Digitální transformace 2021

Hradec Králové, 23. 11. 2021 

aneb Kde na to vzít?

Aktuální novinky z evropských projektů kaskádového financování na podporu implementace digitálních inovací

Technologické centrum Hradec Králové

Akreditujte se již nyní

PROGRAM AKCE

 

9:00 – 9:30

Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce

9:30 – 9:40

Zahájení a úvodní slovo

Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové

9:40 – 10:30

 

Co nového v podpoře digitálních inovací

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno: Platforma CEEInno, síť digitálních inovačních hubů v Česku i Evropě a jejich aktuální na podporu rozvoje pokročilé digitalizace v podnikání i veřejné sféře

Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové – DIH: Aktuální aktivity královéhradeckého DIH, strategie pro nadcházející období a její obsahové i regionální souvislosti

10:30 – 11:30

 

Evropské projekty kaskádového financování: role organizací na podporu podnikání a inovací

V panelu své vstupy představí a diskutovat s publikem budou:

Petr Pracna, Technologické centrum AV ČR: Úloha a služby sítě Národních kontaktních pracovníků při zapojování českých žadatelů do programů Horizont 2020 a Horizont Evropa

Lenka Malá, FundingBox: Role konsorcia FundingBox a aktuální možnosti podpory digitální transformace podniků i organizací v rámci celoevropských iniciativ

Tereza Šamanová, sdružení CzechInno: Role organizací na podporu podnikání a inovací v systému kaskádového financování

11:30 – 11:45

Coffee break

11:45 – 12:45

Aktuální možnosti podpory pro implementaci digitálních inovací v malých a středních podnicích

V panelu své vstupy představí a diskutovat s publikem budou:

Tereza Šamanová, sdružení CzechInno: Aktuální projekty českých a s nimi spolupracujících digitálních inovačních hubů na podporu implementace digitálních inovací do praxe

Lenka Malá, FundingBox: Zkušenosti s přípravou firem na podání jejich žádostí o podporu v systému kaskádového financování

12:45 – 13:00

Shrnutí akce, ukončení online vysílání

13:00 – 13:30

Networking pro účastníky na místě samém

 

Organizačním a odbornými regionálním partnerem akce je: