Plzeň

 

ROBOTICKÉ OBRÁBĚNÍ – DLÁTO & KLADIVO NEBO ROBOT?

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

5. června 2019

Vědeckotechnický park Plzeň, velká konferenční místnost ve 3. patře

PROGRAM AKCE

 

Tematická regionální akce Robotické obrábění
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicího výboru sdružení CzechInno, generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Ing. Jana Klementová, jednatelka BIC Plzeň

9:40 – 10:00 Co nového v podpoře digitálních inovací
9:40 – 10:05 Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu

Ing. Zbyněk Doležal, BIC Plzeň: Možnosti financování rozvoje a zavádění technologií 4.0

10:05 – 11:40 Jsou české firmy připraveny na úspěšnou robotizaci?
10:05 – 10:25 Odborný úvod do tématu stavu, příležitostí a hrozeb v oblasti robotizace v českých firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Úloha robotiky v českém průmyslu

10:25 – 11:25 Panel Technologie a procesy

Dobré praxe z oblasti robotického obrábění ve firemních provozech:

Nabídka alternativ v oblasti robotického obrábění pro firmy, příklady efektivních řešení a zvyšování výkonnosti firem s pomocí robotiky, časté chyby a nástrahy a jak se jim vyvarovat, práce s daty v průběhu výroby i ex post

Ing. Roman Žák, předseda představenstva AIMTEC, a.s.: Robot jako jeden ze stavebních kamenů integrované digitální fabriky

Bc. Jan Chalas, jednatel DataFriends, s.r.o.: Vizualizace dat z robotického obrábění

Bc. Tomáš Solnický, obchodní ředitel EPRIN, spol. s r.o.: Od etiketovacích automatů k nasazení robotiky

Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., vedoucí laboratoře experimentálního obrábění Regionálního technologického institutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni: Trendy v oblasti additive manufacturing – výrobky z kovů

11:25 – 11:40 Coffee break
11:40 – 13:10 Je český člověk a manažer připraven na spolupráci s robotem?
11:40 – 12:10 Odborný úvod do tématu důsledků spolupráce lidí s roboty pro ekonomiku a společnost

Prof. Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenské akademie věd: Spolupráce člověka a robota: kdo zde bude pánem?

12:10 – 13:10 Panel Spolupráce člověk x robot

Příležitosti i úskalí spolupráce člověka a robota:

zasazení prvků robotického obrábění a kobotů do dlouhodobé firemní strategie, rizikovost lidského faktoru v oblasti robotického obrábění, kybernetická a fyzická bezpečnost spolupráce člověka a robota

Doc. Ing. Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni: Příprava na profese, které ještě nejsou

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Fyzická bezpečnost spolupráce člověk x robot

Ing. Jakub Marek, Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví a Česká ergonomická společnost: Změny pracovních podmínek v souvislosti s nastupující robotizací

Ing. Emil Ruml, vedoucí laboratoře robotického ramena, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice: Digitální technologie v sochařství

13:10 – 13:40 Networking lunch

 

Praktická prezentace robotického obrábění
13:40 Sraz účastníků exkurze před budovou místa konání
13:40 – 14:00 Organizovaný přesun do vzorového výzkumného provozu
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost návštěvy vzorového výzkumného provozu Západočeské univerzity v Plzni s praktickou ukázkou nových trendů ve strojírenství, obrábění a 3D tisku kovových dílů
15:00 Ukončení akce

Organizačními partnery akce jsou:

 

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.