 12:00

 

Dopolední odborné bloky

Moderují

Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR

Tereza Šamanová, sdružení CzechInno, Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno a projekt DIHNET

9:40 – 10:00

Úvodní vystoupení:

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro Průmysl 4.0 a malé a střední podniky a člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

10:00 – 11:00

Blok Digitální transformace ve firmách

 • Zdroje a procesy potřebné pro úspěšnou digitální transformaci podnikání
 • Investiční modely i nefinanční stimuly rozvoje digitálních inovací
 • Lidé, technologie a jejich interakce jako základ digitální transformace

Petr Pracna, síť Národních kontaktních míst pro program Horizont Evropa: Podpora zapojování žadatelů do evropského programu Horizon Europe

Jiří Janošec, Enterprise Europe Network ČR a projekt ADMA TranS4MErs: Digitalizační aktivity Technologického centra Akademie věd ČR se zaměřením na malé a střední podniky

Dawid Solak, Platforma Przemysłu Przyszłości (Future Industry Platform Poland): Aktivity platformy pro rozvoj průmyslu budoucnosti a komunity digitálních inovačních hubů v Polsku

Thorsten Huelsmann, International Data Space Association: Celoevropské aktivity na podporu sdílení dat v rámci iniciativy GAIA-X

11:00 – 12:00

Blok Digitální transformace věcí veřejných

 • Veřejné politiky a strategie na podporu rozvoje chytrých řešení při správě věcí veřejných
 • Chytré firmy v chytrých městech a regionech
 • Paradoxy digitální transformace

Bohumil Kartous, Inovační institut Hlavního města Prahy: Praha Inovační

Gencho Kerezov, zástupce starosty Města Sofie a Innovative Sofia: Podpora rozvoje bulharských digitálních start-upů a rozvoje smart cities v Bulharsku

Heiko Stoermer, ředitel EIT Digital Italy: Aktivity EIT Digital na podporu rozvoje digitálních inovací

Friederike Kühl, Smart Transportation Alliance: Podpora evropských digitalizačních aktivit v oblasti dopravy a logistiky

12:00 – 12:30

Úvod k bloku Digital Innovation Hubs – účinný nástroj na podporu digitální transformace malých a středních podniků a veřejné sféry

·        Úvod k tematice (evropských) digitálních inovačních hubů a jejich aktuálního místa i budoucnosti v evropských programech a projektech

Yves Paindaveine, Evropská komise, DG CONNECT: Aktuálně k evropskému programu Digitální Evropa a tematice Evropských digitálních inovačních hubů

Maria Roca, FundingBox a iniciativa I4MS: Evropské programy podpory digitalizace průmyslu a podnikání

Tereza Šamanová, CzechInno, Platforma CEEInno a projekt DIHNET: Aktivity sítě DIHNET v ČR a spolupráce digitálních inovačních hubů ve středoevropském regionu

12:30 – 13:00

 

Inspirativní polední okénko

Přednáška Prof. Petera Staňka, česko-slovenského ekonoma a vizionáře: Digitální svět a společnost budoucnosti

13:00 – 13:30

Polední odpočinek

13:30 – 15:30

Inspirace z aktuálních aktivit digitálních inovačních hubů

(blok v angličtině bez tlumočení)

 • Přehlídka činnosti českých i zahraničních Center pro digitální inovace (digitálních inovačních hubů)
 • Nabídka služeb pro sdílení technologií, infrastruktury a služeb pro digitální transformaci malého a středního podnikání a veřejných organizací
 • Technologické, regionální a oborové zaměření jednotlivých hubů
 • Dotační projekty, komerční i pro bono aktivity
 • Aktuality i perspektivy přeshraniční a zahraniční spolupráce
 • Tematicky související prezentace projektů a aktivit digitálních inovačních z ČR, Velké Británie, Německa, Polska a Slovenska

13:30 – 13:50

Chytré firmy, chytrá města a chytrý rozvoj regionů

Hub pro digitální inovace (Praha, CZ)

Plan4All DIH (Horní Bříza, CZ)

Jihočeský DigiHub (České Budějovice, CZ)

Digital Catapult (London, UK)

Sunderland Software City (Sunderland, UK)

13:50 – 14:10

 

Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost

Cybersecurity Innovation Hub (Brno, CZ)

prg.ai (Praha, CZ)

CYBERSEC HUB (Krakow, PL)

dih4.ai (Gdańsk, PL)

14:10 – 15:00

Chytrá výroba

Národní centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT (Praha, CZ)

DIH DIGIMAT (Kuřim, CZ)

Plzeňský DIH (Plzeň, CZ)

The High Value Manufacturing Catapult (Solihull, UK)

Manufacturing Technology Centre (Coventry, UK)

DIH TECHNICOM (Košice, SK)

15:00 – 15:30

Digitální inovace ve zdravotnictví a dopravě

DIGI2HEALTH DIH (Olomouc, CZ)

DIH ICUK (Ústí nad Labem, CZ)

Digital Hub Logistics (Dortmund, DE)

Smart Transportation Alliance (London, UK / Brusel, BE)

15:30

Závěrečné shrnutí a ukončení Smart Business Festivalu CZ 2021

 

 

 

Register now

As part of this year's program, we will, among other things, bring new experiences and good practices from Europe, summarize findings and experiences from the regional series Digital Transformation 2020 and present all Czech digital innovation hubs exclusively in one place.

Proč navštívit Smart Business Festival?

 • Můžete se těšit na velice zajímavé přednášky, workshopy, exkluzivní diskuze o nových tipech v oblasti šesti letošních programových bloků Zdroje – Lidé – Investice – Obchod a marketing – Poradenství a letos novou speciální festivalovou sekcí je Právo a bezpečnost.
 • Zjistíte, jak bezplatně či s nízkými náklady zlepšit určité oblasti svého podnikání
 • Načerpáte nové poznatky, zkušenosti a uvidíte v praxi inovativní postupy a řešení, které se s úspěchem osvědčily v zahraničí
 • Navážete a poznáte nové obchodní kontakty
 • Informace o aktuálních příkladech dobré praxe z dynamických a zahraničních firem
 • Prezentace úspěšných společností na poli chytrého a digitálního podnikání
 • Zajímavé networkingové prostředí pro obchodní příležitosti
 • To vše a mnohem více na Smart Business Festivalu 2021!

Microsite projektu 

X