Digitální transformace 2022

aneb

Kde na to vzít?

InfoDay k aktuálním výzvám z projektů Change2Twin a EUHubs4Data

Online 7. 9. 2022

Program workshopu

10:00 – 10:30

Úvod k tematice kaskádového financování, přehled aktuálně otevřených výzev, sumarizace očekávání účastníků workshopu

Tereza Šamanová, CzechInno

10:30 – 10:45

Představení otevřené výzvy pro firmy z projektu Change2Twin, podmínek pro podání žádosti a prezentace příkladů dosud podpořených inovativních experimentů

Tereza Šamanová

10:45 – 11:00

Představení otevřené výzvy pro firmy z projektu EUHubs4Data a podmínek pro podání žádosti

Tomáš Sapák, Masarykova univerzita

11:00 – 11:30 Diskuze, otázky a odpovědi

 

 

 

 

 

 

Registrujte se zde:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály

Akce je pořádána v rámci projektů:

                           

X