Na MSV 2022 v Brně se uskuteční série česko-ukrajinských obchodních aktivit: jednou z nich bude Smart Export Fórum 2022

Praha, 29. září 2022 – Již v úterý 4. října otevře brněnské výstaviště své brány návštěvníkům letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu. Ten letošní bude oproti zvyklostem zkrácený na 4 dny a svého druhu bude výjimečný. Nabídne sérii aktivit zaměřených na podporu česko-ukrajinské obchodní spolupráce a na veletrh přicestuje z válkou zmítané země početná ukrajinská delegace. V rámci série aktivit se ve čtvrtek dne 6. října uskuteční Smart Export Fórum 2022 Česko & Ukrajina – akce zaměřená k prohloubení česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací a diskuzi nad tématy, jako jsou kybernetická bezpečnost, Průmysl 4.0 nebo chytrá města a regiony.

Jak říkají sami Ukrajinci – pro jejich zemi je klíčové udržet domácí ekonomiku funkční a cesta posilování mezinárodní spolupráce je k tomu pro ně stěžejním nástrojem.

Sdružení CzechInno ve spolupráci s dalšími partnery na české i ukrajinské straně proto připravilo na podporu česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací letošní, v pořadí již čtvrté, Smart Export Fórum 2022, které se zaměřuje na spolupráci s Ukrajinou a podporu aktivní spolupráce na projektech. Cílí na udržení mezinárodní konkurenceschopnosti ukrajinského průmyslu a podporu provazování relevantních hráčů na české i ukrajinské straně.

Hlavními tématy letošního Smart Export Fóra jsou kybernetická bezpečnost, spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0, tematika řešení pro chytrá města a chytré regiony s vyšší mírou využívání digitálních technologií pro občany i správu věcí veřejných a také rozvoj digitálních dovedností v malých a středních firmách. Organizátoři na akci úzce spolupracují s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Do programu přinesou novinky z podpory bilaterální česko-ukrajinské spolupráce na vládní úrovni a s Velvyslanectvím ČR v Kyjevě a Ukrajinskou klastrovou aliancí, které odprezentují konkrétní aktuální požadavky z ukrajinské strany. Odbornými partnery akce jsou Regionální hospodářská komora Brno, Industry Cluster 4.0, Společnost vědeckotechnických parků ČR a Asociace inteligentní automatizace Ukrajiny.

Spolupráce s Čechy a podpora českých partnerů je pro nás v současné době velmi důležitá,“ říká k akci šéf Ukrajinské klastrové asociace a vedoucí ukrajinské delegace směřující do Brna Alexandre Yurchak. „Už nyní realizujeme několik společných projektů podpořených z evropských programů, které pomáhají ukrajinským firmám pochopit a uchopit příležitosti digitální transformace, podali jsme spolu s Čechy velký panevropský projekt na podporu spolupráce ukrajinských start-upů se zbytkem Evropy a rádi bychom prohloubili i bilaterální česko-ukrajinskou spolupráci. Za tím účelem jsme si vytyčili agendu deseti prioritních témat v oblasti digitálních inovací, z nichž některá budeme diskutovat i na letošním Smart Export Fóru. Slibujeme si od toho okamžité impulsy k další spolupráci, která nám i ve válečném období pomáhá překonávat ekonomické těžkosti naší země a našich podnikatelů,“ dodává Alexandre Yurchak.

Vláda ČR připravuje na podporu Ukrajiny v době válečného stavu i v rámci poválečné obnovy rozsáhlý podpůrný program a plánuje také mezinárodní summit k tomuto tématu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR založilo také platformu Business klub Ukrajina, jejímž cílem je sdružovat firmy a organizace, které mají zájem o bližší spolupráci s ukrajinskými partnery a poválečnou obnovu země.

„Při poválečné obnově Ukrajiny budou velmi důležitou roli hrát inovace a z nich právě inovace postavené na digitálních technologiích,“ říká k tématu náměstek průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací Petr Očko. „I na MPO realizujeme velké množství aktivit na podporu Ukrajiny a jsme rádi, že registrujeme mnoho aktivit také ze strany podnikatelské sféry. Vítáme proto sérii česko-ukrajinských akcí na letošním MSV 2022, Smart Export Fórum Česko-Ukrajina jako jednu z těchto aktivit a rádi podpoříme další obchodní či technologickou spolupráci mezi našimi zeměmi,“ uzavírá Petr Očko.

Smart Export Fórum 2022 se uskuteční 6. října od 9:00 v budově Regionální hospodářské komory v Brně, která se nachází přímo v areálu Brněnského výstaviště. Představí se na něm téměř 20 speakerů z české i ukrajinské strany, kteří prodiskutují aktuality i perspektivy česko-ukrajinské obchodní a projektové spolupráce v oblasti prioritních témat digitálních inovací jako jsou kybernetická bezpečnost, Průmysl 4.0 nebo chytrá města a regiony. Mezi další česko-ukrajinské aktivity MSV 2022 v Brně patří série organizovaných obchodních setkání Kontakt-Kontrakt organizovaný Regionální hospodářskou komorou v Brně v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network nebo  Business den Ukrajiny, který pořádá Komora SNS.

Akce se uskuteční fyzicky pro účastníky na místě samém a také online, jejím pracovním jazykem je angličtina a vstup na akci je po předchozí online registraci bezplatný. Více informací včetně programu je k dispozici na www.smartexportforum.cz.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Fórum 2022 se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, ministryně pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové a ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

Odbornými partnery akce jsou Regionální hospodářská komora Brno, Industry Cluster 4.0, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

Mediálními partnery projektu jsou portál BusinessInfo, Averia a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

 

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

E: dk@czechinno.cz, M: 774 220 272