Digitální transformace 2023

 aneb úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti

7. listopadu 2023

Olomouc – Pevnost poznání Olomouc (Laudonův sál), 17. listopadu 7      

 PROGRAM AKCE

PROGRAM AKCE

8:30 – 9:00

Příchod a uvítání účastníků

 

Hlavní program  (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno, H4DI DIH a EDIH CIH)

9:00 – 9:15

Zahájení a úvodní slova

Úvodní slovo hostitelů akce a regionálních odborných partnerů:

Tomáš Pejpek, náměstek primátora města Olomouce

Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci a DIGI2HEALTH DIH

Tomáš Dostál, ředitel Inovačního centra Olomouckého kraje

Antonín Hlavinka, náměstek informačních technologií Fakultní nemocnice Olomouc

9:15 – 9:45

Keynote: Transformace českých firem v podniky budoucnosti

Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hub pro digitální inovace: Jak si stojí české firmy na cestě k dokonalé digitální, zelené a sociálně odpovědné transformaci?

●    Aktuality o situaci v českých firmách

●    Úspory i odpovědný přístup: impulsy a argumenty k digitalizaci

●    Prezentované oblasti: ekologické, sociální a ekonomické aspekty digitální transformace

●    Diskuze, zkušenosti, konfrontace s praxí v Olomouckém kraji

9:45 – 11:00

Blok Digitální transformace v podnikání

Úvodní slovo k bloku:

Tereza Šamanová, CzechInno a EDIH CIH: Čerstvé novinky z národní sítě DIHů (digitálních inovačních hubů) a EDIHů (Evropských center pro digitální inovace), služby a aktivity EDIHu Cybersecurity Innovation Hub

Co v praxi běží a jak se může Vaše firma zapojit?

●   Digitální transformace ve firmách, její příležitosti a úskalí

●   Environmentální a sociální impulsy k digitální transformaci

●   Kybernetická bezpečnost

●   Praktické příklady dobrých praxí z firem v regionu i na národní úrovni

●   Kde na to všechno vzít?

Soňa Vaníčková, Komerční banka: Přehled zdrojů nové dotační a veřejné podpory na digitální a zelenou transformaci

Jakub Havlín, DIGI2HEALTH: Aktuality z oblasti digitální transformace v Olomouckém kraji

Pavel Hrůza, Inovační centrum Olomouckého kraje: Jak ICOK pomáhá s digitální transformací firem v Olomouckém kraji

Jan Habara, Ergobody:  Příležitosti  digitální transformace pro  malé firmy a organizace poskytující (zdravotnické i jiné) služby

11:00 – 11:15

Networkingová pauza

11:15 – 12:30

Blok Digitalizace zdravotnictví

 

Jaké jsou aktuální problémy a příležitosti digitální transformace zdravotnictví?

●   Konkrétní běžící i perspektivní projekty digitální transformace ve zdravotnictví

●   Služby na podporu digitalizace zdravotnictví

●   Praktické příklady dobrých praxí ze zdravotnických organizací, které svou digitální transformaci úspěšně započaly

Anna Tůmová, České Radiokomunikace: Služby ČRA pro zdravotnictví a farmacii

Petr Kubečka, DIH DIGI2HEALTH (bude potvrzeno): Rozvoj DIGI2HEALTH a služby VTP UPOL na podporu digitální transformace zdravotnických organizací

Antonín Hlavinka, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc pro IT: Naše cesta digitální transformace, její úspěchy i úskalí

Martin May, Oscillator: Naše zkušenosti z oblasti digitální transformace ve zdravotnictví

12:30

Ukončení konferenční části akce, networking lunch

 

12:30 – 13:00

Praktická ukázka / webinář

KYPO Kybernetický polygon – cloudové prostředí pro školení, cvičení a výpočetní modely v oblasti kybernetické bezpečnosti

 

13:00 – 14:00

Praktická ukázka / exkurze

Exkurze do nových prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, Envelopa Hub a prohlídka laboratoří DIGI2HEALTH

 

 

Registrujte se zde:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály