O projektu

Digitální transformace společnosti i všech procesů, které v ní probíhají, je realitou. Svoje data máme v cloudu, s přáteli komunikujeme platformovým způsobem, naše chytrá zařízení si mezi sebou povídají bez nás a upozorňují nás na aktuální situaci v okolním světě. Je jen záležitostí zájmu, vkusu a technologické afility nebo odmítavosti každého z nás, nakolik technologiím dopustí, aby usnadňovaly, zefektivňovaly nebo snad i dokonce ovládaly jeho život.

Využívají však české obce dostatečně všech příležitostí, které implementace pokročilých digitálních technologií a jejich kombinací nabízí? Mají k dispozici dostatečné finanční a investiční, lidské i technologické zdroje pro úspěšnou digitalizaci, s jejíž pomocí mohou zefektivnit správu věcí veřejných a současně svým občanům usnadnit život? Jsou řídicí a manažerské i komunikační procesy v českých obcích správně nastaveny na to, aby obec mohla do své činnost úspěšně implementovat řešení postavená na IoT a aby tyto novinky celé vedení obce, jí zřizovaných organizací i její občané přijali pozitivně a efektivně s radostí je využívali?

Po čtyřech letech, kdy jsme po celém Česku v rámci téměř 30 regionálních akcí určených převážně pro firmy vysvětlovali, co to je a není Průmysl 4.0 a jaké jsou výhody, nevýhody, příležitosti i rizika digitálních inovací a jejich využívání včeských firmách, co všechno obnáší úspěšná digitální transformace a jaké jsou její příležitosti i úskalí jsme dospěli po konzultaci s našimi členy a partnery v českých regionech, že je potřeba v této práci pokračovat a zaměřit se nejen na firmy, ale i na veřejné organizace. V rámci Hubu pro digitální inovace a Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která sdružuje všechny české digitální inovační huby a další hráče na poli digitálních inovací v českých regionech, jsme proto připravili projekt „IoT pro chytré“ (firmy, veřejné organizace, municipality…), v jehož rámci chceme ve vybraných krajských městech ukázat, co vše IoT aktuálně umí a kde by mohl ještě více pomoci.

Partnery Hubu pro digitální inovace jsou sdružení CzechInno, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR, Společnost vědeckotechnických parků ČR, ELA Blockchain Services a Vysoká škola obchodní v Praze. Strategickým partnerem pro oblast IoT jsou České Radiokomunikace.

On-line vysílání

Vysílání začne 1.12. 2021 v 10.00 hodin z Brna.

Máte dotazy? Ptejte se přímo, během vysílání.....

Jděte na SLIDO.COM a zadejte #IOTBRNO

Proč to děláme?

Jak víme z ostatních projektů sdružení CzechInno na podporu inovací, které realizujeme již od roku 2011, v Česku je obrovský potenciál pro rychlejší a efektivnější implementaci digitálních inovací do praxe, avšak stále chybí objektivní a vyvážené informace. Řada zpráv, řešení i projektů má pouze parciální charakter a chybí jim nadhled a souvislosti, pročež v praxi narážejí na neúspěch a nepochopení. A tak ty firmy a organizace, které s digitálními inovacemi začínají, nebo se je snaží do svčinnosti implementovat neuváženě, per partes nebo využívají izolovaných technologických řešení zjišťují, že investovaly nehospodárně a po prvních omylech na pokročilá digitální řešení zanevřou.

Obojí je chyba – a my doufáme, že šířením aktuálních informací, prezentací dobrých praxí i upozorněním na možná úskalí a časté omyly, můžeme v rámci tohoto našeho projektu zejména veřejným organizacím napomoci, aby byly ve své činnosti efektivnější a hospodárnější, a to i s využitím sofistikovaných digitálních řešení a zejména těch postavených na IoT.

V neposlední řadě si v rámci letošní série regionálních akcí klademe za cíl zdůraznit služby českých Digitálních inovačních hubů – Center pro digitální inovace fungujících v jednotlivých regionech. Ta jsou a do budoucna by měla být ještě masivnějšími regionálními průsečíky pro informace, infrastrukturu, technologie a služby, které napomáhají digitální transformace českých malých a středních firem a veřejných organizací. Všechny plánované regionální akce proto plánujeme v úzké součinnosti s těmito našimi regionálními partnery.

Co projekt zahrnuje?

V rámci prozatím naplánovaných pěti regionálních akcí se představí vždy:

  • zástupci nejvyšších institucí veřejné správy s gescí pro rozvoj digitálních inovací (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a regionální rozvoj (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), zástupci hostujících krajů. Reprezentanti organizací sdružující obce a veřejné organizace obecně i ty, které mají specifický zájem o téma smart cities a digitálních inovací v regionálním rozvoji

  • místní Digitální inovační hub(y), jeho či jejich aktivity, projekty a partneři a služby, které nabízejí malým a středním firmám i veřejným organizacím ve svém domovském regionu i v celé ČR nebo i přeshraničně

  • panel odborníků, kteří představí své názory a zkušenosti a s publikem diskutovat budou na téma IoT pro chytré (organizace, obce, regiony…) – ať už se bude jednat o zdroje finanční a investiční, lidské, technologické, energetické či často opomíjené know-how a zdroje znalostní. Zvláštní důraz přitom budeme klást na IoT řešení pro oblasti energetiky, vodohospodářství a odpadového hospodářství, kde vnímáme potenciál úspor a zvýšení efektivity jako nejpalčivější.

  • Moderátorkou akcí bude výkonná ředitelka sdružení CzechInno, koordinátorka Platformy CEEInno a styčná osoba Hubu pro digitální inovace Tereza Šamanová, která mj. patřila mezi spoluautory Národní iniciativy Průmysl 4.0 a knihy Průmysl 4.0: Vize pro Českou republiku a je odbornicí, která se dlouhodobě zabývá implementací pokročilých digitálních technologií do procesů ve firmách i organizacích a tématem zvyšování digitální zralosti českého podnikání i veřejného prostoru.

  • Uslyšíte užitečné přednášky a různorodé názory, o nichž budete mít možnost se speakery debatovat, vybrané technologie si budete moci vlastnoručně vyzkoušet.

Zajímá Vás více informací o IoT? Klikněte zde.

Pořadatel:

Hub pro digitální inovace

Generální odborný partner