České Budějovice

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020

ZDROJE & PROCESY

aneb Podpora konkurenceschopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení

  1. června 2020, Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789, České Budějovice

 PROGRAM AKCE 

9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce
9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slova
František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku

Josef Knot, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje

9:45 – 10:15

 

Co nového v podpoře digitálních inovací
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání

Ivan Tekel, Jihočeský DigiHub: Aktuální aktivity hubu, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti

10:15 – 11:30

 

Zdroje: kde hledat a najít dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?

Moderuje Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno

V panelu své vstupy představí a diskutovat s publikem budou:

Jan Chalas, DataFriends: Efektivní práce s daty jako náhrada dražších a déletrvajících služeb

Leoš Kubíček, Virtual Lab: Virtuální a rozšířená realita jako možnost vzdálené spolupráce a náhrada osobních jednání i úspora cestovních nákladů

Tomáš Palko, FundingBox: Aktuální možnosti podpory digitální transformace s dotací z veřejných zdrojů

Hlavní témata:  

·        Úspory na materiálních, lidských, finančních i technologických zdrojích, které napomohou šetření nákladů a současně vedou k úspěšné digitální transformaci firmy  

·        Lepší práce s daty jako náhrada investičních výdajů, tipy pro úspěšné a bezchybové využívání nových technologií

·        Technologie umožňující vzdálenou spolupráci lidí i strojů

·        Možnosti poradenské a expertní podpory pro digitalizaci dotované z veřejných zdrojů

11:30 – 11:50 Coffee break
11:50 – 13:00 Procesy: jak efektivněji nastavit své procesy, ušetřit a napomoci i úspěšné digitální transformaci?

Moderuje Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR

Jakub Kudláček, Cod8: Nejčastější chyby, duplicity a zbytečné náklady v českých firmách, které lze snadno napravit digitální transformací procesů

Jan Prokš a Ondřej Hanuš, ELA Blockchain Services: Blockchain jako náhradní, levnější a efektivnější způsob pořizování důkazních materiálů o stavu věcí v čase a prostoru

Ivan Tekel, Jihočeský vědeckotechnický park a Václav Hlaváček, SMARTECH ORANGE: RPA – Robotická procesní automatizace jako účinná možnost pro zefektivnění výroby

iNAK.CZ (bude potvrzeno): Digitální transformace obchodních modelů a procesů jako náhrada osobního kontaktu v obchodě a marketingu

Hlavní témata:

·        Řídicí, operační a obchodní procesy, časté chyby a duplicity v nich a možné úspory prostřednictvím jejich digitální transformace

·        Produkce i distribuce výrobků a služeb s využitím digitálních modelů a bez nutnosti osobního kontaktu

·        Manažerská i exekutivní operativa v digitálním prostředí a její hlavní rozdíly oproti tradičnímu pojetí

13:00 – 13:45 Networking lunch

 

Exkurze s praktickou ukázkou úspěšného zvládnutí digitální transformace
13:45 Sraz účastníků exkurze před budovou JVTP a organizovaný přesun do místa exkurze
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost návštěvy vzorového firemního provozu
15:00 Ukončení akce

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.