Digitální transformace 2022

aneb

Úspěšná implementace digitálních inovací v soukromé i veřejné sféře

Regionální akce Plzeň

Event Space SIT Plzeň, Cukrovarská 20 & online

  PROGRAM AKCE 26. 10. 2022

9:30 – 10:00

Příchod a uvítání účastníků

 

Hlavní program  (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno, Hub pro digitální inovace a Cybersecurity Innovation Hub)

10:00 – 10:15

Zahájení a úvodní slovo

Úvodní slovo hostitele akce a regionálního odborného partnera:

Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzeň a BIC Plzeň

10:15 – 11:00

Blok Digitalizace ve veřejném prostoru

Co se v praxi osvědčilo?

·        Praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi veřejných organizací

·        Prezentované oblasti: ekologické stopy provozů, produktů a organizací, energetické úspory s využitím digitálních technologií, racionalizace řízení veřejných organizací s využitím digitálních nástrojů

Anna Tůmová, České Radiokomunikace: Sledování ekologické stopy výrobků, procesů a organizací s pomocí digitálních nástrojů

Josef Navrátil, SIT Plzeň: Prosazování digitálních inovací ve službách Integrovaného záchranného systému

Jiří Bouchal, INNOCONNECT: FlowMap – užitečný nástroj pro sledování dopravy v Plzeňském kraji

11:00 – 11:45

Blok Digitální transformace v podnikání

 

Co v praxi běží a jak se může Vaše firma zapojit?

·        Digitální transformace ve firmách, její příležitosti a úskalí

·        Kybernetická bezpečnost

·        Praktické příklady dobrých praxí z firem v regionu i na národní úrovni

Anna Tůmová, České Radiokomunikace: Posilování kybernetické bezpečnosti firem jako určující prvek v procesu jejich úspěšné digitální transformace

Jan Naxera, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje: Plzeňský digitální inovační hub a jeho aktivity k povzbuzení digitálních inovací v malých a středních firmách

Milan Legát, Amitia: Koncept plánování výroby v malých firmách s pomocí umělé inteligence

11:45 – 12:30

Blok Kde na to vzít?

 

Jak a kde získat podporu pro realizaci projektů digitální transformace?

·        Konkrétní běžící i perspektivní dotační schémata na podporu digitální transformace

·        Služby na podporu investic do digitální transformace

·        Praktické příklady dobrých praxí z firem, které již podporu získaly

Jan Čmelák, Komerční banka: Přehled zdrojů nové dotační a veřejné podpory na digitální transformaci

Zbyněk Doležal, BIC Plzeň: Příběhy úspěchů z oblasti dotačního poradenství pro plzeňské firmy

Tereza Šamanová, CzechInno a Hub pro digitální inovace: Příklady úspěšných českých firem a projektů, které získaly podporu v projektech kaskádového financování

 

12:30

Ukončení akce, networking lunch

  

Registrujte se zde:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály

Akce je pořádána v rámci projektů: