Digitální transformace 2021
aneb Kde na to vzít?

Aktuální výzvy pro firmy z projektů BOWI a EUHubs4Data

Co?

Aktuálně je otevřená 2. výzva pro firmy z projektu BOWI, jejímž cílem je podpořit 36 inovativních experimentů s digitálními technologiemi, z nichž 4 mají být vybrány v ČR

 

Kolik?

Dotace je do 60 000 €, navíc firma obdrží voucher na služby zapojených digitálních inovačních hubů v rozsahu 15 000 €

 

Pro koho?

Výzva je určena malým a středním firmám a podnikům se střední kapitalizací (mid-caps), které mají prokazatelný vztah (sídlo, pobočku nebo obchodní vazby) k 9 prioritním regionům Evropy, z nichž za Česko byla vybrána Praha

 

Na co?

Na vývoj prototypu inovativního výrobku nebo služby využívajících jednu nebo více digitálních technologií (např. umělou inteligenci, internet věcí, cloud computing, 3Dtisk/aditivní výrobu, kyber-fyzické, datové simulace nebo digitální dvojčata – úplný výčet viz web výzvy)

 

Jak?

Dotace je uvolňována formou tzv. kaskádového financování – tedy v režimu zjednodušeného podání, vykazování i kontrolování realizace projektu.

 

Kdy?

Firmy mohou podávat své online žádosti do 16. února 2022. Realizace samotných experimentů je plánována mezi květnem 2022 a únorem 2023 – tedy po dobu 10 měsíců.

 

Co může být inspirací?

Inspirativní výčet experimentů podpořený v předchozí výzvě je k dispozici na tomto odkazu.

 

Více informací:


Co?

I projekt EUHubs4data otevřel svou 2. výzvu pro firmy, jejímž cílem je podpořit 14 inovativních experimentů napříč Evropou vedoucích k vývoji nových služeb postavených na datech

 

Kolik?

Dotace je do 60 000 €, navíc firma obdrží voucher na služby zapojených digitálních inovačních hubů v rozsahu 70 000 €

 

Pro koho?

Výzva je určena malým a středním firmám a skupinám expertů, kteří mají sídlo v EU nebo asociovaných zemích programu Horizont Evropa (včetně ČR)

 

Na co?

Na vývoj jakékoli inovativní data-driven služby, která bude odexperimentována s využitím služeb zapojených digitálních inovačních hubů a/nebo bude pracovat s open data sety z katalogu projektu

 

Jak?

Dotace je i v tomto projektu uvolňována formou tzv. kaskádového financování – tedy v režimu zjednodušeného podání, vykazování i kontrolování realizace projektu.

 

Kdy?

Firmy mohou podávat své online žádosti do 1. února 2022. Realizace samotných experimentů je plánována mezi květnem 2022 a lednem 2023 – tedy po dobu 9 měsíců.

 

Co může být inspirací?

Inspirativní výčet experimentů podpořený v předchozí výzvě je k dispozici na tomto odkazu.

 

Registrujte se k zasílání novinek o těchto i dalších výzvách pro firmy zde: