Digitální transformace 2022

aneb
úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech
Regionální akce Brno
31. května 2022

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno

Program akce

10:00 – 10:30 Zahájení a úvodní slova

Zástupci vlády, Jihomoravského kraje a hlavních odborných partnerů akce

Uvítání jménem Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací

Miloš Mastník, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací

10:30 – 11:30 Blok infrastruktura IoT jako základ digitalizačních projektů

Co se v praxi osvědčilo?

·       Praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi

·       Prezentované oblasti: životní prostředí, enviromonitoring a mapování, sledování stavu pozemků a půdy, sdílení zemědělských dat, předvídání a zvládání extrémních výkyvů počasí a kalamitních stavů, péče o plodiny a potraviny

Jan Škabrada, České Radiokomunikace: Novinky z ČRA v oblasti chytrých řešení pro regiony 

Milan Rollo, Agent Fly Technologies: Aktuální projekty v oblasti digitalizace zemědělství a lesnictví

Michal Rusko, IOTOR: Budovy, zařízení i provoz pod kontrolou – efektivní správa budov v praktických ukázkách

Jaroslav Kysela, TANIX: Tanix – platforma pro management a monitoring senzorů nejen ve zdravotnictví

 

11:30 – 12:15 Blok Investice do digitální transformace
 

Jak a kde získat podporu pro realizaci projektů digitální transformace?

·       Konkrétní běžící i perspektivní dotační schémana na podporu digitální transformace

·       Služby na podporu investic do digitální transformace

·       Praktické příklady dobrých praxí z firem, které již podporu získaly

Tereza Šamanová, CzechInno: České i evropské digitální inovační huby a jejich služby na podporu investic do digitální transformace

Soňa Vaníčková, Komerční banka: Přehled zdrojů nové dotační a veřejné podpory na digitální transformaci

Tomáš Pitner, Masarykova univerzita: Cybersecurity Innovation Hub a jeho služby na podporu digitální transformace firem i veřejných organizací

Jaroslav Šmejkal, LESPROJEKT-SLUŽBY: Příklady dobré praxe ze společných evropských projektů s partnery z Jihomoravského kraje 

12:15 – 12:30 Diskuze, formulace závěrů
12:30 Ukončení akce, networking lunch
13:15 – 13:30 Přesun účastníků exkurze na Kybernetický polygon Masarykovy univerzity

 

13:30 – 14:30 Praktická ukázka usnadnění digitální transformace
Možnost exkurze účastníků na Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity

 

Registrujte se zde:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály

Akce je pořádána pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha

Hlavními odbornými partnery akce jsou

X