Ostrava

Tiskovou zprávu z akce Digitální revoluce v IT4Innovations národní superpočítačové centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava si můžete přečíst zde 

 

DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE?

HIGH-PERFORMANCE COMPUTING – KALKULAČKA NEBO SUPERPOČÍTAČ?

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

5. března 2019

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava,

Studentská 6231, 708 33 Ostrava – Poruba

 

PROGRAM AKCE

 

Tematická regionální akce High-performance computing
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova

Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

9:40 – 9:50 Co nového v podpoře digitálních inovací
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 11:45 Jsou české firmy připraveny na práci s velkými daty?
9:50 – 10:10

Odborný úvod do tématu stavu, příležitostí a hrozeb zpracování velkých dat prostřednictvím high-performance computingu v českých firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: High-performance computing v českém průmyslu

10:10 – 11:10

Panel Technologie a procesy

Dobré praxe z oblasti využívání HPC pro vyšší efektivitu a úspory firemních i institucionálních provozů: možnosti českých superpočítačů a jejich nabídka pro firmy a instituce, příklady efektivního využití služeb superpočítačů pro firemní potřeby, velká data a možnosti práce s nimi, bezpečnost nasazení HPC do firemní strategie

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D., vedoucí laboratoře vývoje paralelních algoritmů IT4Innovations národního superpočítačového centra při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava: Aktuality z centra a možnosti využití high-performance computingu pro malé a střední firmy, case studies z firem IQ structures a BORCAD CZ

Bc. Jan Chalas, jednatel ArcIT: Big data management a datová analytika

Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., LLM., MSc., MBA, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka: Bezpečnost přenosu a zpracování dat v rámci HPC

11:10 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:50 Je český člověk a manažer připraven na spolupráci se superpočítači?
11:30 – 11:50

Odborný úvod do tématu důsledků nasazení high-performance computingu pro ekonomiku a společnost

Prof. Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenské akademie věd: Informace jako hlavní kapitál nebo riziko budoucnosti?

11:50 – 12:50

Panel Vztahy a komunikace

Příležitosti i úskalí nasazení HPC v oblasti firemních procesů a práce s lidmi: Příprava procesů zpracování dat pro provedení superpočítačového výkonu a následné využití dat, Zasazení HPC do dlouhodobé firemní strategie, Digitální management jako přístup automaticky zahrnující práci s velkými daty

Mgr. Martin Duda, člen předsednictva Technologické agentury ČR: High-performance computing a big data  v projektech podpořených z programů TAČR

Ing. Luděk Nezmar, MBA, jednatel Acresia Consulting: Bezpečná velká data v praxi?

Bc. Martin Havlík, jednatel Opus Consulting a předseda sdružení Smart Ateliér: Data mining a jeho využití v komunikaci

Ing. Václav Svatoň, Ph.D., senior researcher, Advanced data analysis and simulations lab VŠB-TUO: HPC jako služba prostřednictvím platformy HEAppE

13:00 – 13:30 Networking lunch

 

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na podporu rozvoje HPC a práce s velkými daty ve firemní praxi

 

Praktická prezentace high-performance computingu
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do superpočítačového provozu
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost návštěvy s praktickou ukázkou high-performance computingu v IT4Innovations národním superpočítačovém centru při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava s představením superpočítače Salomona
15:00 Ukončení akce

 

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.