info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

Program

SMART BUSINESS FESTIVAL CZ 2022

Festival chytrého podnikání: přehlídka aktivit na podporu úspěšné digitální transformace podnikání i veřejných služeb

Vysíláme online z Tower Parku Praha

9. listopadu 2022

NÁVRH PROGRAMU 

8:30 – 9:00

Otevření videokonference, welcome coffee pro účastníky na místě samém

9:00 – 9:30

Opening of Smart Business Festival CZ 2022

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace (tbc)

Matthias Kuom, DG CONNECT, Evropská komise

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací a generální ředitel agentury CzechInvest

Anna Tůmová, marketingová manažerka a tisková mluvčí, České Radiokomunikace

9:30 – 12:00

Dopolední odborný program

9:30 – 10:45

Digitální transformace veřejné sféry

Zkušenosti a příklady dobrých praxí ke zvýšení digitální úrovně poskytování veřejných služeb ze zahraničí:

 • Řešení pro chytrá města a chytré regiony

·        Environmentálně zaměřené projekty a jejich dopady

·        Spolupráce soukromé a veřejné sféry na digitálních projektech

Esa Kokkonen, ředitel Baltic Institute Finland, Finsko

Alexandre Yurchak, prezident Ukraininan Cluster Alliance, Ukrajina

Ludovico Lopez Cade, Global Cloud a GAIA-X Spain, Španělsko

Petko Georgiev, ředitel SouthEast DigiHub, Bulharsko

10:45– 12:00

Digitální transformace (v) podnikání

Tipy, služby a projekty ke zvýšení digitální zralosti podnikatelského sektoru z ČR i zbytku Evropy:

 • Zdroje a procesy potřebné pro úspěšnou digitální transformaci firemního sektoru
 • Příklady příběhů úspěchu
 • Lidé, technologie a jejich interakce jako základ digitální transformace

Silvia Jirásková, koordinátorka sítě Enterprise Europe Network Česká republika

Rainer Leupers, ředitel ICE RWTH Aachen Universität, Německo

Artur Bobovnický, ředitel sekce inovací, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovensko

Jorge Portugal, výkonný ředitel COTEC Portugal, Portugalsko (tbc)

Anna Pajak, koordinátorka polské sítě DIH, Platforma Przemysłu Przyszłości, Polsko

12:00 – 12:50

Polední a networkingová pauza

12:50 – 15:30

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) – účinný nástroj na podporu digitální transformace malých a středních podniků i veřejné sféry

Přehlídka běžících i plánovaných aktivit českých i zahraničních Evropských center pro digitální inovace (EDIH):

 • Nabídka služeb pro sdílení technologií, infrastruktury a služeb pro digitální transformaci malého a středního podnikání a veřejných organizací
 • Technologické, regionální a oborové zaměření jednotlivých hubů
 • Systém financování služeb
 • Přeshraniční a zahraniční spolupráce

Úvodní slovo:

      David Vidal, Carsa / Digital Transformation Accelerator, Španělsko

13:00 – 13:30

Kyberbezpečnost

Tomáš Pitner, Cybersecurity Innovation Hub, Brno, CZ

Norbert Meyer, Centre of Secure Digital Transformation, Poznań, PL

13:30 – 14:00

Umělá inteligence

Alena Burešová, EDIH ČVUT, Praha, CZ

Kalle Toivonen, Finnish AI Region (FAIR), Helsinki, FI

14:00 – 14:30

Superpočítání

Martin Duda, EDIH Ostrava, Ostrava, CZ

Adam Olszewski, HPC4Poland EDIH, Poznań, PL (tbc)

14:30 – 15:00

Digitální výroba

Kateřina Matýšková, EDIH DIGIMAT, Kuřim, CZ

Bartosz Józefowski, EDIH Hub4Industry, Krakov, PL

15:00 – 15:30

Aditivní výroba

Andrej Chrzanowski, EDIH BRAIN4INDUSTRY, Dolní Břežany, CZ

Roland Sommer, EDIH AI5production, Vienna, AT

15:30 – 15:35

Závěrečné shrnutí, formulace follow-up bodů a ukončení vysílání Smart Business Festivalu CZ 2022

15:35 – 16:30

Networkingová setkání účastníků na místě samém

Pouze na osobní pozvání pro koordinátory a partnery DIH, EDIH, s nimi spolupracující firmy a zástupce veřejné sféry

 

Register now

As part of this year's program, we will, among other things, bring new experiences and good practices from Europe, summarize findings and experiences from the regional series Digital Transformation 2020 and present all Czech digital innovation hubs exclusively in one place.

Proč navštívit Smart Business Festival?

 • Můžete se těšit na velice zajímavé přednášky, workshopy, exkluzivní diskuze o nových tipech v oblasti šesti letošních programových bloků Zdroje – Lidé – Investice – Obchod a marketing – Poradenství a letos novou speciální festivalovou sekcí je Právo a bezpečnost.
 • Zjistíte, jak bezplatně či s nízkými náklady zlepšit určité oblasti svého podnikání
 • Načerpáte nové poznatky, zkušenosti a uvidíte v praxi inovativní postupy a řešení, které se s úspěchem osvědčily v zahraničí
 • Navážete a poznáte nové obchodní kontakty
 • Informace o aktuálních příkladech dobré praxe z dynamických a zahraničních firem
 • Prezentace úspěšných společností na poli chytrého a digitálního podnikání
 • Zajímavé networkingové prostředí pro obchodní příležitosti
 • To vše a mnohem více na Smart Business Festivalu 2021!

Microsite projektu