Hradec Králové

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020

ZDROJE & PROCESY

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

2. června 2020, Technologické centrum Hradec Králové, Piletická 486, Hradec Králové

 PROGRAM AKCE 

9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova

Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové

Zástupce statutárního města Hradec Králové

Zástupce Královéhradeckého kraje

9:40 – 10:30

 

Co nového v podpoře digitálních inovací

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání

Zástupce Technologického centra Hradec Králové – DIH: Aktuální aktivity královéhradeckého DIH, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti

10:30 – 11:30

 

Zdroje: mají české firmy dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?

Moderuje Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR

Hlavní témata:  

·        Materiální, lidské, finanční i technologické zdroje potřebné pro úspěšnou digitální transformaci českého malého a středního podnikání

·        Práce s daty, úspěšné využívání nových technologií, racionální práce s energiemi

·        Investiční modely a možnosti podpory pro digitalizaci z veřejných zdrojů

11:30 – 11:50 Coffee break
11:50 – 12:50

Procesy: mají české firmy správně nastaveny své procesy na úspěšnou digitální transformaci?

Moderuje Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno

Hlavní témata:

·        Řídicí, operační a obchodní procesy a jejich digitální transformace

·        Produkce i distribuce výrobků a služeb s využitím digitálních modelů

·        Manažerská i exekutivní operativa v digitálním prostředí a její hlavní rozdíly oproti tradičnímu pojetí

13:00 – 13:45 Networking lunch

 

 

 

Exkurze s ukázkou úspěšné digitální transformace
13:45 Sraz účastníků exkurze před budovou Technologického centra
13:45 – 14:00 Organizovaný přesun na Letiště Hradec Králové
14:00 – 15:00 Ukázka využití bezpilotních letounů pro mapování terénu a ostrahu areálů
15:00 Ukončení akce

 

 

 

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.