Programové schéma

9:30 10:00

Příchod a registrace účastníků

Hlavní program (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno)

10:00 10:30

Zahájení a úvodní slova

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zástupce generálního partnera akce (České Radiokomunikace) Zástupce Asociace krajů ČR
Hejtman kraje / zástupce krajského úřadu
Primátor města / zástupce statutárního města

10:30 11:30

Blok Dobré IoT praxe do regionů

Co se v praxi osvědčilo?

 • Praktické příklady ze správy věcí veřejných s pomocí IoT určené k meziregionálnímu šíření a další multiplikaci

 • Prezentované oblasti: energetika, vodohospodářství, odpadové hospodářství Vystoupí zástupci Českých Radiokomunikací

11:30 12:00

Blok Dobré IoT praxe z regionů

Co se osvědčilo v praxi regionu a co by region uvítal?

 • Praktické příklady ze správy věcí veřejných s pomocí IoT v hostitelském regionu

 • Požadavky regionů na další rozvoj IoT ve veřejné správě

 • Prezentované oblasti: dle preferencí a nominací hostitelského regionu

  Vystoupí zástupci regionálních a místních organizací i municipalit z hostitelského kraje

12:00 12:30

Moderovaná diskuze, formulace závěrů

12:30 13:30

Ukončení přednáškové sekce, networking lunch

Registrujte se již dnes

Načerpáte nové poznatky,
zkušenosti a uvidíte v praxi inovativní postupy a řešení.

Co svou účastí získáte?

 • Informace o IoT novinkách v ČR i ve světě

 • Možnost diskuze s renomovanými odborníky

 • Možnost kontaktu s osobami, institucemi i firmami s podobnými zájmy a problémy, jako jsou ty Vaše

 • Možnost vlastnoručně si vyzkoušet nové technologie a kontakty na zkušené poradce

 • Nové kontakty, inspiraci a impulsy k dalšímu digitálnímu rozvoji Vaší organizace

Pořadatel:

Hub pro digitální inovace

X