Třetí výroční Smart Export Fórum 2021 se konalo dne 22. září v Hotelu Artemis v Praze a současně bylo vysíláno online. Představilo zde možnou spolupráci českých a britských firem ve vybraných slibných oblastech digitálních inovací jako jsou umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, virtuální realita nebo blockchain.

Tereza Šamanová, členka řídicího výboru a výkonná ředitelka sdružení CzechInno, přivítala účastníky a zároveň pozdravila všechny, kteří Smart Export Fórum 2021 sledovali online.

Tématem letošního Smart Export Fóra byla spolupráce s Velkou Británií. „Spojené království vždy stálo u zrodu inovací, které měnily svět. Není náhodou, že ve Velké Británii sídlí například dvě třetiny evropských startupových společností v oblasti umělé inteligence, dvakrát více než v kterékoli jiné evropské zemi. A právě spolupráce a sdílení zkušeností s podobně smýšlejícími zeměmi, jako je Česká republika, nám umožňují posunout se zase o krok dále ve vývoji i řešení nejrůznějších situací spojených s digitalizací. V Británii máme velký respekt k českému průmyslu, je to např. strojírenství, společnost AVAST a jeho vzrůstající cenu na trhu, ” komentoval zapojení Spojeného království do Smart Export Fóra 2021“ Nick Archer, britský velvyslanec v Praze.

Dále promluvila Martina Tauberová, náměstkyně ministra pro řízení sekce EU a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
„Není třeba zdůrazňovat, že Spojené království zaujímá v ČR 5. místo v exportu, i v sektoru služeb IT máme řadu organizací. Přestože jsme v nejistých časech, vše nasvědčuje tomu, že česká podnikatelská sféra zvládá. Po Brexitu bude velkou výzvou uznávání certifikací a homologací, které bude nahrazeno britskou certifikací. Organizujeme proto řadu webinářů, jejichž cílem je vést dialog o podmínkách obchodování. Je třeba, aby se firmy vybavily trpělivostí při přepravě. Problémy se nám daří odstraňovat,“ uzavřela náměstkyně.

Jana Kateřina Lolić Šindelková, ředitelka odboru států Západní Evropy, z Ministerstva zahraničních věcí ČR, zmínila spolupráci MZ s firmami i bezpečnost podnikání a ochranu před cyber útoky. „Ministerstvo zahraničí vydává mapu strategických příležitostí. Diplomaté jsou připraveni pomoct při rozvoji spolupráce při exportních aktivitách.“

Jan Kubata, ředitel Sekce služeb pro exportéry CzechTrade, uvedl, že Czech Trade jako agentura dlouhodobě podporuje malé a střední inovační firmy. V průběhu pandemie pro ně připravili balík nových služeb. „Jako pilotní projekt jsme otevřeli Proexportní inkubátor. Firmy budou moct v zahraničí využívat zahraniční adresu, plně vybavenou kancelář i další služby. Jsme skutečně rádi, že CzechInno pořádá takovéto akce. Pomáhá firmám postoupit dále v jejich exportních aktivitách.“

Odborný blok zahájil Ota Šimák, ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
„Digitální obchod je oblast, která není příliš právně upravena, přitom podíl služeb na českém exportu roste. Je proto na místě podmínky modifikovat, pravidla se nyní tvoří. Musíme artikulovat svoje zájmy.“

Jan Holub, Relationships manager z České exportní banky, představil banku jako instituci, která z počátku podporovala pouze několik velkých obchodních případů, ale nyní se přiklonila k většímu počtu klientů a rozmělnění případných rizik.
„Čestné místo mezi nimi zaujímá i Velká Británie, proto jsme opravdu rádi, že letošní Smart Export Fórum je věnováno právě jí.“

Vladimír Degťar, exportní konzultant – senior, oddělení strojírenství a kovovýroby, CzechTrade představil nové služby, které poskytuje Czech Trade českým exportérům. Patří mezi ně např. Exportní Aliance, Kompas nebo Market Entry, která je zdarma.
„Cílem těchto služeb je lepší orientace firem, šetření nákladů, motivace ke spolupráci s místními specialisty, což vede k zefektivnění celého procesu.“

Jiří Janošec z Enterprise Europe Network Česká republika reprezentoval EEN jako společnost, která vždy podporovala inovace a konkurence schopnost malých a středních firem.
„V každém větším britském městě je sídlo EEN a bude to tak i po Brexitu,“ ubezpečil posluchače na závěr.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, SAB Finance, sdělil, že Trinity Bank je společnost, která odpovídá za 20 % směny mezi českou korunou a euro.
„Samy české firmy se přeorientovávají na nová řešení. Existuje např. produkt REVOLUT, jednoduchá aplikaci na směnu deviz. Její pomocí si můžete převádět prostředky a virtuální kartou v mobilu platit. Dokonce máte výhodnější kurz.“

Blok „Příklady dobré praxe z podnikání a aplikovaného výzkumu v jednotlivých sektorových a technologických oblastech“ zahájil Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací, který také promluvil o strategické podpoře rozvoje digitálních inovací a česko-britské spolupráci.
„Zabýváme se programem Digitální Evropa. Jejím cílem je dostat výsledky výzkumů do praxe. V České republice existuje velký potenciál pro rozvoj digitalizace. Blíží se české předsednictví EU, digitální agenda je naše priorita, je to příležitost, jak se zviditelnit.“

Luboš Král z Eyedea Recognition (CZ) představil společnost, která se zabývá vývojem a dodáváním pokročilých softwarových nástrojů pro analýzu obrazu založených na metodách strojového učení a umělé inteligence.
„Zaměřujeme se především na software pro detekci a rozpoznávání objektů v obraze, např. SPZ aut, vyhledávání a identifikace člověka podle obličeje ve velkých databázích apod. Jsme na současné úrovni rozvoje ve světě.“

 Bob Hroch z Datasentics (CZ) vystoupil online. Na příkladech ukázal, jak práce studia, které zpřístupňuje strojové učení, pomáhá veřejnosti.
„Pracujeme s AI, která účinně přispívá např. při odhalování podvodů a možných rizik. Také nabízíme služby zvyšující prodeje – zákazníkům se dopřeje personalizovaný zážitek, protože dodáváme strukturovanou analýzu dat na základě digitálního chování zákazníků.  Pomáháme pracovníkům call center, jsme schopni odhalovat emoce. V neposlední řadě je naší prací přesouvání velkého množství informací na Cloud.“

Jakub Čegan z Masarykovy Univerzity a Cybersecurity Innovation Hub CZ) představil platformu KYPO, která se věnuje vzdělávání pomocí počítačových her, digitálních tréninků. Účastníci řeší různé úkoly, např. jak ochránit server.
„Celou platformu si můžete stáhnout a použít. Trénovat cyber bezpečnost formou aktivních kurzů a her je účinnější než jen přednáška. Je to důležité zejména pro bezpečnost nemocnic, správců sítí firem apod.“

Otto Havle, ELA Blockchain Services (CZ), představil blockchain jako nový nástroj pro certifikaci dokladů, trasování výrobků, jejich výroby a doklad pravosti.
„Všechno v průmyslu se musí dát optimalizovat, měřit a certifikovat. Blockchain je nezfalšovatelná databáze, která s certifikací výrazně pomáhá.“

Blok „Pracujeme s daty“ zahájil Andreas Alexiou, Digital Catapult (UK), který vystoupil online.
Digital Catapult má centrálu v Londýně, její provoz financuje Britská vláda. Cílem je navýšení digitálních technologií, spolupráce se startupy. AI se využívá v kreativním průmyslu, IoT, v turistice. Druhou oblastí naší práce je oblast 5G. To umožňuje využívat naplno potenciál průmyslu 4.0
„Důležitá je pro nás etika práce s AI, dali jsme dohromady Etický Kodex pro AI, např. ve správě věcí veřejných.“

Martin Palkovic, ECMWF a VUT Brno (UK / CZ), vystoupil online.

„Jsme mezinárodní organizace pro předpověď počasí po celém světě. Za den shromáždíme 60-80 milionu pozorování, snažíme se získávat co nejlepší rozlišení. Máme skutečně obrovské dávky dat, které archivujeme. Také používáme AI a strojové učení. Připravujeme různé experimenty, máme mnoho poboček po celém světě.“

Blok „Pracujeme s novými materiály“ uvedla Mirka Čejková, Virtual Lab (CZ).

„Naše společnost využívá dva systémy. Virtuální realita slouží např. pro simulační medicínu a výcvik obsluhy přístrojů, pro školení bezpečnosti práce. Tento způsob výuky je mnohem účinnější. Zvyšuje zapamatovatelnost postupů a jejich fixaci. Další využití je rozšířená realita, která dovoluje být virtuálně na různých místech a např. diagnostikovat závady přístrojů na vzdálených pracovištích.“

Stefan Savic z Národního centra tkání a buněk (CZ) představil nové možnosti transplantace tkání.

„Soustředíme se na výzkum a vývoj transplantace tkání z membrány, která je na vnější straně placenty. Má využití v estetické medicíně a popáleninách. Další náš produkt, Amnioderm membrána, nastartuje léčebný proces. Je zvlášť potřebný při chronickém onemocnění diabetické nohy. Léčba dříve trvala několik let, dnes několik týdnů. Zachraňujeme tak životy. Expandujeme do 45 zemí, jedna z nich je VB.“

Na závěr Jakub Kudláček z COD8 ukázal, jak lze inovace využít i pro lepší kontakt pacientů a lékařů.
„Vyvíjíme aplikace, které usnadňují práci. Např. Naše Digital Clinic Mental Health pomáhá překročit propast mezi pacientem a lékařem. Zkracuje dobu jejich interakce z obvyklého měsíce na týden, kdy mohou zůstat stále v kontaktu. Pacient dostává sérii dotazníků, lékař má neustále čerstvé informace. Další z našich produktů je Digital WareHouse – digitalizace řešení skladů. Napomáhá kontinuálnímu přehledu o pohybu zboží za pomoci čtečky barových kódů a tiskárny, kterou má každý pracovník u sebe. Doporučujeme také nejefektivnější místo uskladnění jednotlivých produktů.“

Celým dnem provázela Zuzana Tvarůžková.

Pro účastníky byla krom celodenní konference připravena i možnost fyzických i online organizovaných B2B setkání, zahrnující možnost vzájemné výměny kontaktů a impulsů k další spolupráci a program doprovázela i sekce expoziční, která zahrnovala fyzické i online expozice celkem 35 vystavovatelů z Česka i Velké Británie. Medailonky a kontakty vystavujících subjektů jsou i po skončení akce k dispozici na: https://smartexportforum.com/exhibitors/.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Fórum 2021 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy České republiky a vicepremiéra Vlády ČR pro hospodářství Karla Havlíčka a ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze.

Generálním odborným partnerem se stala Česká exportní banka, a.s., hlavními odbornými partnery jsou SAB Finance, a.s., Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

Mediálními partnery projektu jsou Rádio Z, chytrá podcastová aplikace Youradio Talk, portál BusinessInfo, Averia –  vydavatelství tištěných a on-line B2B a B2C médií a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

 

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

E: dk@czechinno.cz, M: 774 220 272