Praha, dne 9. 11. 2021 – Už jen do 19. listopadu mohou nejlepší čeští inovátoři posílat přihlášky do soutěže VIZIONÁŘI 2021. Inovativní výrobky, postupy a služby mohou hlásit firmy, podnikatelé, organizace i samotní autoři. Odborná porota vybere ty nejzajímavější projekty, které patří k novinkám na trhu a mohou se uplatnit v praxi. Jedenáctý ročník projektu Vizionáři pořádá české nevládní neziskové sdružení CzechInno. Slavnostní vyhlášení ocenění v projektu Vizionáři 2021 se uskuteční v prosinci letošního roku.

 

„Je nám velkým potěšením, že můžeme každý rok uzavírat aktivity našeho sdružení shrnutím těch nejlepších nápadů a inovací, které jsou uváděny na trh. Právě jejich analýzou a hodnocením se zabýváme v projektu Vizionáři,“ říká k projektu Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a hlavní analytička projektu Vizionáři, a dodává: „Všechny inovace a počiny, jež prošly soutěží Vizionáři, jsou pro nás obrovskou inspirací pro další práci. Za to jim patří náš velký dík a uznání. Porota má rok od roku těžší úlohu, protože kvalita přihlášených inovací a tím i konkurence v naší soutěži kontinuálně rostou a my se těšíme, nad jakými novinkami budeme diskutovat a disputovat ve Vizionářích 2021.”

 

Cílem projektu Vizionáři je mobilizovat zájem českých podniků a organizací o inovace a pomoci úspěšnému převedení inovativních nápadů do praxe, aby se dostaly k co nejširší veřejnosti. Podmínkou soutěže je, aby přihlášené služby a produkty byly ryze české a zároveň byly absolutní novinkou na trhu.

 

Za dosavadní desetiletou historii soutěže získaly ocenění například české technologické novinky z oblasti nanotechnologií, virtuální reality, průmyslového blockchainu i využívání prvků umělé inteligence v praxi, ale i inovace šetřící životní prostředí či umožňující recyklaci odpadů nebo samovýrobu vody, elektrické či tepelné energie. V neposlední řadě soutěž vítá a oceňuje i inovace se silným sociálním kontextem, jako jsou šíření inovací ve vzdělávání, zdravotnictví nebo realizace smysluplných volnočasových aktivit pro děti a mládež i pro ostatní věkové a sociální skupiny.

 

V předchozím jubilejním desátém ročníku získaly hlavní ocenění čtyři subjekty a čestná uznání udělila porota devíti inovativním počinům. Titul Vizionář 2020 si odnesly firmy Eyedea Recognition s.r.o. za trojici svých inovací – MMR – Vehicle Make and Model Recognition, RELIEF – mezinárodní databázový systém obrazového rozpoznávání pro analýzu drogových zásilek a  EyeFace – rozpoznávání atributů obličeje a jejich technologický, společenský a ekonomický přínos pro oblast bezpečnosti a potírání důsledků pandemie nemoci covid-19.

 

Druhým oceněným inovativním projektem za rok 2020 bylo Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s. díky vývoji a výrobě Antitrombogenních biologických cévních náhrad a technologický a společenský přínos pro medicínu a transplantologii. Třetím vizionářem se stala První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. díky výzkumu, vývoji a nasazení do výroby Technologie přesné výroby nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a jejich technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti strojírenství a leteckého průmyslu. Cenu si jako čtvrtá nejlepší odnesla i společnost VÚTS, a.s., která porotu zaujala svým unikátním tryskovým stavem pro tkaní perlinkové tkaniny CAMEL ADAPTIVE, jehož přínos ocení zejména stavebníci.

 

Porota loni ocenila také dvě Osobnosti projektu Vizionáři 2020 Ing. Jiří Witzanyho, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze za celoživotní přínos pro oblast inovací ve stavebnictví a Ing. Petera Staňka, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a Institutu Equilibrium, z.ú. za celoživotní přínos pro oblast inovativních analýz a prognóz socioekonomického vývoje.

 

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. 774 220 272

 

 

O projektu Vizionáři:

Cílem projektu Vizionáři, který již 11. rokem pořádá sdružení CzechInno, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, se kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

 

Generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka. K hlavním odborným partnerům akce patří České Radiokomunikace, Česká exportní banka, Technologická agentura ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědeckotechnických parků , Enterprise Europe Network, Elektrotechnická asociace  a Technologické centrum AV ČR.

Mediálními partnery jsou Youradio Talk, Business.Info.cz,  Inovační podnikání a transfer technologii, Averia News, a také  Rádio Z. Projekt získal již tradičně záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

 

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která aktuálně sdružuje více než 130 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu. Ti v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované tuzemské digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2021 připravila roadshow pod názvem IoT pro chytré a Blockchain jednou pro všechny.