Programové schéma

9:50 – 10:00

Otevření webináře, registrace účastníků

 

Hlavní program  (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno a Hub pro digitální inovace)

10:00 – 10:15

Zahájení a úvodní slova

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Mgr. Anna Tůmová, České Radiokomunikace

Doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., hejtmanka Plzeňského kraje (tbc)

Ing. Vlastimil Gola, radní města Plzně s gescí pro oblast Smart Cities a podporu podnikání

10:15 – 11:15

Blok Dobré IoT praxe do regionů

Co se v praxi osvědčilo?

  • Praktické příklady ze správy věcí veřejných s pomocí IoT určené k meziregionálnímu šíření a další multiplikaci
  • Prezentované oblasti: energetika, vodohospodářství, odpadové hospodářství

Bc. Jan Škabrada, IoT Sales Manager, České Radiokomunikace: IoT v praxi veřejných organizací

Ing. Tomáš Klučka, obchodní ředitel IoT.water: Řešení dálkových odečtů – IoT.water

Ing. Tomáš Vincze, obchodní manažer Sensoneo: Dobré IoT praxe v oblasti chytrého odpadového hospodářství

Ivan Macho, obchodní ředitel PKV BUILD: Dobré IoT praxe v oblasti energetiky

11:15 – 11:45

Blok Dobré IoT praxe z regionů

 

Co se osvědčilo v praxi regionu a co by region uvítal?

  • Praktické příklady ze správy věcí veřejných s pomocí IoT v hostitelském regionu
  • Požadavky regionů na další rozvoj IoT ve veřejné správě
  • Prezentované oblasti: dle preferencí a nominací hostitelského regionu

Ing. Tomáš Cholinský, ředitel SIT Port: IoT ve vzdělávání

Ing. Libor Červený, vedoucí úseku infrastruktury SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ: IoT v prostředí města

11:45 – 12:00

Moderovaná diskuze, formulace závěrů a ukončení akce

 

Pořadatel:

Hub pro digitální inovace

Generální odborný partner

X