7. listopadu 2022 – V červnu letošního roku proběhl výběr celkem 36 firem, které v devíti nových regionech (včetně Česka a Hlavního města Prahy) dostaly možnost realizovat s dotací z projektu BOWI ve výši 60 000 € své experimenty. Koncem října byly úspěšně vyhodnoceny tři běžící české experimenty a byl přijat jeden experiment nový.

CzechInno a jeho domovský Hub pro digitální inovace podporují finanční dotací a expertní i administrativní podporou realizaci čtyř výjimečných experimentů s implementací digitálních inovací do každodenního života: jeden z nich směřuje do stavebnictví, dva do zdravotnictví a jeden se zabývá prvky chytré výroby. Podporu těmto projektům poskytuje evropský projekt BOWI – Boosting Widening Digital Innovation Hubs, který je realizován v rámci evropského programu na podporu výzkumu a vývoje Horizont 2020.

Mezi čtyři vybrané české společnosti s unikátními experimenty patří společnost Amitia, s.r.o., jejíž systém Advanced Production Scheduling based on Deep Reinforcement Learning (DRL-APS) se zaměřuje na chytré plánování výroby s pomocí agentů s umělou inteligencí, dále společnost Červenka Consulting, s.r.o., jejíž systém Cloud Based Application for Simulation of 3D Printing of Concrete (Cloud4CP) se zaměřuje na pokrok v chytrém stavebnictví formou využití plánovacího softwaru pracujícího s technologií digitálních dvojčat v kombinaci s následným 3D tiskem betonových konstrukcí, v neposlední řadě i společnost Principal engineering, s.r.o., která si svým systémem Preeclampsia Intelligent Prevention For Pregnant Women (PENELOPE) klade za cíl s pomocí monitoringu rodiček a 24/7 dohledu umělé inteligence spolehlivě predikovat vznik, diagnostikovat a sledovat průběh diagnózy onemocnění preeklampsie u těhotných žen a tím potírat její negativní důsledky pro rodičky i jejich nenarozené děti a také společnost Virtual Lab, s.r.o., která v rámci experimentu IA & VR ICU Training Simulator kombinuje technologii virtuální reality, digitálních dvojčat a virtuálního diagnostického a operačního asistenta s umělou inteligencí při trénování zásahů zdravotnického personálu na jednotkách intenzivní péče.

Všechny čtyři experimenty úspěšně prošly první fází své implementace, tedy zkouškami hardwaru, sběru dat a jejich prvotního vyhodnocení, a před sebou nyní mají fázi ověření funkčnosti zcela nových kombinací digitálních technologií v praxi. Experimenty potrvají do března příštího roku a na jejich závěru budeme mít k dispozici výsledky ověření vhodnosti navržených konceptů pro použití v praxi a – v případě pozitivních výsledků – i zcela nové produkty a služby připravené pro uplatnění na trhu. 

Partnery projektu bylo na počátku jeho realizace v roce 2020 celkem 11 renomovaných organizací z různých evropských zemí, od roku 2021 se do realizace projektu zapojilo dalších 9 partnerů rozšířené sítě včetně Hubu pro digitální inovace, jehož koordinátorem je sdružení CzechInno. 

Více informací k experimentům a kontakty na řešitele poskytne Tereza Šamanová, koordinátorka implementace projektu BOWI na Hubu pro digitální inovace (samanova@czechinno.cz).