České Budějovice

DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE?

CLOUD A SDÍLENÉ SLUŽBY – KOUPIT NEBO PRONAJMOUT SI?

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

14. května 2019

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice, velká konferenční místnost v přízemí

 

PROGRAM AKCE: 

Tematická regionální akce Cloud a sdílené služby
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků
Přednášková sekce
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Mgr. František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje (tbc)

9:40 – 9:50 Co nového v podpoře digitálních inovací
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 11:45 Jsou české firmy připraveny na sdílení (se)?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu stavu, příležitostí a hrozeb v oblasti cloud computingu a sdílení služeb v českých firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Cloud, sdílení a jejich úloha v českém průmyslu

10:10 – 11:10 Panel Technologie a procesy

Dobré praxe z oblasti využívání cloudu a sdílených služeb:

Možnosti řešení v oblasti cloud computingu a jejich nabídka pro firmy a instituce, příklady efektivních řešení pro firemní cloud, časté chyby a nástrahy a jak se jim vyvarovat, bezpečnost nasazení cloud computingu do firem

České radiokomunikace (jméno řečníka tbc): Cloudové, telekomunikační a ICT služby pro firmy

Jakub Turner, Keboola: Co vše mít a nemít v cloudu?

Tomáš Kozubek, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Projekt CloudiFacturing jako příležitost pro digitální rozvoj firem

Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., LL.M., MSc., MBA, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka: Cloud a jeho bezpečnost

11:10 – 11:40 Coffee break
11:40 – 13:00 Je český člověk a manažer připraven na sdílení dat a služeb?
11:40 – 12:00 Odborný úvod do tématu důsledků nasazení cloudu a sdílených služeb pro ekonomiku a společnost

Prof. Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenské akademie věd: Sdílení dat a služeb jako příležitost nebo nebezpečí?

12:00 – 13:00 Panel Sdílené služby

Příležitosti i úskalí cloud computingu a sdílené ekonomiky:

zasazení sdílení dat a služeb do dlouhodobé firemní strategie, rizikovost lidského faktoru, rozdíly přístupu ke sdílení v jednotlivých kulturách

Ing. Petr Krejčí, ředitel Technologického centra Písek a Adam Skotnický, datový architekt cloudových řešení Technologického centra Písek: Sdílené služby TC Písek pro malé a střední firmy

Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor a ředitel Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.: Hranice mezi sdílením a podnikáním

Mgr. Martin Rosulek, podnikatel a investor: Digitální nomádství jako životní styl i výzva pro českou ekonomiku

Česká asociace sdílené ekonomiky (jméno řečníka tbc): Je sdílení dat, služeb a lidí příležitostí nebo nebezpečím?

12:50 – 13:30 Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na podporu rozvoje cloud computingu a sdílených služeb ve firemní praxi

 

Praktická prezentace cloudu a sdílených služeb
13:30 Sraz účastníků exkurze před budovou místa konání
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu Technologického centra Písek
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost návštěvy Technologického centra Písek s praktickou ukázkou možností sdílení technologií v praxi
15:00 Ukončení akce


Organizačním partnerem akce je:

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.