Programové schéma

 IoT pro chytré aneb úspěšná implementace IoT řešení do každodenního života v regionech 

  1. března 2021

Vysíláno online z Brna, Regionální hospodářské komory Brno

    PROGRAMOVÉ SCHÉMA 

10:00 Zahájení on-line vysílání

 

Hlavní program  (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno)
10:00 – 10:30 Zahájení a úvodní slova

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek pro řízení Sekce digitalizace a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (tbc)

Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení Sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (tbc)

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Mgr. Anna Tůmová, ředitelka marketingu, PR a tisková mluvčí Českých Radiokomunikací

10:30 – 11:30 Blok Dobré IoT praxe do regionů

Co se v praxi osvědčilo?

·        Praktické příklady ze správy věcí veřejných s pomocí IoT určené k meziregionálnímu šíření a další multiplikaci

·        Prezentované oblasti: energetika, vodohospodářství, odpadové hospodářství

Bc. Jan Škabrada, IoT Sales Manager, České Radiokomunikace: IoT v praxi veřejných organizací

Ing. Pavel Kilián – Business Development Manager  IoT.waterŘešení dálkových odečtů – IoT.water

Ing. Tomáš Vincze, obchodní manažer Sensoneo: Dobré IoT praxe v oblasti chytrého odpadového hospodářství

Bc. Hynek Bočan, Chief Technological Officer, ENMON Technologies: Dobré IoT praxe v oblasti energetiky

11:30 – 12:00 Blok Dobré IoT praxe z regionů
 

Co se osvědčilo v praxi regionu a co by region uvítal?

·        Praktické příklady ze správy věcí veřejných s pomocí IoT v hostitelském regionu

·        Požadavky regionů na další rozvoj IoT ve veřejné správě

·        Prezentované oblasti: kybernetická a informační bezpečnost

Doc. Ing. Tomáš Pitner, Masarykova univerzita a Cybersecurity Innovation Hub: IoT a kybernetická bezpečnost

Zástupci Jihomoravského kraje a města Brna

12:00 – 12:30 Moderovaná diskuze, formulace závěrů
12:30 – 13:30 Ukončení přednáškové sekce, networking lunch

 

 

Pořadatel:

Hub pro digitální inovace

Generální odborný partner

X