info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

Místo konání

Vysílání bude probíhat on-line z Technologického centra AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC AV ČR), dále jen TC, vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdru- žení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky
a společnost Technology management, s. r. o.

TC je klíčovou národní institucí poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace.

Registrujte se již dnes

V rámci letošního programu mj. přineseme nové zkušenosti a dobré praxe z Evropy, shrneme zjištění a zkušenosti z regionální série Digitální transformace 2020 a exkluzivně na jednom místě představíme všechny české digitální inovační huby.

Microsite projektu